Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  930/S

Business name: 
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
  (from: 09/01/2015)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 04/08/2008)
Identification number (IČO): 
44 069 472
  (from: 04/08/2008)
Date of entry: 
04/08/2008
  (from: 04/08/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/08/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 04/08/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/08/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/08/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/08/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/08/2008)
elektroenergetika (výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny)
  (from: 08/28/2008)
výroba tepla (celkový inštalovaný výkon 135,5 MW, z toho čierne uhlie 95,2 MW, plynné palivo 40.3 MW)
  (from: 08/28/2008)
rozvod tepla (maximálny výkon pre dodávku tepla 99 MW)
  (from: 08/28/2008)
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu a distribúcia plynu
  (from: 08/28/2008)
montáž, rekonštrukcia vyhradených tlakových zariadení
  (from: 08/28/2008)
montáž, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/28/2008)
montáž, rekonštrukcia vyhradených plynových zariadení
  (from: 08/28/2008)
montáž určených meradiel
  (from: 08/28/2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 08/28/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 110 kV vrátane bleskozvodov
  (from: 08/28/2008)
opravy vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A a žeriavy a zdvíhadlá c výťahy technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
  (from: 08/28/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 Mpa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 Mpa h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 Mpa vrátane h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 08/28/2008)
prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie a verejnej kanalizácie II. kategórie
  (from: 10/16/2008)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 08/28/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/28/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/28/2008)
výroba technických plynov
  (from: 03/01/2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 07/25/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/2008)
Ing. Peter Dobrý - Chairman of the Board of Directors
Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 11/01/2020
  (from: 11/12/2020)
Ing. Pavol Bero - Member of the Board of Directors
Trnavská 1371/21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 11/01/2020
  (from: 11/12/2020)
Ing. Jaroslav Mališ - Member of the Board of Directors
Pitelová 226
Pitelová 966 11
From: 11/01/2020
  (from: 11/12/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/08/2008)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 04/08/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 04/08/2009)
Stockholder: 
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 07/21/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Ing. Lukáš Sopko , MBA
Kuzmányho nábr. 44
Zvolen 960 01
From: 01/01/2018
  (from: 01/31/2018)
Ing. Peter Martinka - predseda
Kynceľová 124
Kynceľová 974 01
From: 11/01/2020
  (from: 11/12/2020)
Mgr. Jaroslav Krupec
Drieňová 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 07/01/2021
  (from: 07/21/2021)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person