Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  51570/B

Obchodné meno: 
GCX - byty s. r. o.
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
Sídlo: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (od: 08.08.2015 do: 02.02.2016)
Geologická 21
Bratislava 821 06
  (od: 05.04.2008 do: 07.08.2015)
IČO: 
44 067 011
  (od: 05.04.2008)
Deň zápisu: 
05.04.2008
  (od: 05.04.2008)
Spoločnosť zrušená od: 
3.2.2016
  (od: 03.02.2016)
Deň výmazu: 
03.02.2016
  (od: 03.02.2016)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.02.2016)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.04.2008)
Predmet činnosti: 
uskuočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
prevádzkovanie a prenájom garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
Spoločníci: 
GEOCOMPLEX, a.s.
Grösslingová 45
Bratislava
  (od: 05.11.2015 do: 20.11.2015)
GEOCOMPLEX, a.s.
Geologická ul. 21
Bratislava 822 07
  (od: 05.04.2008 do: 10.06.2015)
GX - byty s.r.o.
Geologická ul. 21
Bratislava 821 06
  (od: 05.04.2008 do: 10.06.2015)
A.P.S. INVEST, s.r.o.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (od: 11.06.2015 do: 02.02.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
GEOCOMPLEX, a.s.
Vklad: 44 000 000 Sk Splatené: 44 000 000 Sk
  (od: 05.04.2008 do: 16.07.2008)
GX - byty s.r.o.
Vklad: 25 000 000 Sk Splatené: 25 000 000 Sk
  (od: 05.04.2008 do: 22.07.2008)
GEOCOMPLEX, a.s.
Vklad: 44 000 000 Sk Splatené: 44 000 000 Sk
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy zo dňa 18.6.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka GEOCOMPLEX, a.s. v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 158/B.
  (od: 17.07.2008 do: 25.02.2010)
GX - byty s.r.o.
Vklad: 25 000 000 Sk Splatené: 25 000 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel vo výške 36% spoločníka GX - byty s.r.o., Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 35 916 672 v spoločnosti GCX - byty s. r. o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy z 18.06.2008 v prospech záložného veriteľa VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
  (od: 23.07.2008 do: 25.02.2010)
GEOCOMPLEX, a.s.
Vklad: 1 460 532,430459 EUR Splatené: 1 460 532,430459 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy zo dňa 18.6.2008 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka GEOCOMPLEX, a.s. v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 158/B.
  (od: 26.02.2010 do: 27.01.2015)
GX - byty s.r.o.
Vklad: 829 847,971852 EUR Splatené: 829 847,971852 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel vo výške 36% spoločníka GX - byty s.r.o., Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 35 916 672 v spoločnosti GCX - byty s. r. o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy z 18.06.2008 v prospech záložného veriteľa VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
  (od: 26.02.2010 do: 27.01.2015)
GEOCOMPLEX, a.s.
Vklad: 1 460 532,430459 EUR Splatené: 1 460 532,430459 EUR
  (od: 28.01.2015 do: 10.06.2015)
GX - byty s.r.o.
Vklad: 829 847,971852 EUR Splatené: 829 847,971852 EUR
  (od: 28.01.2015 do: 10.06.2015)
A.P.S. INVEST, s.r.o.
Vklad: 2 290 380,402311 EUR Splatené: 2 290 380,402311 EUR
  (od: 11.06.2015 do: 04.11.2015)
A.P.S. INVEST, s.r.o.
Vklad: 2 290 381 EUR Splatené: 2 290 381 EUR
  (od: 05.11.2015 do: 20.11.2015)
GEOCOMPLEX, a.s.
Vklad: 885 000 EUR Splatené: 885 000 EUR
  (od: 05.11.2015 do: 20.11.2015)
A.P.S. INVEST, s.r.o.
Vklad: 3 175 381 EUR Splatené: 3 175 381 EUR
  (od: 21.11.2015 do: 02.02.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
Ing. Ľubomír Hečko
Jiráskova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 05.04.2008
  (od: 05.04.2008 do: 22.07.2015)
Ing. Ľubomír Hečko
Jiráskova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 05.04.2008 Skončenie funkcie: 14.07.2015
  (od: 23.07.2015 do: 22.07.2015)
Andrej Valent
Ondrejovova 13
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.07.2015
  (od: 23.07.2015 do: 02.02.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná za spoločnosť navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
Základné imanie: 
3 175 381 EUR Rozsah splatenia: 3 175 381 EUR
  (od: 05.11.2015 do: 02.02.2016)
2 290 380,402311 EUR Rozsah splatenia: 2 290 380,402311 EUR
  (od: 26.02.2010 do: 04.11.2015)
69 000 000 Sk Rozsah splatenia: 69 000 000 Sk
  (od: 05.04.2008 do: 25.02.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2210/2015, Nz 58571/2015, NCRls 59622/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť GCX - byty s. r. o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 44 067 011, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 51570/B.
  (od: 03.02.2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.03.2008 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 05.04.2008 do: 02.02.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.2008.
  (od: 17.07.2008 do: 02.02.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2008.
  (od: 23.07.2008 do: 02.02.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07. 2015.
  (od: 23.07.2015 do: 02.02.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2015.
  (od: 08.08.2015 do: 02.02.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10. 2015.
  (od: 05.11.2015 do: 02.02.2016)
Zápisnica z mimo valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2015.
  (od: 21.11.2015 do: 02.02.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 03.02.2016)
Právny nástupca: 
A.P.S. INVEST, s.r.o.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (od: 03.02.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2021
Dátum výpisu:  24.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)