Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  382/L

Business name: 
Bonus Invest, a.s. o.c.p.
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
Registered seat: 
Podhora č. 6
Ružomberok 034 01
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
Identification number (IČO): 
36 006 921
  (from: 07/24/1996)
Date of entry: 
07/24/1996
  (from: 07/24/1996)
Date of deletion: 
05/11/2005
  (from: 05/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/11/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/24/1996)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
zmenárenská činnosť
  (from: 07/06/1999 until: 05/10/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/25/1999 until: 05/10/2005)
Managing board
  (from: 07/24/1996 until: 02/24/1999)
Ing. Peter Gregor - podpredseda
Bystrická cesta 120
Ružomberok
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Peter Gregor - predseda
Bystrická cesta 120
Ružomberok
  (from: 12/01/1997 until: 09/05/2000)
Ing. Eduard Jánošík - člen
Miletičová 71
Bratislava
  (from: 02/25/1999 until: 09/05/2000)
Ladislav Kmetyó - podpredseda
Školská 10
Pribeta
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Monika Kostolániová - podpredseda
Jarmočná 29
Pribeta
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Ivan Mikula - podpredseda
Cédrová 490/9
Liptovský Mikuláš
  (from: 12/01/1997 until: 09/05/2000)
Ing. Katarína Stripajová - podpredseda
47
Oravský Podzámok
  (from: 12/01/1997 until: 02/24/1999)
Ing. Jaroslav Šikyňa - predseda
Odbojárov 1957/8-6
Dolný Kubín
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Miroslav Štefančík - podpredseda
Šafárikova 7
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Jaroslav Šikyňa - predseda
Odbojárov 1957/8-6
Dolný Kubín
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Ing. Peter Gregor - podpredseda
Bystrická cesta 120
Ružomberok
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy vždy dvaja členovia predstavenstva uvedení na podpisovom vzore, ktorý je uložený na registrovom súde.
  (from: 02/25/1999 until: 05/10/2005)
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/24/1996 until: 02/24/1999)
Capital: 
17 000 000 Sk
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
5 000 000 Sk
  (from: 07/24/1996 until: 09/05/2000)
Shares: 
Number of shares: 3400
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 07/24/1996 until: 09/05/2000)
Supervisory board: 
Mgr.Ing. Tibor Gregor - člen
43
Valaská Dubová
  (from: 12/01/1997 until: 09/05/2000)
Ing. Tatiana Jurásová - člen
Mikulášska 7
Bratislava
  (from: 02/25/1999 until: 09/05/2000)
Ivana Kľačanová - člen
786
Sliače
  (from: 12/01/1997 until: 02/24/1999)
Ján Marcsa - predseda
Nádražná 25/19
Pribeta
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Ivan Mikula - podpredseda
Cédrová 490/9
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Jaroslav Šikyňa - predseda
Odbojárov 1957/8-6
Dolný Kubín
  (from: 12/01/1997 until: 09/05/2000)
Gabriela Urbáneková - podpredseda
Školská 6
Pribeta
  (from: 07/24/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Ivan Mikula - predseda
Cédrová 490/9
Liptovský Mikuláš
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Ing. Eduard Jánošík - člen
Miletičova 71
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Doc. JUDr. Mojmír Mamojka , CSc. - člen
Smolenická 10
Bratislava
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K 338/01-175 zo dňa 28.01.2005, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku, sa obchodná spoločnosť Bonus Invest, a.s. o.c.p., so sídlom Podhora č. 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 006 921 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka a § 8a ods. 1 zák. č. 530/2003 Z.z. z obchodného registra dňom 11.05.2005 v y m a z á v a .
  (from: 05/11/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1093
  (from: 07/24/1996 until: 05/10/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1997 bola schválené zmena stanov.
  (from: 12/01/1997 until: 05/10/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/25/1999 until: 05/10/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 5.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/06/2000 until: 05/10/2005)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person