Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1098/V

Business name: 
GEODÉZIA VÝCHOD, a.s.
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Registered seat: 
Gemerská 3
Košice 040 01
  (from: 06/19/2000 until: 01/04/2005)
Pražská 2
Košice 040 11
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Identification number (IČO): 
36 195 464
  (from: 12/22/1999)
Date of entry: 
12/22/1999
  (from: 12/22/1999)
Date of deletion: 
01/05/2005
  (from: 01/05/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1999)
Objects of the company: 
geodetické a kartografické práce
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
obchodná činnosť a sprostredkovanie: geodetické prístroje, zobrazovacia technika, tlačiarenské farby a prípravky
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
leasingová činnosť
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/19/2000 until: 01/04/2005)
Managing board
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Doc. Ing. Michal Badida , PhD. - predseda
Prostějovská 16
Prešov
  (from: 06/19/2000 until: 08/19/2001)
Ing. Peter Badida - člen
129
Trnava pri Laborci
  (from: 06/19/2000 until: 08/19/2001)
Ing. Peter Badida - predseda predstavenstva
129
Trnava pri Laborci
  (from: 08/20/2001 until: 09/26/2001)
Ing. Henrieta Barbušová - člen
Sadová 5
Krompachy
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Jozef Golmic - člen
116
Trnava pri Laborci
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Vincent Hiščák - člen
Byster 98
Sady nad Torysou - Byster
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Vincent Hiščák - predseda
Byster 98
Sady nad Torysou - Byster 044 45
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Ing. Dušan Hricovíny - člen
Gen. Goliana 55/4
Revúca
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Peter Petrenka - člen
88
Čierna Lehota
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Mikuláš Tóth - člen
Gorkého 1554/4
Humenné
  (from: 06/19/2000 until: 08/09/2001)
Ing. Juraj Zálom - člen
40
Priekopa
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Ján Lévai - predseda
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Norbert Obst - člen
Drobného 24
Bratislava 841 02
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Igor Havran - člen
M.R.Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže 901 04
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo ním poverený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/2000 until: 01/04/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Supervisory board: 
Ing. Radko Badida - člen
Prostějovská 16
Prešov
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Vlastimil Husťak - člen
Cirkevná 6/187
Stakčín
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Miloš Jacko , PhD. - člen
Mieru 33
Sobrance
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Veronika Mihóková - predseda
Palárikova 3
Košice
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Ing. Oľga Mlynarčíková - člen
Krátka 21
Spišská Belá
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Ing. František Novák - predseda
Dunajská 26
Spišská Nová Ves
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Ing. Dušan Pánik - člen
Sov. hrdinov 436/28
Svidník
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Július Pavlanský - člen
Bernolákova 1
Košice
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Marta Sotáková - člen
Porubská 677
Vranov nad Topľou
  (from: 06/19/2000 until: 09/26/2001)
Beáta Szilágyová - člen
Janigova 8
Košice
  (from: 12/22/1999 until: 06/18/2000)
Karol Galba - predseda
č. 280
Žihárec 925 83
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Ľudovít Kurucz - člen
č. 257
Žihárec 925 83
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Karol Farkaš - člen
č. 257
Žihárec 925 83
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 1098/V pri: Obchodné meno: GEODÉZIA VÝCHOD, a.s. Sídlo: 040 01 Košice, Gemerská 3 IČO: 36 195 464 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 13/03-20 zo dňa 25.3.2004 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 01/05/2005)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice č. N 463/99, Nz 427/99 zo dňa 16.11.1999 v znení dodatku č. N 486/99, Nz 464/99 zo dňa 2.12.1999 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 12/22/1999 until: 01/04/2005)
Zmena stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2000, Nz 156/2000 zo dňa 31. 3. 2000.
  (from: 06/19/2000 until: 01/04/2005)
Rozhodnutie MVZ zo dňa 1.2.2001.
  (from: 08/10/2001 until: 01/04/2005)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.7.2001.
  (from: 08/20/2001 until: 01/04/2005)
Notárske zápisnica N 184/2001, Nz 180/2001 z MVZ a.s. zo dňa 5.9.2001.
  (from: 09/27/2001 until: 01/04/2005)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person