Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15342/L

Business name: 
EAN Slovakia, s.r.o.
  (from: 08/19/2004)
Registered seat: 
Nanterská 23
Žilina 010 08
  (from: 08/19/2004)
Identification number (IČO): 
36 421 979
  (from: 08/19/2004)
Date of entry: 
08/19/2004
  (from: 08/19/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/19/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/19/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/19/2004)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (softwér)
  (from: 08/19/2004)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardwér)
  (from: 08/19/2004)
kopírovacie práce
  (from: 08/19/2004)
služby súvisiace s databázami
  (from: 08/19/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/19/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/19/2004)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 08/19/2004)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 08/19/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/19/2004)
organizovanie kurzov, školení, prednášok, seminárov a konferencií
  (from: 08/19/2004)
prednášková a konzultačná činnosť
  (from: 08/19/2004)
vydavateľské činnosti
  (from: 08/19/2004)
výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo obrazových záznamov
  (from: 08/19/2004)
grafické práce na počítači
  (from: 08/19/2004)
spracovanie údajov
  (from: 08/19/2004)
Partners: 
GS1 SLOVAKIA IČO: 35 654 660
Nanterská 3721/23
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 10/08/2021)
Contribution of each member: 
GS1 SLOVAKIA
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/08/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/2023)
Bc. Michal Dupkala
Hájska 11170/11
Martin 036 01
From: 04/26/2019
  (from: 05/10/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/12/2023)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/01/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/11/2024
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.11.2023
  (from: 01/11/2024)
 Liquidators:
Bc. Michal Dupkala
Hájska 11170/11
Martin 036 01
From: 01/11/2024
  (from: 01/11/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/11/2024)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej v zmysle § 487 Obchodného zákonníka dňa 29.11.2019 medzi obchodnou spoločnosťou EAN Slovakia, s.r.o. so sídlom Nanterská 23, 010 08 Žilina, IČO: 36 421 979 ako predávajúcim a záujmovým združením právnických osôb GS1 SLOVAKIA so sídlom Nanterská 3721/23, 010 08 Žilina, IČO: 35 654 660 ako kupujúcim. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 01.01.2020.
  (from: 01/29/2020)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person