Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15349/L

Business name: 
KRPA Slovakia spol. s r.o.
  (from: 01/01/2009)
Registered seat: 
Hrabové 299
Bytča 014 01
  (from: 05/08/2004)
Identification number (IČO): 
30 229 138
  (from: 12/13/1991)
Date of entry: 
12/13/1991
  (from: 12/13/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1991)
Objects of the company: 
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/15/1992)
reklamné činnosti
  (from: 10/15/1992)
veľkoobchod /okrem konces. živností/
  (from: 10/15/1992)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/06/1994)
výroba obchodných tlačív a ich sád, vrátane tlačív preložených karbónovým papierom
  (from: 01/12/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/12/2000)
výroba, montáž, rekonštrukcia hadíc pre hydrauliku
  (from: 06/16/2000)
polygrafická výroba
  (from: 07/29/2002)
výroba papiera a hotových výrobkov z papiera
  (from: 07/29/2002)
maloobchod mimo riadnej prevádzky
  (from: 04/14/2006)
Partners: 
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s IČO: 45 534 284
Nádražní 266
Hostinné
Czech Republic
  (from: 01/10/2018)
Contribution of each member: 
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s
Amount of investment: 1 500 000 EUR Paid up: 1 500 000 EUR
  (from: 01/10/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/26/2016)
Ing. Peter Zajac
92
Svederník
From: 09/28/1992
  (from: 01/05/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/28/2012)
Capital: 
1 500 000 EUR Paid up: 1 500 000 EUR
  (from: 05/27/2011)
Supervisory board: 
Ing. Jan Červinka
1514
Vrchlabí 543 01
Česká republika
From: 08/27/2021
  (from: 08/10/2021)
Ing. Jaroslav Jiřička
32
Dolní Lánov 534 01
Česká republika
From: 08/27/2021
  (from: 08/10/2021)
Ing. Helena Kindlerová
95
Chotěvice 543 71
Česká republika
From: 08/27/2021
  (from: 08/10/2021)
Ing. Jaroslav Lánský
Antoníček 844
Hostinné 543 71
Česká republika
From: 08/27/2021
  (from: 08/10/2021)
Mgr. Jaroslav Jiřička
Luční 895
Hostinné 543 71
Česká republika
From: 01/01/2018
  (from: 01/10/2018)
Ing. Lenka Jiřičková
Dolní Lánov 32
Dolní Lánov 543 41
Česká republika
From: 01/01/2018
  (from: 01/10/2018)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 28.9.1992 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 844
  (from: 10/15/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 844
  (from: 07/06/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.7.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 844
  (from: 10/12/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 12.8.1996, schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 844
  (from: 11/07/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.01.1997 bol schválený Dodatok č.5 k spoločnej zmluve.
  (from: 03/03/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.1998 bol schválený dodatok č.6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/10/1998)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.1999 bol schválený Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve bolo ku dňu 1.1.2000 rozhodnuté o zlúčení spoločnosti KUBIKO spol. s r.o., Považská Bystrica, IČO: 30229138 so spoločnosťou KRPAFORM Slovakia s.r.o., Bytča, Ul. 1. mája 71/36, IČO: 31610145, pričom majetok, práva a povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti v plnom rozsahu prechádzajú na spoločnosť KUBIKO spol. s r.o., Považská Bystrica, IČO: 30229138. Na základe uvedenej skutočnosti sa tieto spoločnosti v zmysle § 31 ods. 3 Obch. zákonníka zlučujú.
  (from: 01/12/2000)
Na zasdnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.2000 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/16/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 266/2002, Nz 253/2002 zo dňa 21.6.2002.
  (from: 07/29/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2003 o zvýšení základného imania spoločnosti a zriadení dozornej rady - Dodatok č.10 k spoločenskej zmluve a jej úplné nové znenie spísané notárskou zápisnicou N 108/2003, Nz 29033/2003 zo dňa 16.04.2003.
  (from: 09/29/2003)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person