Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21723/V

Business name: 
KE Inžiniering, s.r.o.
  (from: 04/25/2008)
Registered seat: 
Klimkovičová 11
Košice 040 23
  (from: 09/24/2009)
Identification number (IČO): 
44 120 559
  (from: 04/25/2008)
Date of entry: 
04/25/2008
  (from: 04/25/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/25/2008)
Objects of the company: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
  (from: 04/25/2008)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 04/25/2008)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
  (from: 04/25/2008)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 04/25/2008)
vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 04/25/2008)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 04/25/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/25/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/25/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/25/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/25/2008)
administratívne služby
  (from: 04/25/2008)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/25/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/25/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/25/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/25/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/25/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/25/2008)
výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby inžinierske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 10/29/2008)
Partners: 
Ing. Jozef Eliáš
Plzenská 49
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 04/25/2008)
Ing. Ľudovít Kunák
Plzenská 53
Košice - mestská časť Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 09/10/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Eliáš
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/06/2011)
Ing. Ľudovít Kunák
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/10/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/29/2008)
Ing. Jozef Eliáš
Plzenská 49
Košice 040 11
From: 04/25/2008
  (from: 04/25/2008)
Ing. Ľudovít Kunák
Plzenská 53
Košice 040 11
From: 10/16/2008
  (from: 10/29/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/25/2008)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 05/06/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person