Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  132/R

Business name: 
MODEST, spol. s r. o.
  (from: 10/31/1991)
Registered seat: 
Partizánska cesta
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 05/06/1994)
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 10/31/1991 until: 05/05/1994)
Identification number (IČO): 
30 998 131
  (from: 10/31/1991)
Date of entry: 
10/31/1991
  (from: 10/31/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/31/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/01/1993)
bytová výstavba
  (from: 03/01/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/01/1993)
stavba komunikácií, letísk a športových areálov
  (from: 03/01/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 03/01/1993)
vodné stavby /riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií/
  (from: 03/01/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/01/1993)
výroba výrobkov z betónu a sádry
  (from: 03/01/1993)
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich osobitné povolenie
  (from: 03/01/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 03/01/1993)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 03/01/1993)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/01/1993)
maloobchod mimoriadnej predajne
  (from: 03/01/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/01/1993)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 03/01/1993)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/01/1993)
ostatné pozemné a inžinierske stavby /vrátane rozvodu prúdu/
  (from: 03/01/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 03/01/1993)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/01/1993)
servisná činnosť, opravy a diagnostika motorových vozidiel
  (from: 05/06/1994)
kompletizácia a predaj akumulátorových batérií
  (from: 05/06/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/30/1995)
stolárstvo
  (from: 06/30/1995)
výroba nábytku
  (from: 06/30/1995)
čistenie budov
  (from: 10/29/1999)
upratovacie práce
  (from: 10/29/1999)
čistiace a prevádzkové služby
  (from: 10/29/1999)
dodávky stavebných prác, stavebných celkov, výkon kamenárskych prác
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
dodávky montážnych prác vrátane zabezpečovania údržby a opráv
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
zabezpečovanie prípravy stavieb, oceňovania dodávok a inžinierskej činnosti vo výstavbe
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
výroba a odbyt stavebných hmôt pre maloobchodnú a veľkoobchodnú sieť odberateľov, podnikateľov a občanov
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť vrátane obchodovania s nehnuteľnosťami
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
výkon obchodnej a inej obdobnej činnosti v tuzemsku aj v zahraničí, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov obchodnej spoločnosti a vykonávaných v oblastiach, ktoré povoľuje čs. právny poriadok.
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
Partners: 
Stanislav Mikuš
A. Hlinku 1119/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2022)
Stanislav Mikuš
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou
Slovak Republic
  (from: 03/11/2015 until: 09/29/2022)
Stanislav Mikuš
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 03/10/2015)
Stanislav Mikuš
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou
Slovak Republic
  (from: 10/31/1991 until: 11/29/1998)
Contribution of each member: 
Stanislav Mikuš
( peňažný vklad )
  (from: 03/11/2015 until: 09/29/2022)
Stanislav Mikuš
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/30/2022)
Stanislav Mikuš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/31/1991 until: 11/29/1998)
Stanislav Mikuš
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 05/14/2009)
Stanislav Mikuš
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 03/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/01/1993)
Individual managing director
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
Stanislav Mikuš
A. Hlinku 1119/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/30/1998
  (from: 09/30/2022)
Stanislav Mikuš
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou
  (from: 10/31/1991 until: 11/29/1998)
Stanislav Mikuš
ul. A. Hlinku 1119/9-12
Bánovce nad Bebravou
  (from: 11/30/1998 until: 09/29/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii konateľa pripojí svoj podpis.
  (from: 03/01/1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu pospisuje riaditeľ Stanislav Mikuš.
  (from: 10/31/1991 until: 02/28/1993)
Procuration: 
Miroslav Laššo
Bošianska Neporadza 363
Bošianska Neporadza 913 26
From: 03/11/2015
  (from: 03/11/2015)
Ing, Roman Mrocek
Žitná 1484
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 03/11/2015
  (from: 03/11/2015)
Každý z prokuristov je oprávnený konať a podpisovať samostatne.
  (from: 03/11/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/11/2015)
6 638,783775 EUR
  (from: 05/15/2009 until: 03/10/2015)
200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 05/14/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/31/1991 until: 11/29/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notártve Bratislava II dňa 22.10.1991, N 316/91 v zmysle § 106a ods. 1 a 3 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 10/31/1991)
V súlade s ustanovením § 764 ods.2 Zákona č.513/1991 Zb. bola prispôsobená zakladateľská listina úprave cit. zákona. Stary spis: S.r.o. 743
  (from: 03/01/1993)
Notárskou zápisnicou N 75/94, NZ 65/94 zo dňa 18. 4. 1994 zmena sídla a rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 743
  (from: 05/06/1994)
Notárska zápisnica N 73/95, NZ 87/95 zo dňa 11.5.1995. Stary spis: S.r.o. 743
  (from: 06/30/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 157/98, Nz 144/98 zo dňa 23.7.1998.
  (from: 11/30/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve notárskou zápisnicou N 190/99, NZ 187/99 zo dňa 15.7.1999.
  (from: 10/29/1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol o zmene zakladateľskej listiny vo forme jej úplného znenia spísanej do notárskej zápisnice N 354/2002, NZ 354/2002 zo dňa 31.12.2002.
  (from: 05/26/2003)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person