Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10631/B

Obchodné meno: 
AGRO LEVER, s.r.o.
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
Sídlo: 
J. Kráľa 636
Veľké Leváre 908 73
  (od: 03.12.1996 do: 16.01.2017)
L. Dérera 2
Bratislava 831 01
  (od: 19.03.1996 do: 02.12.1996)
IČO: 
35 686 316
  (od: 19.03.1996)
Deň zápisu: 
19.03.1996
  (od: 19.03.1996)
Spoločnosť zrušená od: 
27.12.2016
  (od: 17.01.2017)
Deň výmazu: 
17.01.2017
  (od: 17.01.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 17.01.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.03.1996)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
výskum trhu
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
reklamné činnosti
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
služby pre rastlinnú a živnočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
Spoločníci: 
LEVAGRI & Co. IČO: 34 148 833
Kožušnícka 2
Trenčín
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 19.10.1997)
Ing. Elena Bukovská
1.mája 1036
Gajary
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1996 do: 03.04.1997)
Ing. Fridolín Polčič
Kostlivého 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 19.10.1997)
Ing. arch. Eva Schusterová
L. Dérera 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1996 do: 03.04.1997)
Ing. Ján Sarvaš
Bazovského 3
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
LEVAGRI & Co. IČO: 34 148 833
Kožušnícka 2
Trenčín
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1997 do: 16.01.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. arch. Eva Schusterová
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 19.03.1996 do: 03.04.1997)
Ing. Elena Bukovská
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 19.03.1996 do: 03.04.1997)
LEVAGRI & Co.
Vklad: 160 000 Sk
  (od: 04.04.1997 do: 19.10.1997)
Ing. Ján Sarvaš
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
Ing. Fridolín Polčič
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 04.04.1997 do: 19.10.1997)
LEVAGRI & Co.
Vklad: 180 000 Sk
  (od: 20.10.1997 do: 16.01.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
Ing. Elena Bukovská
1.mája 1036
Gajary
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1996 do: 02.12.1996)
Ing. Jozef Jiroš
Drotárska 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.1996 do: 19.10.1997)
Ing. Fridolín Polčič
Kostlivého 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.1996 do: 19.10.1997)
Ing. arch. Eva Schusterová
L. Dérera 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1996 do: 02.12.1996)
Ing. Ján Marko
692
Trenčianske Stankovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1997 do: 16.01.2017)
Ing. Ján Tirpák
Kaplná 222
Báhoň
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.1997 do: 16.01.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostane.
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
100 000 Sk
  (od: 19.03.1996 do: 03.04.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Grác
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 11
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36Exre/72/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2016 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť AGRO LEVER s.r.o., J. Kráľa 636, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 35 686 316 dňom 27.12.2016.
  (od: 17.01.2017)
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.2.1996 v súlade s § 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 17556
  (od: 19.03.1996 do: 16.01.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.9.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.9.1996. Starý spis: S.r.o. 17556
  (od: 03.12.1996 do: 16.01.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1996. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.2.1997. Staryýspis: S.r.o. 17556
  (od: 04.04.1997 do: 16.01.2017)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.6.1997. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1997. Starý spis: S.r.o. 17556
  (od: 20.10.1997 do: 16.01.2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.11.1998 pod sp. zn. 1K 248/98 bol vyhlásený konkurz na majetok Agro Lever s.r.o., Janka Kráľa č. 636, Veľké Leváre. Za správcu podstaty bol ustanovený Dr. Bernard Ondrejka, Holekova 2, 811 04 Bratislava.
  (od: 21.05.1999 do: 16.01.2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.10.2001 č. k. 1K 248/98-440 bol JUDr. Bernard Ondrejka zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. František Čaraba, komerčný právnik, Škultétyho 1, 832 27 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27.05.2002. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.05.2002 pod. č.k. 1K 248/98, ktorým bol JUDr. František Čaraba, Vážska 1, predtým Škultétyho 1, 832 27 Bratislava zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Timea Hájosová, AK, Korzo Bélu Bartóka, 929 01 Dunajská Streda. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 06.06.2002.
  (od: 29.10.2004 do: 16.01.2017)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 248/98-519 zo dňa 03.04.2003 bola JUDr. Timea Hájosová, AK, Bélu Bartóka, 929 01 Dunajská Streda zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Návrat, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava 2.
  (od: 02.11.2004 do: 16.01.2017)
Krajský súd rozhodol uznesením zo dňa 23.6.2005, spis. zn. 1K 248/98-592, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2005 o zmene správcu konkurznej podstaty. Funkciu doterajšieho správcu JUDr. Ladislava Návrata, Súkenícka 4, 821 09 Bratislava zanikla dňa 23.6.2005. Za správcu bol ustanovený Mgr. Vladimír Neusch, Laurinská 3, 811 01 Bratislava.
  (od: 29.09.2005 do: 16.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)