Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10488/T

Obchodné meno: 
Poľnoservis, a.s.
  (od: 04.09.2001)
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (od: 23.04.2008)
IČO: 
35 703 156
  (od: 18.11.1996)
Deň zápisu: 
18.11.1996
  (od: 18.11.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.11.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (od: 18.11.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 18.11.1996)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 18.11.1996)
veľkoobchod s obilovinami a strukovinami
  (od: 04.09.2001)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi potrebami a zariadeniami
  (od: 04.09.2001)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 04.09.2001)
výroba priemyselných krmív
  (od: 04.09.2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (od: 04.09.2001)
spracovanie (lisovanie) semien olejnatých plodín
  (od: 23.04.2008)
výroba a predaj kŕmnych výliskov (šrotu)
  (od: 23.04.2008)
extrakcia (spracovanie) výliskov z olejnatých plodín
  (od: 23.04.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu výroby, nákupu a spracovania olejnatých plodín
  (od: 23.04.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami
  (od: 23.04.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov
  (od: 23.04.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 23.04.2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.04.2008)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (od: 03.05.2014)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 03.05.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 24.12.2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 24.12.2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.02.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.07.2003)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 56/5943
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.07.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2012)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda predstavenstva
Chladná 1351/84
Topoľníky 930 11
Vznik funkcie: 01.07.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 16.07.2015)
Dozorná rada: 
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 4561/159
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.04.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2014)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.04.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2014)
Thomas Jacobsen - predseda
St. Christopher Street 168
Valletta VLT 1467
Maltská republika
Vznik funkcie: 10.04.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2022)
Výška základného imania: 
4 356 000 EUR Rozsah splatenia: 4 356 000 EUR
  (od: 13.09.2014)
Akcie: 
Počet: 3731
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.
  (od: 15.01.2010)
Počet: 625
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.
  (od: 13.09.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.10.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1785
  (od: 18.11.1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 375/97, Nz 373/97 dňa 8.10.1997 bola schvá- lená zmena stanov.
  (od: 14.11.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.1999 ,priebeh osvedčený notárskozu zápisnicou N 667/99, Nz 666/99 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom.
  (od: 27.01.2000)
Notárska zápisnica N 97/2001 Nz 95/2001 zo dňa 26.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 08.03.2001)
Notárska zápisnica č. N 393/2001, Nz 390/2001 spísaná dňa 23.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena obchodného mena z pôvodného IT - INVEST, a.s.
  (od: 04.09.2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene vo forme notárskej zápisnice č. N 511/2002, Nz 498/2002, zo dňa 10.9.2002. Ing. Alexander Tenkel, deň zániku funkcie: 10.9.2002 Viliam Drinóczi, deň zániku funkcie: 10.9.2002 Ing. Ivo Valášek, deň zániku funkcie: 10.9.2002. Miroslav Miretínsky, deň zániku funkcie: 10.9.2002. PhDr. Juraj Handzo, deň zániku funkcie: 10.9.2002. RNDr. Jana Šindlerová, deň zániku funkcie: 10.9.2002.
  (od: 24.10.2002)
Notárska zápisnica N 153/03, Nz 21406/03 spísaná dňa 24.3.2003 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.3.2003 na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.3.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Tenkela, V. Drinócziho sa končí dňom 24.3.2003. Funkcia člena dozornej rady RNDr. J. Šindlerovej sa končí dňom 24.3.2003.
  (od: 07.07.2003)
Notárska zápisnica č.N 22/2005, Nz 3016/2005, NCRls 2959/2005 zo dňa 24.01.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté nové úplné znenie stanov.
  (od: 24.02.2005)
Notárska zápisnica N 71/2008, Nz 14726/2008, NCRls 14588/2008 zo dňa 9.4.2008. Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 16249/2008, NCRls 16166/2008 zo dňa 18.4.2008.
  (od: 23.04.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2024
Dátum výpisu:  23.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR