Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  412/L

Obchodné meno: 
KÚPELE LÚČKY a.s.
  (od: 29.04.2009)
Sídlo: 
530
Lúčky 034 82
  (od: 19.12.2017)
IČO: 
31 633 218
  (od: 18.07.1995)
Deň zápisu: 
01.08.1995
  (od: 18.07.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.07.1995)
Predmet podnikania (činnosti): 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 18.07.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 18.07.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 18.07.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 18.07.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 18.07.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 18.07.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 18.07.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 18.07.1995)
pranie prádla
  (od: 18.07.1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 18.07.1995)
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
  (od: 18.07.1995)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 18.07.1995)
bufety
  (od: 18.07.1995)
odvod odpadových vôd
  (od: 18.07.1995)
ústavná zdravotná starostlivosť - prírodné liečebné kúpele
  (od: 21.04.2006)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.11.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 29.11.2006)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 29.11.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 29.11.2006)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 29.11.2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 29.11.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 29.11.2006)
predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
  (od: 29.11.2006)
prenájom automobilov
  (od: 29.11.2006)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (od: 29.11.2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 04.06.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 04.06.2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 04.06.2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 01.03.2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.03.2012)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 19.12.2017)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  (od: 19.12.2017)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 22.08.2020)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 22.08.2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 22.08.2020)
Prevádzkovanie parkovacích plôch pre motorové vozidlá
  (od: 22.08.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.07.1995)
JUDr. Oľga Komorová - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 15.06.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.2009)
Ing. Ján Šatanek - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2011)
JUDr. Ing. Jaroslav Komora - člen
Pod Šibeňou horou 3417/71
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 11.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2017)
Mgr. Jaroslav Komora - predseda
Partizánska 3764/45
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 11.04.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konanie v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 28.04.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Tamara Šatanková - člen
Pod Šibeňou horou 4092/79
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 18.09.2002
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2013)
MUDr. Marián Petko
Družstevná 745/12
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 12.08.2003
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.01.2024)
Marián Senko
Lúčky 435
Lúčky 034 82
Vznik funkcie: 11.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2020)
Zuzana Bielená
Papiernická 1789/16
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 11.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2020)
Výška základného imania: 
3 291 518,68 EUR Rozsah splatenia: 3 291 518,68 EUR
  (od: 29.04.2009)
Akcie: 
Počet: 99172
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 15.07.2009)
Akcionár: 
OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Družstevná 740/6
Bardejov 085 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.3.1995 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 92/ 91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Starý spis: Sa 889
  (od: 18.07.1995)
Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dňa 9.2.1996 zmenu stanov
  (od: 24.07.1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.10.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.01.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.05.2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.07.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 9. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.10.2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR