Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21947/T

Business name: 
Ekoplastika, s.r.o.
  (from: 03/23/2016)
Ekoplastika, s.r.o. v reštrukturalizácii
  (from: 11/06/2014 until: 03/22/2016)
Ekoplastika, s.r.o.
  (from: 08/03/2004 until: 11/05/2014)
Registered seat: 
areál bývalého PD Voderady
Slovenská Nová Ves 919 42
  (from: 04/01/2008)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 08/03/2004 until: 03/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 895 284
  (from: 08/03/2004)
Date of entry: 
08/03/2004
  (from: 08/03/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/03/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/03/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/03/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (zber, výkup, spracovanie)
  (from: 08/03/2004)
výroba tovaru z plastov
  (from: 08/03/2004)
prieskum trhu
  (from: 08/03/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
  (from: 08/03/2004)
prenájom motorových vozidiel, zariadení na spracovanie plastov a tetrapacku, iných strojov a nástrojov
  (from: 08/03/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/2004)
poskytovanie softvéru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/03/2004)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 08/03/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/03/2004)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 08/03/2004)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/15/2016)
Partners: 
Simona Franke
Železničná 1075/26
Sereď 926 00
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Ing. Pavol Čagánek
Palárikova 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
SOVID, spol. s.r.o.
A. Kmeťa 2
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/07/2015)
Simona Franke
Novomestská 43/41
Sereď 926 00
Slovak Republic
  (from: 05/12/2006 until: 03/31/2008)
Darina Kusá
Riznerova 2
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 08/03/2004 until: 03/31/2008)
Jana Olahová
Nová 598/20
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 08/03/2004 until: 03/07/2006)
Simona Franke
Železničná 1075/26
Sereď 926 00
Slovak Republic
  (from: 04/01/2008 until: 05/17/2022)
Ing. Pavol Čagánek
Palárikova 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 04/01/2008 until: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Simona Franke
( peňažný vklad )
  (from: 05/07/2015 until: 05/17/2022)
Simona Franke
Amount of investment: 1 050 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 050 EUR
  (from: 05/18/2022)
Ing. Pavol Čagánek
( peňažný vklad )
  (from: 05/07/2015 until: 05/17/2022)
Ing. Pavol Čagánek
Amount of investment: 1 050 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 050 EUR
  (from: 05/18/2022)
SOVID, spol. s.r.o.
Amount of investment: 4 900 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 900 EUR
  (from: 05/07/2015)
Darina Kusá
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/03/2004 until: 03/07/2006)
Jana Olahová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/03/2004 until: 03/07/2006)
Darina Kusá
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 05/11/2006)
Darina Kusá
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/2006 until: 03/31/2008)
Simona Franke
  (from: 05/12/2006 until: 03/31/2008)
Simona Franke
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/01/2008 until: 06/17/2010)
Ing. Pavol Čagánek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/01/2008 until: 06/17/2010)
Simona Franke
Amount of investment: 3 319,5 EUR Paid up: 3 319,5 EUR
  (from: 06/18/2010 until: 05/06/2015)
Ing. Pavol Čagánek
Amount of investment: 3 319,5 EUR Paid up: 3 319,5 EUR
  (from: 06/18/2010 until: 05/06/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/23/2016)
konatelia
  (from: 08/03/2004 until: 03/22/2016)
Tomáš Skurák
Tureň 309
Tureň 903 01
From: 06/22/2015
  (from: 06/30/2015)
Ing. Pavol Čagánek
Palárikova 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/26/2008
  (from: 04/01/2008 until: 06/29/2015)
Ing. Pavol Čagánek
Palárikova 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/26/2008 Until: 06/22/2015
  (from: 06/30/2015 until: 06/29/2015)
Simona Franke
Novomestská 43/41
Sereď 926 00
From: 05/04/2006
  (from: 05/12/2006 until: 03/31/2008)
Simona Franke
Novomestská 43/41
Sereď 926 00
From: 05/04/2006 Until: 03/25/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
Darina Kusá
Riznerova 2
Bratislava 811 01
From: 08/03/2004
  (from: 08/03/2004 until: 03/31/2008)
Darina Kusá
Riznerova 2
Bratislava 811 01
From: 08/03/2004 Until: 03/25/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
Dušan Olah
Nová 598/20
Bratislava 972 17
From: 03/26/2008
  (from: 04/01/2008 until: 06/29/2015)
Dušan Olah
Nová 598/20
Bratislava 972 17
From: 03/26/2008 Until: 06/22/2015
  (from: 06/30/2015 until: 06/29/2015)
Jana Olahová
Nová 598/20
Kanianka 972 17
From: 08/03/2004
  (from: 08/03/2004 until: 03/07/2006)
Jana Olahová
Nová 598/20
Kanianka 972 17
From: 08/03/2004 Until: 02/20/2006
  (from: 03/08/2006 until: 03/07/2006)
Mgr. Peter Zemko
Radava 448
Radava 941 47
From: 03/01/2015
  (from: 05/07/2015 until: 06/29/2015)
Mgr. Peter Zemko
Radava 448
Radava 941 47
From: 03/01/2015 Until: 06/22/2015
  (from: 06/30/2015 until: 06/29/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná menom spoločnosti samostatne.
  (from: 07/24/2015)
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne nasledovným spôsobom: Ing. Pavol Čagánek alebo Dušan Oláh môžu konať iba s Mgr. Petrom Zemkom
  (from: 05/07/2015 until: 07/23/2015)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/03/2004 until: 05/06/2015)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 05/07/2015)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/18/2010 until: 05/06/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/03/2004 until: 06/17/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.07.2004 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/03/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2006.
  (from: 03/08/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
  (from: 05/12/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008.
  (from: 04/01/2008)
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36R/3/2014 zo dňa 30.01.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015 súd skončil reštrukturalizáciu dlžníka Ekoplastika s.r.o., so sídlom areál bývalého PD Voderady, 919 42 Slovenská Nová Ves, IČO: 35 895 284.
  (from: 08/07/2020)
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36R/3/2014-94 zo dňa 07.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Ekoplastika, s.r.o., so sídlom areál bývalého PD Voderady, 919 42 Slovenská Nová Ves, IČO: 35 895 284 a za správcu ustanovil LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 15, Trnava.
  (from: 11/06/2014 until: 08/06/2020)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/31/2014
  (from: 08/07/2020)
Authorisation of proceedings: 07/31/2014
  (from: 11/06/2014 until: 08/06/2020)
Restructuring trustee: 
LexCreditor k.s.
Hlavná 15
Trnava 917 01
Mark: S1636
From: 07/31/2014
  (from: 11/06/2014 until: 08/06/2020)
LexCreditor k.s.
Hlavná 15
Trnava 917 01
Mark: S1636
From: 07/31/2014 Until: 02/10/2015
  (from: 08/07/2020 until: 08/06/2020)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 02/10/2015
  (from: 08/07/2020)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person