Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  132/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo K r i v á
  (from: 05/08/1991 until: 01/03/2014)
Registered seat: 
Krivá
Dolný Kubín
  (from: 05/08/1991 until: 01/03/2014)
Identification number (IČO): 
00 191 060
  (from: 05/08/1991)
Date of entry: 
05/25/1950
  (from: 05/08/1991)
Date of deletion: 
01/04/2014
  (from: 01/04/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/04/2014)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/08/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska, potravinárska, obchodná a iná hospodárska činnosť
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
družstvo vykonáva : * výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a zvierat * výroba a predaj potravinárskych výrobkov * práce a služby osobnej dopravy, nákladnej dopravy, poľné práce traktormi a ťažká mechanizácia * stavebno-údržbárske práce * obchodná činnosť - nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a zvierat, strojov a poľnohospodárskych potrieb * prevádzkovanie obnovy budov, výstavba menších objektov a rekonštrukcií v rámci možností technického vybavenia * práce a služby pre členov a občanov podľa technických kapacít a technických možností družstva
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
družstvo poskytuje svojím členom a pracovníkom výrobky, práce a služby v rozsahu a za podmienok stanovených predstavenstvom
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
poľnohospodárska, potravinárska, obchodná a iná hospodárska činnosť
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
veľkoobchod mimo koncesií
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
stolárstvo
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
zámočníctvo, kovovýroba
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
murárstvo
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/19/1993 until: 05/04/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/1993 until: 01/03/2014)
Managing board
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Milan Furiak - podpredseda
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Stanislav Gašper - člen
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Stanislav Gašper - člen
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Ing. Július Habovštiak - predseda
Tvrdošín
  (from: 05/08/1991 until: 01/03/2014)
Jozef Chmelár - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Jozef Chmelár - člen
29
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Margita Kepštová - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Mária Konfalová - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Mária Konfalová - člen
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Mária Konfalová - člen
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Ľudovít Košťál - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Ľudovít Košťál - podpredseda
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Jozef Kožienka - člen
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Jozef Kožienka - člen
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Tomáš Laurinčík - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Ján Leštinský - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Františka Marušáková - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Dušan Pazúrik - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
František Pazúrik - člen
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Peter Slanický - člen
Krivá
  (from: 03/19/1993 until: 07/23/1995)
Peter Slanický - člen
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Mária Šimičáková - podpredseda
105
Krivá
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Jozef Štipkala - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Anton Tokár - člen
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/19/1993 until: 01/03/2014)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Registered capital: 
32 854 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 01/03/2014)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 01/03/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/18/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 5CbR 227/2014-18 zo dňa 21.08.2014 súd nariadil dodatočnú likvidáciu.
  (from: 03/17/2015)
 Liquidators:
Lex Cretitor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
From: 09/18/2014 Until: 01/04/2014
  (from: 03/17/2015)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k. 5 CbR 67/2013-85 zo dňa 28.10.2013, ktorým bolo družstvo Poľnohospodárske družstvo K r i v á zrušené bez likvidácie, sa družstvo s obchodným menom Poľnohospodárske družstvo K r i v á, so sídlom Krivá, Dolný Kubín, IČO: 00 191 060 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 04.01.2014 V Y M A Z Á V A.
  (from: 01/04/2014)
Družstvo bolo ustanovené dňa 17.4.1950 a zapísané dňa 25.5.1950. Starý spis: Dr 620 Členská schôdza konaná dňa 11.1.1990 schválila zmenu stanov v čl. 21. Starý spis: Dr 620 Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 19.12.1992 boli prijaté stanovy v súlade s ust. Obchodného zákona a transf. projektu č. 42/92 Zb. Starý spis: Dr 620
  (from: 03/19/1993 until: 01/03/2014)
Na členskej schôdzi konanej dňa 23.3.1995 bola schválená zmena stanov Starý spis: Dr 620
  (from: 07/24/1995 until: 01/03/2014)
Družstvo bolo ustanovené dňa 17.4.1950 a zapísané dňa 25.5.1950. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Členský podiel a členský vklad je 5 000,- Kčs Členská schôdza konaná dňa 11.1.1990 schválila zmenu stanov v čl. 21. Starý spis: Dr 620
  (from: 05/08/1991 until: 03/18/1993)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person