Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10298/P

Business name: 
I. BRISTOL, a.s.
  (from: 01/11/1999)
Registered seat: 
A. Svianteka 28
Bardejov 085 01
  (from: 12/01/2005)
Nám. SNP 1
Bardejov 085 01
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Pažítková 4
Bratislava 821 01
  (from: 01/11/1999 until: 11/02/2004)
Identification number (IČO): 
35 759 330
  (from: 01/11/1999)
Date of entry: 
01/11/1999
  (from: 01/11/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/11/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1999)
faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/11/1999)
prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 01/11/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/11/1999)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (from: 01/11/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/11/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/11/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/11/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2004)
Managing board
  (from: 01/11/1999 until: 11/02/2004)
Miloš Kuzma - predseda
Záhradná 14
Luhyňa 076 14
From: 09/25/2007
  (from: 11/23/2007)
Jaroslav Jančošek - Chairman of the Board of Directors
Pod papierňou 38
Bardejov 085 01
From: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Jaroslav Jančošek - Chairman of the Board of Directors
Pod papierňou 38
Bardejov 085 01
From: 07/16/2004 Until: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Jaroslav Jankiv - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmeralova 23
Prešov 080 01
From: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Ing. Jaroslav Jankiv - Vice-chairman of the Board of Directors
Šmeralova 23
Prešov 080 01
From: 07/16/2004 Until: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Ladislav Mačejovský - predseda
Nábrežná 3
Bardejov 085 01
  (from: 11/09/2000 until: 11/02/2004)
Ing. Ladislav Mačejovský - predseda
Nábrežná 3
Bardejov 085 01
Until: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Dana Maková - Libatová - člen
Vajkovce 103
Budimír 044 43
  (from: 11/09/2000 until: 11/02/2004)
Ing. Dana Maková - Libatová - člen
Vajkovce 103
Budimír 044 43
Until: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Mgr. Ján Michalec
M. R. Štefánika 366
Stará Turá
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Peter Pacera - predseda
Holíčska 3
Bratislava 851 01
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Monika Pavlovičová
Hurbanova 130/11
Stará Turá
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Ing. Peter Rohár - člen
Lesnícka 11
Košice 040 01
  (from: 11/09/2000 until: 11/02/2004)
Ing. Peter Rohár - člen
Lesnícka 11
Košice 040 01
Until: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Marek Olejár - predseda
Komenského 568/35
Bardejov 085 01
From: 08/01/2005 Until: 09/25/2007
  (from: 11/23/2007 until: 11/22/2007)
Marek Olejár - predseda
Komenského 568/35
Bardejov 085 01
From: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/01/2005)
samostatne
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy spolu dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/11/1999 until: 11/02/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/23/2007)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: neobchodovateľné
  (from: 11/23/2007)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/03/2004 until: 11/22/2007)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/11/1999 until: 11/02/2004)
Stockholder: 
Miloš Kuzma
Záhradná 14
Luhyňa 076 14
  (from: 11/23/2007)
CITY CLUB, s.r.o.
Radničné námestie 34
Bardejov 085 01
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Marek Olejár
Komenského 568/35
Bardejov 085 01
  (from: 12/01/2005 until: 11/22/2007)
Supervisory board: 
Ján Gombár - člen
Tačevská 17
Bardejov 085 01
From: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005)
Igor Paňko - člen
Tačevská 6
Bardejov 085 01
From: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005)
Jozef Olejár - člen
J. Grešáka 3559/30
Bardejov 085 01
From: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005)
Ing. Peter Dzuruš
Šoltésovej 36
Košice
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Ing. Jaroslav Jankiv - člen
Obrancov mieru 52
Prešov
  (from: 11/09/2000 until: 11/02/2004)
Ing. Jaroslav Jankiv - člen
Obrancov mieru 52
Prešov
Until: 03/27/2003
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Ivan Ondrejička
Andrusova 10
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Ing. Janka Sinayová
Kuklovská 1
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 11/08/2000)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc., - predseda
Kuzmányho 5
Košice
Until: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Milan Brezovský , CSc., - člen
Húščavova 3
Bratislava
Until: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Mgr. Marián Jančošek
L. Sáru 4
Bratislava 841 05
From: 07/16/2004 Until: 08/01/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc., - predseda
Kuzmányho 5
Košice
  (from: 11/09/2000 until: 11/30/2005)
Ing. Milan Brezovský , CSc., - člen
Húščavova 3
Bratislava
  (from: 11/09/2000 until: 11/30/2005)
Mgr. Marián Jančošek
L. Sáru 4
Bratislava 841 05
From: 07/16/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/30/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 680/98, Nz 678/98 dňa 29.9.1998, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/11/1999)
Notárska zápisnica N 179/2000 Nz 151/200 zo dňa 8.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady o voľbe a odvolaní členov predstavenstva zo dňa 21.8.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.8.2000 o voľbe predsedu.
  (from: 11/09/2000)
Notárska zápisnica N 125/2003, Nz 22659/2003 zo dňa 27.3.2003. Notárska zápisnica N 419/04, Nz 58652/04 zo dňa 16.7.2004. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.7.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Dana Maková-Libatová, Ing. Peter Rohár, Ing. Ladislav Mačejovský dňa 16.7.2004. Pôvodné sídlo spoločnosti Pažítková 4, 82101 Bratislava.
  (from: 11/03/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person