Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  314/N

Obchodné meno: 
Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany
  (od: 24.01.1966 do: 31.10.2017)
I n v a l i d , ľudové družstvo invalidov Topoľčany
  (od: 20.07.1960 do: 23.01.1966)
Sídlo: 
Topoľčany
  (od: 20.07.1960 do: 31.10.2017)
IČO: 
00 000 182
  (od: 20.07.1960)
Deň zápisu: 
01.07.1960
  (od: 20.07.1960)
Deň výmazu: 
01.11.2017
  (od: 01.11.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 01.11.2017)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 20.07.1960)
Predmet činnosti: 
výroba, opravárske a údržbárske práce v odvetví kovo
  (od: 30.04.1971 do: 31.10.2017)
poskytovanie služieb obyvateľstvu v odbore Kovo, drevo
  (od: 30.04.1971 do: 31.10.2017)
predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií, príp. od občanov vo vlastnej obchodnej sieti
  (od: 30.04.1971 do: 31.10.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
predstavenstvo
  (od: 20.07.1960 do: 25.03.1971)
Izidor Antal
ul. 1. mája č. 6
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.1961 do: 27.05.1964)
Prekop Augustín
Ludanice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1962 do: 27.05.1964)
Ján Biháry
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1966 do: 19.06.1968)
Pavol Blaho - vedúci náhradného orgánu
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.1971 do: 30.04.1971)
Ján Boldiš
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1966 do: 19.06.1968)
Ján Boldiš
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1970 do: 25.03.1971)
Ján Boldiš - podpredseda
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1968 do: 29.07.1970)
Jozef Feranec
č. 36
Továrniky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 22.03.1961)
Štefan Fereje
č. 439
Veľké Uherce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 22.03.1961)
Mária Ferenčíková
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1964 do: 02.06.1966)
Mária Ferenčíková
Bernolákova ul. č. 1638
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1968 do: 25.03.1971)
Rudolf Harceg
č. 303
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 22.03.1961)
Pavel Križan - predseda
Radničné námestie č. 2
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 27.05.1964)
Irena Lišková
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1968 do: 25.03.1971)
Irena Lišková - podpredseda
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1966 do: 19.06.1968)
Vladimír Mandúch
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1966 do: 25.03.1971)
Štefan Martoš - predseda
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1964 do: 25.03.1971)
Viktor Mondok - člen
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.1971 do: 30.04.1971)
Emil Nemlaha
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1962 do: 29.07.1970)
Emil Nemlaha - podpredseda
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1970 do: 25.03.1971)
Lýdia Ondrušková
Žabokreky nad Nitrou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.1961 do: 24.04.1962)
Rudolf Pavlen - podpredseda
Horné Krškany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.05.1964 do: 02.06.1966)
Jozef Piterka
Dolné Lefantovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.1961 do: 02.06.1966)
Augustín Prekop
č. 19
Ludanice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 22.03.1961)
Vincent Schneidgen
Stredanská ul. 1531
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.1968 do: 25.03.1971)
Viliam Srnec
Bobot
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1970 do: 25.03.1971)
Imrich Šatan
č. 89
Vozokany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 24.04.1962)
Emília Škriputová
Jacovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.1961 do: 24.04.1962)
Milan Števica - podpredseda
Liv. Opatovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1962 do: 27.05.1964)
Ľudovít Telek
č. 37
Čeladince
Čeladince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.1962 do: 27.05.1964)
Ľudovít Telek - podpredseda
č. 37
Čeladince
Čeladince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.1960 do: 24.04.1962)
Alojz Trnka
Bobot-Lehota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.1970 do: 25.03.1971)
Ladislav Urminský - člen
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.1971 do: 30.04.1971)
Imrich Wiedermann
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.06.1966 do: 19.06.1968)
Pavel Blaho - predseda
Vajanského ul. 1783
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Viliam Amerstein - podpredseda
Bobot
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Amália Štefkovičová
Bobot
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Mária Červenková
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Terézia Holá
Žabokreky nad Nitrou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Viliam Srnec
Bobot
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Anton Lauko
Kl. Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Ľudovít Telek
č. 23
Koniarovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Gustáv Hrončok
Malinovského 1247
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Konanie: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva.
  (od: 01.05.1971 do: 31.10.2017)
Náhradný orgán zastupuje družstvo spoločne a podpisuje zaň tak, že k názvu družstva pripoja vždy dvaja členovia vlastnoručné podpisy.
  (od: 26.03.1971 do: 30.04.1971)
Listiny závažného obsahu vydávané menom-družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalší člen výboru. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje družstvo menom výboru vždy predseda alebo jeho zástupca a jeden ďalší člen výboru.
  (od: 20.07.1960 do: 25.03.1971)
Základný členský vklad: 
200 Kčs musí byť splatený do jedného roka od prijatia za člena.
  (od: 20.07.1960 do: 31.10.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vl. č. 314/N sa v y m a z á v a : Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany, Topoľčany, IČO: 00 000 182.
  (od: 01.11.2017)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1. júla 1960. Výbor sa skladá z 5-9 členov. Členovia ručia čiastkou rovnajúcou sa dvojnásobku členského podielu.
  (od: 20.07.1960 do: 31.10.2017)
Súd vzal na vedomie uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 31.3.1962 a v zmysle týchto uznesení boli vykonané horeuvedené zmeny v doterajšom zložení členov predstavenstva.
  (od: 25.04.1962 do: 31.10.2017)
Zapisujú sa zmeny článkov 30, 33 ods. 6, 34 ods. 3, 36 ods. 4 a 37 stanov družstva. Zápis zmien článkov stanov bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 30.3.1963 a po schválení KSVD v Bratislave.
  (od: 07.05.1963 do: 31.10.2017)
Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia valného zhromaždenia, konaného dňa 11. apríla 1964 a po schválení KSVD v Bratislave.
  (od: 28.05.1964 do: 31.10.2017)
Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia členskej schôdze družstva, konanej dňa 23. novembra 1965 a po schválení KSVD.
  (od: 24.01.1966 do: 31.10.2017)
Členská schôdza družstva, konaná dňa 23. novembra 1965 prijala vzorové stanovy vydané ÚSVD v Prahe v zmysle hosp. zák. č. 109/64 Zb. Predstavenstvo má 4-10 členov.
  (od: 27.01.1966 do: 31.10.2017)
Zápis zmien bol vykonaný podľa uznesenia výročnej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 26.3.1966.
  (od: 03.06.1966 do: 31.10.2017)
Nové znenie čl. 60 ods. 1 stanov.
  (od: 15.12.1966 do: 31.10.2017)
Zapisujú sa zmeny vzorových stanov výrobného družstva podľa uznesenia výročnej schôdze družstva konanej dňa 1. apríla 1967. Tieto zmeny boli schválené predstavenstvom Sväzu výrobných družstiev dňa 22. februára 1967. Podľa č.l. 42 ods. 1 písm.k/ uvedené družstvo je členov Sväzu výrobných družstiev v Prahe.
  (od: 12.07.1967 do: 31.10.2017)
Členská schôdza družstva konaná dňa 7. marca 1970 prijala stanovy s doplňujúcimi ustanoveniami; Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák.č. 109/64 Zb. pod č. 577/70 práv. a leg. tieto stanovy schválil.
  (od: 30.07.1970 do: 31.10.2017)
Podľa rozhodnutia Slovenského zväzu výrobných družstiev v Bratislave č. 1561/70-sekr. zo dňa 26. októbra 1970, s účinnosťou od 1. novembra 1970 bolo odvolané predstavenstvo družstva a menovaný na dobu do zvolenia nového orgánu, náhradný orgán, ktorý má všetky práva a plní povinnosti odvolaných orgánov, podlieha a zodpovedá výlučne Slovenskému zväzu výrobných družstiev - podľa § 87 ods. 2 písm. c zák. č. 109/64 Zb.
  (od: 26.03.1971 do: 31.10.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)