Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Pšn Vložka číslo:  45/N

Obchodné meno: 
Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"
  (od: 25.10.2016 do: 25.10.2016)
Komunálne služby, štátny podnik v likvidácii
  (od: 07.05.1992 do: 24.10.2016)
Komunálne služby, štátny podnik
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
Sídlo: 
Gottwaldovo nábrežie 16
Komárne
  (od: 26.11.1991 do: 25.10.2016)
IČO: 
00 045 691
  (od: 26.11.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 26.11.1991)
Deň výmazu: 
26.10.2016
  (od: 26.10.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 26.10.2016)
Právna forma: 
Obecný podnik
  (od: 26.11.1991)
Predmet činnosti: 
Zakladnou úlohou štátneho podniku je uspokojovanie potrieb obyvateľstva v oblasti služieb a výroby, zákazkovej výroby v nasledovných činnostiach:
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
holičstvo-kaderníctvo, pedikúra a kozmetika
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
autoopravárenské činnosti
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
stavebné činnosti-projekčná činnosť
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
zahranické činnosti a predaj
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
pohrebné služby s predajom
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
kominárske práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
elektrovýroba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
oprava elektrických spotrebičov
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
drevovýroba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
čalunické práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
inštalatérske práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
kamenosochárstvo
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
fotoslužba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
vrtánie studní
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
práčovnícke a čistiarenské práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
knihviazačské práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
maliarstvo-natiaračské práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
vložkovanie komínov
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
pokryvačské a tesárske práce
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
dopravná činnosť-taxislužba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
zámočnícka výroba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
oprava jednostopových dopravných prostriedkov
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
deratizácia
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
inzertná služba
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
výroba slamenných kruhov
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
čistenie zlatých a strieborných predmetov ultrazvukom
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
umývanie motorových vozidiel
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 07.05.1992 do: 25.10.2016)
riaditeľ
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
Ing. Peter Babiak
Dunajská 9
Komárno
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 26.11.1991 do: 06.05.1992)
Kmeňové imanie: 
115 369 825 Kčs
  (od: 22.05.2008 do: 25.10.2016)
115 369 824,74 Kčs
  (od: 26.11.1991 do: 21.05.2008)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Katarína Germánová
ul. M. Urbana 10
Komárno
Skončenie funkcie: 26.10.2016
  (od: 07.05.1992)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením KS v Bratislave č.k. 4K 136/1997-475 zo dňa 31.03.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.05.2016, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Komunálne služby, štátny podnik v likvidácii so sídlom Gottwaldovo nábrežie 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 045 691, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr. Ing. Igora Hudobu, PhD., so sídlom kancelárie správcu Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty. 2. Z obchodného registra OS Nitra sa v y m a z á v a z oddielu: Pšn, vl. č. 45/N, spoločnosť: Komunálne služby, štátny podnik Komárno v likvidácii, so sídlom Gottwaldovo nábrežie 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 045 691.
  (od: 26.10.2016)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou - uznesením plenárneho zasadnutia Okresného národného výboru v Komárne č. 13/IV/B zo dňa 12.5.1989 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Doplnenie údajov: Zakladateľská funkcia prešla z Okresného národného výboru Komárno, odboru Miestneho hospodárstva a služieb Komárno na Mesto Komárno. Táto zmena vyplýva z uzatvoreného delimitačného protokolu zo dňa 31.1.1990 v zmysle Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle Pokynov Ministerstva financií SR, odboru miestnych rozpočtov č. 7/145/90 zo dňa 23.11.1990. Všetky práva a záväzky ako aj majetok podniku zostávajú v právomoci a kompetencii štátneho podniku. Stary spis: Pšn 76
  (od: 26.11.1991 do: 25.10.2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 K 136/97 zo dňa 18.01.2002 bol na majetok štátneho podniku vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená advokátka JUDr. Eva Štefániková, nám. SNP 12, 811 06 Bratislava.
  (od: 13.05.2002 do: 25.10.2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.07.2007, č.k. 4K136/97-153, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2007, bola JUDr. Eva Štefániková zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ing. Igor Hudoba so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava.
  (od: 22.05.2008 do: 25.10.2016)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na 4 zasadnutí uznesením č. 33 schválilo likvidačný plán podniku Komunálne služby š. p. Komárno ku dňu 30.04.1991 a na 6 zasadnutí uznesením č. 76 menovalo Ing. Katarínu Germánovú za likvidátorku podniku Komunálne služby š.p. Komárno s účinnosťou od 01.12.1991.
  (od: 25.10.2016 do: 25.10.2016)
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 33 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 26.4.1991 schválilo likvidačný plán podniku Komunálne služby, štátny podnik Komárno ku dňu 30.4.1991 zároveň menovalo Ing. Katarínu Germánovú za likvidátorku podniku Komunálne služby, štátny podnik Komárno. Stary spis: Pšn 76
  (od: 07.05.1992 do: 24.10.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  30.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)