Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10453/L

Obchodné meno: 
PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s.
  (od: 15.10.2004 do: 21.10.2021)
Sídlo: 
Robotnícka 819/38
Turčianske Teplice 039 01
  (od: 15.10.2004 do: 21.10.2021)
IČO: 
36 423 891
  (od: 15.10.2004)
Deň zápisu: 
15.10.2004
  (od: 15.10.2004)
Deň výmazu: 
22.10.2021
  (od: 22.10.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 22.10.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.10.2004)
Predmet činnosti: 
leasing spojený s financovaním, operatívny leasing, finančný leasing
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
konštrukcia strojov a zariadení v strojárstve
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
výroba strojov a zariadení a mechanickým pohonom
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
výskum a vývoj v oblasti technológií pre úsporu energií a alternatívnu výrobu elektrickej energie
  (od: 15.10.2004 do: 23.12.2004)
leasing spojený s financovaním, operatívny leasing, finančný leasing
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
konštrukcia strojov a zariadení v strojárstve
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
výroba strojov a zariadení a mechanickým pohonom
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
výskum a vývoj v oblasti technológií pre úsporu energií a alternatívnu výrobu elektrickej energie
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (od: 24.12.2004 do: 21.10.2021)
výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
  (od: 03.03.2005 do: 21.10.2021)
projektovanie nízko teplotných vykurovacích systémov, okrem vyhradených elektrických zariadení
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu, okrem vyhradených technických zariadení
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba tepelných čerpadiel a nízko teplotných vykurovacích systémov
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba tlakových nádob
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
montáž a rekonštrukcia tlakových nádob
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
zámočníctvo
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
zváračské práce
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
montáž a oprava regulačnej techniky mimo určených meradiel
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba pecí a horákov
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (od: 27.10.2006 do: 21.10.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.10.2004 do: 21.10.2021)
Ing. Janka Bunčová - člen
Dunajská Lužná 945
Dunajská Lužná
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 23.11.2006)
Ing. Janka Bunčová - člen
Dunajská Lužná 945
Dunajská Lužná
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 23.11.2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 26.10.2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 06.09.2006
  (od: 27.10.2006 do: 26.10.2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 26.05.2010)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 213/1
Prievidza
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 26.05.2010)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 213/1
Prievidza
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Vladimír Jančí - predseda
A. Lackovej - Zory 525
Mošovce
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 23.11.2006)
Ing. Vladimír Jančí - predseda
A. Lackovej - Zory 525
Mošovce
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 23.11.2006)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 26.05.2010)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Miroslav Tarhaj - člen
Magurská 6
Vrútky
Vznik funkcie: 26.10.2006
  (od: 24.11.2006 do: 26.05.2010)
Ing. Miroslav Tarhaj - člen
Magurská 6
Vrútky
Vznik funkcie: 26.10.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 21.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.
  (od: 27.05.2010 do: 21.10.2021)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.
  (od: 24.11.2006 do: 26.05.2010)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 06.04.2006 do: 23.11.2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnostiach sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 15.10.2004 do: 05.04.2006)
Základné imanie: 
677 156 EUR Rozsah splatenia: 677 156 EUR
  (od: 25.03.2009 do: 21.10.2021)
20 400 000 Sk Rozsah splatenia: 20 400 000 Sk
  (od: 15.10.2004 do: 24.03.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 771,56 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim 2/3 súhlasom valného zhromaždenia. Doterajší akcionári majú predkupné právo na prevádzané akcie. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti spoločnosti a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi bezodkladne po tom, čo ho prijala.
  (od: 25.03.2009 do: 21.10.2021)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 204 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim 2/3 súhlasom valného zhromaždenia. Doterajší akcionári majú predkupné právo na prevádzané akcie. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti spoločnosti a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi bezodkladne po tom, čo ho prijala.
  (od: 15.10.2004 do: 24.03.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 5.4.2012
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 2/2012-124 zo dňa 28.3.2012 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
  (od: 19.04.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Vznik funkcie: 05.04.2012
  (od: 19.04.2012)
Dozorná rada: 
RSDr. Jozef Országh
Čapajevova 3947/10
Martin
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 26.05.2010)
RSDr. Jozef Országh
Čapajevova 3947/10
Martin
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Anna Paulovičová
Puškinova 4610/3
Martin
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 26.05.2010)
Anna Paulovičová
Puškinova 4610/3
Martin
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce
Vznik funkcie: 15.10.2004
  (od: 15.10.2004 do: 26.05.2010)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.05.2010)
Ing. Dáša Lisá
J. Kráľa 47
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 21.10.2021)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce 038 21
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 21.10.2021)
Anna Fabiánová
Teplická 903/40
Turčianske Teplice - Diviaky 039 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.04.2011 do: 21.10.2021)
Anna Paulovičová
Teplická 903/40
Turčianske Teplice - Diviaky 039 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 27.05.2010 do: 26.04.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4K/2/2012-1101 zo dňa 12.07.2021, ktorým bol konkurz na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891 zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891 v zmysle § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka s poukazom na § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 22.10.2021 VYMAZÁVA.
  (od: 22.10.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)