Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22429/N

Business name: 
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
  (from: 06/06/2008)
Registered seat: 
Čulenova 22
Nitra 949 12
  (from: 06/03/2015)
Za Ferenitkou 23
Nitra 949 01
  (from: 06/06/2008 until: 06/02/2015)
Identification number (IČO): 
44 186 789
  (from: 06/06/2008)
Date of entry: 
06/06/2008
  (from: 06/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/2008)
Objects of the company: 
verejné obstarávanie
  (from: 06/06/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 06/06/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/06/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 06/06/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/06/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/06/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/06/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/06/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/06/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/06/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 06/06/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/06/2008)
Informačná činnosť
  (from: 02/01/2017)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/01/2017)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 06/06/2008 until: 11/30/2009)
Partners: 
Ing. Patrik Árendáš
889
Dolná Streda 925 63
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Patrik Árendáš
889
Dolná Streda 925 63
Slovak Republic
  (from: 06/06/2008 until: 05/22/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Patrik Árendáš
  (from: 04/23/2020 until: 05/22/2022)
Ing. Patrik Árendáš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ing. Patrik Árendáš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2008 until: 11/30/2009)
Ing. Patrik Árendáš
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 04/22/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/08/2014)
konatelia
  (from: 06/06/2008 until: 07/07/2014)
Ing. Patrik Árendáš
889
Dolná Streda 925 63
From: 06/06/2008
  (from: 12/01/2017)
Ing. Patrik Árendáš
Za Ferenitkou 23
N i t r a 949 01
From: 06/06/2008
  (from: 06/06/2008 until: 11/30/2017)
Ing. Zuzana Árendášová
Za Ferenitkou 23
Nitra 949 01
From: 06/06/2008
  (from: 06/06/2008 until: 07/07/2014)
Ing. Zuzana Árendášová
Za Ferenitkou 23
Nitra 949 01
From: 06/06/2008 Until: 06/27/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/06/2008)
Procuration: 
Ľubica Árendášová, rod. Prekopová
Dolná Streda 889
Dolná Streda 925 63
From: 04/23/2020
  (from: 04/23/2020)
Rozsah oprávnení prokuristu a spôsob konania prokuristu: Jediný spoločník prokuristu splnomocňuje na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo, v prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 04/23/2020)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/23/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 04/22/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2008 until: 11/30/2009)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person