Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  824/V

Obchodné meno: 
AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Sídlo: 
Budkovce
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
IČO: 
31 669 344
  (od: 29.03.1993)
Deň zápisu: 
29.03.1993
  (od: 29.03.1993)
Deň výmazu: 
10.12.2020
  (od: 10.12.2020)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 10.12.2020)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 29.03.1993)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb pre vlastných členov
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
kovovýroba-výroba kontajnerov a ich nosičov paliet
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
technologických zariadení pre mechanizačné dielne, poľnohospodárskych strojov, súčiastok, náradia, portálových manipulátorov, otočných žeriavov, kovových výr.
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
výroba a oprava ramenového nosiča na nákladné automobily
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
stolárstvo
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
drevovýroba-výroba výrobkov z dreva najmä drevených paliet, prírezov, prírub, debničiek, reziva
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
výroba nábytku /neremeselná/ najmä záhradkárského nábytku, bytových doplnkov, upomien.predmetov, mobilných buniek, chatiek
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
elektrovýroba-výroba elektrotechniky a elektroniky aplikov. v poľnohospodárstve, veterinárnej a humánnej medicíne
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
oprava malých agregátov /alternátory, dynamá, štartre/
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
dekorovanie porcelánu, úžitkovej a netradičnej keramiky
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
výroba pekárenských výrobkov
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
stavebníctvo okrem realizácie dopravných stavieb
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
maloobchodný predaj základných potravín, kŕmnych zmesí, dekorovaného porcelánu a vlastných výrobkov
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
veľkoobchodná činnosť v oblasti: nápoje, ovocie, zelenina, kvety, sadenice ovocných stromkov, okrasných kríkov, drevín, osiva, krmivo, hnojivá, chemické prostriedky, potreby pre pestov. a chovateľov
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne s registrovaným sortimentom a výrobkami vlastnej výroby výrobkov dreva, kovo a elektro, okrem chemických výrobkov
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
služby - práce poľnohospodárskymi strojmi
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 09.12.1993 do: 09.12.2020)
výroba a maloobchodný predaj konzumného " gazdovského mlieka "
  (od: 29.03.1994 do: 09.12.2020)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1994 do: 09.12.2020)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 29.03.1994 do: 09.12.2020)
prevádzkovanie Hotela LOM - služby ubytovania a stravovania
  (od: 29.03.1994 do: 09.12.2020)
poskytovanie reštauračných služieb vrátane vyvárovne s podávaním jedál a nápojov
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
závodné stravovanie
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
mäsiarstvo, údenárstvo, výroba mäsa a mäsových výrobkov, spracovanie a konzervovanie mäsa
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
maloobchodný predaj mäsa a mäsových výrobkov, chleba, pečiva a cestovín
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
výroba mlynských výrobkov, cestovín
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
obchodná činnosť v odbore: farby, laky, domáce potreby, drogéria, ovocie, zelenina, textil, obuv
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Alžbeta Behunčíková - člen
93
Budkovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
Anna Čižmárová - člen
122
Sliepkovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
Michal Džunko - člen
160
Sliepkovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
Peter Hreňo - člen
65
Slavkovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
79
Krásnovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
MVDr. Vladislav Hrubjak - podpredseda
79
Krásnovce
  (od: 03.07.1997 do: 21.03.2000)
Michal Humeník - člen
175
Lastomír
  (od: 29.03.1993 do: 02.07.1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľová 6
Michalovce
  (od: 29.03.1993 do: 02.07.1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľová 6
Michalovce
  (od: 03.07.1997 do: 21.03.2000)
Milan Kmetony - člen
139
Malčice
  (od: 29.03.1993 do: 02.07.1997)
Ing. Milan Kmetony - člen
139
Malčice
  (od: 03.07.1997 do: 21.03.2000)
Jozef Pilát - člen
93
Slavkovce
  (od: 12.04.1995 do: 02.07.1997)
Michal Humeník - člen
175
Lastomír
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Anna Čižmárová - člen
122
Sliepkovce
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Alžbeta Behunčíková - člen
93
Budkovce
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Jozef Pilát - člen
93
Slavkovce
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Peter Hreňo - člen
65
Slavkovce
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Michal Džunko - člen
160
Sliepkovce
  (od: 03.07.1997 do: 09.12.2020)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - člen
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 22.03.2000 do: 09.12.2020)
Ing. Milan Kmetóny - predseda
139
Malčice
  (od: 22.03.2000 do: 09.12.2020)
MVDr. Vladislav Hrubják - člen
79
Krásnovce
  (od: 22.03.2000 do: 09.12.2020)
Konanie: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písa- nému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Zapisované základné imanie: 
55 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Základný členský vklad: 
5 000 Sk
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu Košice I, č. k. 3K/255/2005-199 zo dňa 9.6.2017 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 33CbR/28/2019-24 zo dňa 22.9.2020.
  (od: 10.12.2020)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej 15.3.1993 v súlade s § 221 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 29.03.1993 do: 09.12.2020)
Zmena stanov družstva zo dňa 2. 2. 1995.
  (od: 12.04.1995 do: 09.12.2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. 3K 255/05-26 zo dňa 31.3.2006 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce a ustanovil správcu podstaty JUDr. Jozefa Horáka, advokáta so sídlom Kysucká 14, Košice.
  (od: 21.03.2008 do: 09.12.2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 23.11.2010, č.k. 3K/255/2005-135, právoplatným dňa 6.1.2011, ustanovil Ing. Ivana Leľa, so sídlom kancelárie Alžbetina 28, Košice, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty úpadcu AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce, so sídlom Budkovce, IČO: 31 669 344 z dôvodu, že ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Horák dňa 27.9.2010 zomrel.
  (od: 04.07.2018 do: 09.12.2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K/255/2005-158 zo dňa 18.06.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2014 zbavil funkcie správcu podstaty Ing. Ivana Leľa, Alžbetina 28, 040 01 Košice a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kirňaka so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov.
  (od: 23.11.2018 do: 09.12.2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K/255/2005-199 zo dňa 9.6.2017 právoplatným dňa 21.7.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu AGROSPOL - poľnohospodárske družstvo Budkovce, so sídlom Budkovce, IČO: 31 669 344 a zbavil JUDr. Martina Kirňaka, Vajanského 43, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 26.04.2019 do: 09.12.2020)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.2006
  (od: 26.04.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.2006
  (od: 23.11.2018 do: 25.04.2019)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.2006
  (od: 04.07.2018 do: 22.11.2018)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.2006
  (od: 21.03.2008 do: 03.07.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jozef Horák
Park Angelinum 15
Košice
  (od: 21.03.2008 do: 03.07.2018)
JUDr. Jozef Horák
Park Angelinum 15
Košice
Skončenie funkcie: 27.09.2010
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Ing. Ivan Leľo
Alžbetina 28
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.01.2011
  (od: 04.07.2018 do: 22.11.2018)
Ing. Ivan Leľo
Alžbetina 28
Košice 040 01
Vznik funkcie: 06.01.2011 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 23.11.2018 do: 22.11.2018)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 21.7.2017
  (od: 26.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)