Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10022/L

Business name: 
LUXEL a.s. "v likvidácii"
  (from: 06/01/2011 until: 10/27/2011)
LUXEL a.s.
  (from: 05/28/1997 until: 05/31/2011)
Registered seat: 
Priehradka 20
Martin 036 01
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Identification number (IČO): 
36 371 637
  (from: 05/28/1997)
Date of entry: 
05/28/1997
  (from: 05/28/1997)
Date of deletion: 
10/28/2011
  (from: 10/28/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/28/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/04/1997 until: 10/27/2011)
výroba elektrických strojov svetla a svietidiel
  (from: 08/04/1997 until: 10/27/2011)
elektroinštalácia
  (from: 08/04/1997 until: 10/27/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Ing. Ľubor Pokrievka - predseda
Podhorská 17
Martin
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Tatiana Schmiererová - člen
Mostná 19/10
Handlová
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Ing. Anton Šutarík - člen
Hurbanova 5
Martin
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosťvo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva, pokiaľprávny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že ku zneniu obchodnéhomena spoločnosti menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Capital: 
92 960 EUR Paid up: 92 960 EUR
  (from: 06/01/2011 until: 10/27/2011)
2 800 000 Sk
  (from: 05/28/1997 until: 05/31/2011)
Shares: 
Number of shares: 28
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/01/2011 until: 10/27/2011)
Number of shares: 28
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/28/1997 until: 05/31/2011)
Supervisory board: 
Ing. Roland Fleischer - predseda
Čs. armády 240/22
Handlová
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Ing. Oľga Fleischerová - člen
Čs. armády 240/22
Handlová
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Tatiana Komárová - člen
Morovnianska cesta 23/1
Handlová
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2011
  (from: 06/01/2011)
 Liquidators:
Ing. Ľudovit Spišák
Hurbanova 17/3
Martin 036 01
From: 04/01/2011 Until: 10/28/2011
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Ľudovít Spišák
Hurbanova 17/3
Martin 036 01
From: 04/01/2011
  (from: 06/01/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje, koná za spoločnosť a za ňu podpisuje likvidátor, samostatne.
  (from: 06/01/2011)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 10.10.2011, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Martin zo dňa 21.06.2011 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom LUXEL a.s. "v likvidácii", so sídlom Priehradka 20, 036 01 Martin, IČO: 36 371 637 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 28.10.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 10/28/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 12.12.1996 v zmysle § 154 Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 05/28/1997 until: 10/27/2011)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person