Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11727/V

Business name: 
POWER LINE, s.r.o.
  (from: 10/05/1994)
Registered seat: 
Podnikateľská 8
Košice 040 17
  (from: 01/31/2006)
Identification number (IČO): 
31 616 054
  (from: 10/05/1994)
Date of entry: 
10/05/1994
  (from: 10/05/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/05/1994)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 10/05/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/25/2005)
prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 06/25/2005)
výroba, úprava a spracovanie plastov a plastových výrobkov
  (from: 06/25/2005)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
  (from: 06/25/2005)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/25/2005)
neverejné skladovanie
  (from: 06/25/2005)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 06/25/2005)
finančný leasing
  (from: 06/25/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/25/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/25/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/25/2005)
výskum verejnej mienky
  (from: 06/25/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/25/2005)
preklad nákladov
  (from: 06/25/2005)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 06/25/2005)
recyklovanie nekovového odpadu a šrotu
  (from: 06/25/2005)
záhradnícke práce - kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 06/25/2005)
tvorba www stránok
  (from: 06/25/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 06/25/2005)
povrchová úprava kovov - nátery kovových konštrukcií
  (from: 06/25/2005)
demontáž kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 06/25/2005)
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 06/25/2005)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniny pre stavebníctvo
  (from: 06/25/2005)
spracovanie a rekultivácia zeminy a spracovanie kameniva
  (from: 06/25/2005)
výroba alternatívnych palív získavaných zo spracovania odpadov na ďalšie energetické využitie
  (from: 06/25/2005)
Partners: 
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 945/10
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 05/25/2004)
Contribution of each member: 
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 9 300 EUR Paid up: 9 300 EUR
  (from: 08/03/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/25/2004)
Mgr. Magdaléna Švigárová
Hraničná 945/10
Košice - mestská časť Barca 040 17
From: 07/09/2019
  (from: 07/23/2019)
Ing. Peter Švigár
Južná trieda 39
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 07/09/2019
  (from: 07/23/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/25/2004)
Capital: 
9 300 EUR Paid up: 9 300 EUR
  (from: 08/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 275/94, zo dňa 19.9.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.Stary spis: S.r.o. 6141
  (from: 10/05/1994)
.Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.1998 bolschválený Dodatok č. 1, ktorým bola upravená zaklada-teľská listina v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z..Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.5.1999 bolschválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 05/25/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-denia, zo dňa 17.09.1999 a Dodatok č.2.Spis odstúpený dňa 06.06.2000 na OS Košice-zmena sídla.
  (from: 11/24/1999)
Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve zo dňa 12.6.2000.
  (from: 08/10/2000)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person