Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10028/L

Obchodné meno: 
ZTS TEES Martinské strojárne, akciová spoločnosť
  (od: 18.12.2001 do: 09.12.2013)
ZTS TEES Martinské strojárne, akciová spoločnosť
  (od: 04.08.1997 do: 17.12.2001)
ZTS TEES Martinské strojárne, a.s.
  (od: 20.06.1997 do: 03.08.1997)
Sídlo: 
Čsl. armády 3/1697
Martin 036 57
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
IČO: 
36 372 269
  (od: 20.06.1997)
Deň zápisu: 
20.06.1997
  (od: 20.06.1997)
Deň výmazu: 
10.12.2013
  (od: 10.12.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26Exre/150/2013-349 zo dňa 23.10.2013 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok potrebný na likvidáciu.
  (od: 10.12.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.06.1997)
Predmet činnosti: 
nákup predaj, požičiavanie zbraní
  (od: 20.06.1997 do: 07.09.1999)
vydavateľské činnosti a tlač
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
sadzba a zhotovovanie tlačiarských predlôh
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
polygrafický priemysel
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
predaj dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhu júceho personálu
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výskum a vývoj
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
reklamné činnosti
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
fotografické služby
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
sekretárske služby a preklady / vrátane tlmočnických služieb/
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
povrchová úprava kovov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba spaľovacích motorov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba účelových strojov a zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
zušľachťovanie kovov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
zámočníctvo
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
údržba a oprava dvojstopých motorových vo zidiel
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba hnacích prvkov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba požičiavanie, distribúcia videa
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
revízia elektrických zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
účtovanie
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
forfating
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
predaj nepotrebného hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba, montáž opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
bufety
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
závodná kuchyňa
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
výroba zbraní a munície
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
vývoj, výroba, znehodnocovanie streliva
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky po žiarnej ochrany
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
nákup železného šrotu a šrotu z farebných kovov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35104 odpad z obrábania neznečistených škodlivinami 0/ostatný odpad/
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35109 odpad z obrábania znečistený škodlivinami
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35303 odpad zo zinku, zliatiny, zlúčeniny
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35304 odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35310 odpad z medi, zliatiny, zlúčeniny
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35313 šrot z neželezných kovov, obaly neželezných kovov neznečistené škodlivinami
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35314 odpad z káblov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35315 iný odpad s obsahom neželezných kovov
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
35315 iný odpad s obsahom neželezných kovov - dodržiavať podmienky súhlasu Okresného úradu v Martine, odbor životného prostredia Vajanského námestie 1, Martin č:ŽP97/ 1212-oh. Br zo dňa 17.6.1997
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
vodoinštalatérstvo
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
stolárstvo
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
stavebné zámočníctvo
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
elektroinštalácie
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
montáž káblových rozvodov
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
vzdelávanie, organizovanie kurzov a školení
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 438/1998L - 430 pod povolovacím číslom KB 10461203
  (od: 08.09.1999 do: 09.12.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
Ing. Jaroslav Balogh - člen
Palkoviča 4
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 17.02.1999)
Ing. Jaroslav Balogh - predseda
Palkoviča 4
Martin
  (od: 18.02.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Jozef Baťala - člen
Alexyho 15
Martin
  (od: 18.02.1998 do: 24.08.1998)
Ing. Jozef Baťala - člen
Alexyho 15
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 18.05.1999)
Ing. Miloslav Holec - člen
Sucháčkova 16/29
Martin
  (od: 18.02.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Ľubomír Chríbik - člen
Makovického 36/22
Martin
  (od: 19.05.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Ľubomír Krško - člen
A.Stodolu 7/35
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Bruno Laurenčík - člen
128
Košťany nad Turcom
  (od: 18.02.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Milan Matejka - člen
J. Hvizdáka 4425/6
Martin
  (od: 18.02.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Ivan Murín - člen
Strakonická 2289/4
Zvolen
  (od: 20.06.1997 do: 17.02.1998)
Ing. Milan Novotný - predseda
Bystrička 58
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 17.02.1999)
Ing. Milan Novotný - Predseda:
Bystrička 58
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Gustáv Piteľka - člen
Gogoľova 16/34
Martin
  (od: 30.06.2000 do: 05.02.2001)
Ing. Milan Podhorský - člen
Štúrovo nám 30
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Milan Podhorský - člen
Štúrovo nám 30
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 17.02.1999)
Ing. Jaroslav Vach - člen
Pribinova 13
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Jaroslav Vach - člen
Pribinova 13
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 17.02.1999)
Ing. Ivan Paulovič
51
Rakovo
  (od: 18.12.2001 do: 09.12.2013)
Ing. Slavomír Minca
152
Trebostovo
  (od: 18.12.2001 do: 09.12.2013)
Ing. Radim Byček
Kollárova 1302
Dubnica nad Váhom
  (od: 18.12.2001 do: 09.12.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
Základné imanie: 
3 106 970 000 Sk
  (od: 04.08.1997 do: 09.12.2013)
1 000 000 Sk
  (od: 20.06.1997 do: 03.08.1997)
Akcie: 
Počet: 310697
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 04.08.1997 do: 09.12.2013)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.06.1997 do: 03.08.1997)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 29.6.2013
uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k.25-24K 31/2001-20991 z 23.5.2013 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Anton Školek, S. Bíroša 660/1, Bytča bol zbavený svojej funkcie
  (od: 17.07.2013)
Dozorná rada: 
Ivan Blaho - člen
M. Dullu 48/44
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 17.02.1999)
Ing. Milan Cagala - člen
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Jozef Ďurkovič - člen
Nábrežná 16
Turčianske Teplice
  (od: 20.06.1997 do: 24.08.1998)
Ing. Jozef Gašparík - člen
Nad zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (od: 20.06.1997 do: 17.12.2001)
Ivan Kohút - člen
Zvolenská 4000/22
Martin
  (od: 25.08.1998 do: 09.12.2013)
Ing. Jozef Kusý - člen
Partizánska 8/266
Nová Dubnica
  (od: 25.08.1998 do: 17.02.1999)
František Ladňák - člen
Zvolenská 2
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 17.02.1999)
František Ladňák - člen
Zvolenská 2
Martin
  (od: 08.09.1999 do: 09.12.2013)
Ing. Štefan Lednár , Dr. Cs. - člen
Cintorínska 11
Stupava
  (od: 05.01.1999 do: 17.02.1999)
Ing. Miloš Lelovský - predseda
Osloboditeľská 28
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 04.01.1999)
Ing. František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 20.06.1997 do: 04.01.1999)
Ing. Vojtech Pánik - člen
43
Rakovice
  (od: 29.12.1999 do: 17.12.2001)
Ing. Rudolf Rojkovič
Čapajevova 2
Martin
  (od: 18.02.1999 do: 09.12.2013)
Ing. Ján Svítek
Holičská 4
Bratislava
  (od: 19.05.1999 do: 09.12.2013)
Ing. Jozef Uhrík , CSc - člen
Majerníkova 58
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 28.12.1999)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 05.01.1999 do: 18.05.1999)
Ing. Alexander Wolf - člen
R.Viesta 25
Martin
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6.1997 v zmysle § 154 a nasl. OZ, jednorázovo podľa § 172 OZ a schválením stanov.
  (od: 20.06.1997 do: 09.12.2013)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1997 bola schválená zmena stanov
  (od: 04.08.1997 do: 09.12.2013)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.9.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.01.1999 do: 09.12.2013)
Na Valnom zhromaždení dńa 28.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.02.1999 do: 09.12.2013)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.05.1999 do: 09.12.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22. 11. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.02.2001 do: 09.12.2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 31/01-39 zo dňa 7.6.2001 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Súd ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Antona Školeka, Stanislava Bíroša 660/1, Bytča.
  (od: 26.06.2001 do: 09.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)