Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11768/V

Obchodné meno: 
Brantner Krompachy s.r.o. v likvidácii
  (od: 14.09.2012 do: 27.11.2013)
Brantner Krompachy s.r.o.
  (od: 23.04.2005 do: 13.09.2012)
EKOKROM s.r.o.
  (od: 21.07.2000 do: 22.04.2005)
Sídlo: 
Maurerova 51
Krompachy 053 42
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
IČO: 
36 199 800
  (od: 21.07.2000)
Deň zápisu: 
21.07.2000
  (od: 21.07.2000)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012 o zrušení spoločnosti likvidáciou.
  (od: 28.11.2013)
Deň výmazu: 
28.11.2013
  (od: 28.11.2013)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012 o zrušení spoločnosti likvidáciou, účtovná závierka ku dňu 30.06.2013, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 01.08.2013, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2013 o schválení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na vyplatenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov, rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov, súhlas Daňového úradu Košice I zo dňa 25.10.2013 s výmazom z obchodného registra.
  (od: 28.11.2013)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.07.2000)
Predmet podnikania (činnosti): 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností s: kvetmi a rastlinami, nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi a technickými potrebami
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
predaj na trhoch
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
maloobchod mimo predajne
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
sprostredkovanie nákupu a prenájmu nehnuteľností
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
čistenie nádrží a kotlov
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
starostlivosť o verejnú zeleň
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzka trhových miest-trhoviská
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzkovanie verejných WC
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzkovanie detských ihrísk
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzka mestských informačných centier
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
záhradnícke služby
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
spracovanie a obrábanie dreva-výroba píliarska, výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
maliarske a natieračské práce
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
spracovanie a obrábanie kovov-zámočníctvo
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
opravy motorových vozidiel
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzka, údržba, opravy a výstavba verejného osvetlenia
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
nákup, predaj a prenájom zberových nádob na komunálny, priemyselný, nebezpečný a iný odpad
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-prevádzkovanie skládok odpadov, prevádzkovanie prekládkových staníc odpadov, výroba a predaj kompostu, zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov s týmito druhmi odpadov: zberový papier, iný odpadový papier neznečistený škodlivinami, nevhodný na spracovanie, škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia, koksu, škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu, odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie, odpadové sklo neznečistené škodlivinami, nevhodné na ďalšie spracovanie, stavebná suť a iný stavebný odpad, neznečistené škodlivinami, železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozový koľajový park, lietadlá, plavidlá/ určených na využitie ako druhotná surovina, odpad z obrábania neznečistený škodlivinami, železný šrot, kovové nádoby a nádoby znečistené škodlivinami, odpadové olejové filtre, odpad z obrábania znečistený škodlivinami, odpad z olova, zliatiny, zlúčeniny, odpad zo zinku, zliatiny, zlúčeniny, odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny, odpad z medi, zliatiny, zlúčeniny, šrot z neželezných kovov, obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami, odpadové olovené akumulátory, odpad z ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, odpadové výbojky, žiarivky, obaly a nádoby z neželezných kovov znečistené škodlivinami, odpadová akumulátorová kyselina, vyradené lieky, odpad a zvyšky drog, odpadové oleje zo spaľovacích motorov a prevodoviek, odpad z vytvrdených plastov, tuhý gumový odpad, vrátane odpadových pneumatík, textilný odpad /z prírodných aj z chemických vlákien/, komunálny odpad, odpad špecifický pre zdravotnú a veterinárnu starostlivosť
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
nákladná cestná doprava
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
prevádzkovanie cintorínov, vrátane domov smútku
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
Spoločníci: 
Ekover spol. s r.o. IČO: 31 691 021
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Mesto Krompachy IČO: 00 329 282
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ekover spol. s r.o. IČO: 31 691 021
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
  (od: 02.05.2003 do: 28.04.2009)
Mesto Krompachy IČO: 00 329 282
  (od: 02.05.2003 do: 28.04.2009)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrase 10, 3500
Krems an der Donau
Rakúsko
  (od: 21.07.2000 do: 28.04.2006)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Brennaustrase 10, 3500
Krems an der Donau
Rakúsko
  (od: 29.04.2006 do: 27.11.2013)
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1
Krompachy 053 42
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
Ekover spol. s r.o.
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
  (od: 21.07.2000 do: 28.04.2006)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Vklad: 660 000 Sk Splatené: 660 000 Sk
  (od: 29.04.2006 do: 28.04.2009)
Mesto Krompachy
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 51 000 Sk
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ekover spol. s r.o.
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 51 000 Sk
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Mesto Krompachy
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 02.05.2003 do: 28.04.2009)
Ekover spol. s r.o.
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 02.05.2003 do: 28.04.2009)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Vklad: 21 908 EUR Splatené: 21 908 EUR
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
Mesto Krompachy
Vklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
Ekover spol. s r.o.
Vklad: 5 643 EUR Splatené: 5 643 EUR
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 19.01.2012 do: 27.11.2013)
konatelia
  (od: 21.07.2000 do: 18.01.2012)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
Vznik funkcie: 21.07.2000
  (od: 02.05.2003 do: 02.08.2006)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
Vznik funkcie: 21.07.2000 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 03.08.2006 do: 02.08.2006)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 21.03.2005
  (od: 23.04.2005 do: 18.01.2012)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 21.03.2005 Skončenie funkcie: 07.11.2011
  (od: 19.01.2012 do: 18.01.2012)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 03.08.2006 do: 27.11.2013)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 21.07.2000
  (od: 02.05.2003 do: 22.04.2005)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 21.07.2000 Skončenie funkcie: 21.03.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 21.04.2006 do: 27.11.2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (od: 21.07.2000 do: 20.04.2006)
Prokúra: 
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (od: 21.07.2000 do: 20.04.2006)
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 21.07.2000 Skončenie funkcie: 14.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
Ing. Jozef Perháč
Slovinky 250
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 31.07.2006
  (od: 03.08.2006 do: 27.11.2013)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 14.03.2006
  (od: 21.04.2006 do: 02.08.2006)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 14.03.2006 Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 03.08.2006 do: 02.08.2006)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (od: 21.04.2006 do: 27.11.2013)
Výška základného imania: 
33 194 EUR Rozsah splatenia: 33 194 EUR
  (od: 29.04.2009 do: 27.11.2013)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 17.05.2007 do: 28.04.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Fajgel
Hlavná 2
Krompachy 053 42
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Jozef Fajgel
Hlavná 2
Krompachy 053 42
Vznik funkcie: 21.07.2000 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 02.05.2003 do: 19.11.2003)
Ing. Jana Iliašová
Topoľová 584
Partizánske
Vznik funkcie: 21.03.2002
  (od: 02.05.2003 do: 22.04.2005)
Ing. Michal Kiššák
Hornádska 35
Spišské Vlachy
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Michal Kiššák
Hornádska 35
Spišské Vlachy
Vznik funkcie: 21.07.2000 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 02.05.2003 do: 19.11.2003)
Ing. Martin Lejtrich
Lietavská 10
Bratislava 851 06
Skončenie funkcie: 22.05.2001
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Oleg Leontiev
Dolná 3562/5
Bratislava
Vznik funkcie: 22.05.2001 Skončenie funkcie: 10.04.2003
  (od: 02.05.2003 do: 19.11.2003)
Mgr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava 811 04
Skončenie funkcie: 21.03.2002
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 20.11.2003 do: 22.04.2005)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 21.03.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 21.07.2000
  (od: 02.05.2003 do: 19.11.2003)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
  (od: 21.07.2000 do: 01.05.2003)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 17.05.2007 do: 16.05.2007)
Ing. Jana Logojdová
Košická 1755/32
Senec 903 01
Vznik funkcie: 21.03.2002 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 17.05.2007 do: 16.05.2007)
Jakub Záhradník
Poštová 5
Krompachy
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 17.05.2007 do: 16.05.2007)
Ing. Ladislav Šterbinský
Štúrova 32
Spišské Vlachy
Vznik funkcie: 10.04.2003 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 17.05.2007 do: 16.05.2007)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 20.11.2003 do: 16.05.2007)
Ing. Jana Logojdová
Košická 1755/32
Senec 903 01
Vznik funkcie: 21.03.2002
  (od: 23.04.2005 do: 16.05.2007)
Jakub Záhradník
Poštová 5
Krompachy
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 20.11.2003 do: 16.05.2007)
Ing. Ladislav Šterbinský
Štúrova 32
Spišské Vlachy
Vznik funkcie: 10.04.2003
  (od: 20.11.2003 do: 16.05.2007)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.03.2005 Skončenie funkcie: 10.04.2007
  (od: 17.05.2007 do: 16.05.2007)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.03.2005
  (od: 23.04.2005 do: 16.05.2007)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 9. 2012
  (od: 14.09.2012)
 Likvidátor:
Ing. Igor Macháč
Jantárová 7
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 14.09.2012)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 14.09.2012)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.6.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 21.07.2000 do: 27.11.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.11.2002.
  (od: 02.05.2003 do: 27.11.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003.
  (od: 20.11.2003 do: 27.11.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  20.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR