Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1056/S

Business name: 
STAPEX s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 08/22/2002)
Registered seat: 
34
Kynceľová 974 01
  (from: 04/11/2002)
Identification number (IČO): 
31 581 358
  (from: 03/01/1993)
Date of entry: 
03/01/1993
  (from: 03/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/01/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská a obchodná činosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovaru, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 03/01/1993)
obchodná činnosť s autosúčiastkami
  (from: 03/01/1993)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 09/07/1993)
pohostinská činnosť - výroba a podávanie rýchleho občerstvenia
  (from: 06/07/1994)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/18/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/18/1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/18/1997)
Partners: 
Peter Kukula
Rakytovská 36
BANSKÁ BYSTRICA - RAKYTOVCE
Slovak Republic
  (from: 10/09/1998)
Contribution of each member: 
Peter Kukula
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/09/1998)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/22/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 08/22/2002)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/11/2002)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Peter Kukula
Rakytovská cesta 6952/36
Banská Bystrica - Rakytovce
From: 09/17/2004
  (from: 06/30/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.2.1993 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/01/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 26.7.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3101
  (from: 09/07/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/07/1994)
. Spoločník dňa 19.1.1995 schválil Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/19/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.6.1997 spoločník schválil Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/18/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle zák. zakladateľa zo dňa 24.7.1998 a Dodatok č. 5 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/09/1998)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 6.
  (from: 06/28/2001)
. Na valnom zhromaždení dňa 7.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/11/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.2002 bolo schválené zrušenie spoločnosti s likvidá- ciou a zároveň bol menovaný likvidátor.
  (from: 08/22/2002)
. Z dôvou úmrtia ku dňu 03.09.2003 konateľa a likvidátora Ing. Michala Pukana, bytom Kynceľová 34, rod.č. , Okresný súd v Banskej Bystrici podľa § 200a O.s.p. tohto vymazal z obchodného registra ku dňu úmrtia.
  (from: 05/04/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person