Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  803/S

Obchodné meno: 
Slovenská pošta, a.s.
  (od: 01.10.2004)
Sídlo: 
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99
  (od: 01.10.2004)
IČO: 
36 631 124
  (od: 01.10.2004)
Deň zápisu: 
01.10.2004
  (od: 01.10.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.10.2004)
Predmet činnosti: 
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
  (od: 01.10.2004)
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
  (od: 01.10.2004)
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
  (od: 01.10.2004)
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (od: 01.10.2004)
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
  (od: 01.10.2004)
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
  (od: 01.10.2004)
činnosť poštového múzea
  (od: 01.10.2004)
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
  (od: 01.10.2004)
výkon poštovej ohlasovne a úložne
  (od: 01.10.2004)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
  (od: 01.10.2004)
projektová a konštrukčná činnosť
  (od: 01.10.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie softwaru
  (od: 01.10.2004)
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
  (od: 01.10.2004)
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
  (od: 01.10.2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.10.2004)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.10.2004)
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
  (od: 01.10.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 01.10.2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.10.2004)
expedičná činnosť
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
  (od: 01.10.2004)
výroba, montáž a predaj pečiatok
  (od: 01.10.2004)
colný deklarant
  (od: 01.10.2004)
zmenárne
  (od: 01.10.2004)
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
  (od: 01.10.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 01.10.2004)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie služieb
  (od: 01.10.2004)
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
  (od: 01.10.2004)
kopírovacie služby
  (od: 01.10.2004)
oprava, servis a predaj servisných schránok
  (od: 01.10.2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 01.10.2004)
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
  (od: 01.10.2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 01.10.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
  (od: 01.10.2004)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 01.10.2004)
zasielateľstvo
  (od: 01.10.2004)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (od: 01.10.2004)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (od: 01.10.2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 03.12.2005)
zásielkový obchod
  (od: 03.12.2005)
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
  (od: 03.12.2005)
skladovanie a prekládka tovarov
  (od: 03.12.2005)
balenie a kompletizácia tovaru
  (od: 03.12.2005)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 03.12.2005)
fotografické služby
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.12.2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
  (od: 03.12.2005)
prenájom reklamných plôch
  (od: 03.12.2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 03.12.2005)
spracovanie údajov
  (od: 03.12.2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
  (od: 03.12.2005)
správa registratúry
  (od: 03.02.2006)
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
  (od: 27.05.2006)
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
  (od: 07.03.2009)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - viazaný finančný agent
  (od: 25.03.2022)
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
  (od: 13.05.2011)
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
  (od: 13.05.2011)
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb
  (od: 28.06.2011)
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta
  (od: 08.03.2012)
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
  (od: 06.08.2014)
prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (od: 25.03.2022)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
  (od: 13.05.2011 do: 24.03.2022)
sprostredkovanie poistenia - činnosť podriadeného sprostredkovateľa poistenia
  (od: 05.09.2008 do: 12.05.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.10.2004)
Mgr. Vladislav Kupka - Predseda predstavenstva
Suché Miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 14.07.2023
  (od: 01.08.2023)
Ing. Juraj Jakubovič - Podpredseda predstavenstva
Pod Bôrikom 6920/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 14.07.2023
  (od: 01.08.2023)
JUDr. Milan Kračún - Člen predstavenstva
Komenského 5299/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.12.2022
  (od: 29.12.2022)
Ing. Juraj Donoval , PhD. - Člen predstavenstva
Kordíky 165
Kordíky 976 34
Vznik funkcie: 14.11.2023
  (od: 28.11.2023)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 10.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 03.04.2007)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 10.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 29.10.2010)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 29.10.2010)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 31.03.2016)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 23.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 31.03.2016)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 04.10.2005)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 04.10.2005)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 20.10.2006)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 20.10.2006)
JUDr. Mária Čiripová
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.04.2019
  (od: 14.05.2019 do: 07.11.2019)
JUDr. Mária Čiripová
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.04.2019 Skončenie funkcie: 23.10.2019
  (od: 08.11.2019 do: 07.11.2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 13.05.2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.10.2018 Skončenie funkcie: 17.04.2019
  (od: 14.05.2019 do: 13.05.2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 04.11.2019
  (od: 08.11.2019 do: 15.06.2020)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 04.11.2019 Skončenie funkcie: 04.06.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 04.10.2005)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 04.10.2005)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 20.10.2006)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 20.10.2006)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 31.03.2016)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 23.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 31.03.2016)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 27.07.2015)
Ing. Róbert Gálik , MBA - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 28.07.2015 do: 31.03.2016)
Ing. Róbert Gálik , MBA - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 23.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 31.03.2016)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 3240/35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2018
  (od: 19.05.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 3240/35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2018 Skončenie funkcie: 13.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 08.12.2017)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.03.2016 Skončenie funkcie: 20.10.2017
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 21.10.2017
  (od: 09.12.2017 do: 18.05.2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 21.10.2017 Skončenie funkcie: 19.04.2018
  (od: 19.05.2018 do: 18.05.2018)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.06.2020
  (od: 23.06.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 13.06.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - Člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 21.11.2023)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - Člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 10.11.2023
  (od: 22.11.2023 do: 21.11.2023)
Mgr. Peter Helexa - podpredseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 26.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 27.07.2015)
Mgr. Peter Helexa - podpredseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 26.07.2014 Skončenie funkcie: 09.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 03
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 04.06.2020)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 03
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 31.05.2020
  (od: 05.06.2020 do: 04.06.2020)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 14.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 05.02.2019)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 14.07.2018 Skončenie funkcie: 19.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 05.02.2019)
Ing. Marcela Hrdá - predseda predstavenstva
Za Štěpnicí 277
Řitka Praha západ 252 03
Česká republika
Vznik funkcie: 30.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 04.06.2012)
Ing. Marcela Hrdá - predseda predstavenstva
Za Štěpnicí 277
Řitka Praha západ 252 03
Česká republika
Vznik funkcie: 30.03.2011 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 10.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 03.04.2007)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 10.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 29.06.2009)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/8
Bratislava- Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 30.06.2009 do: 29.07.2010)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/8
Bratislava- Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 30.07.2010 do: 29.07.2010)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Inovecká 1991/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 19.07.2018)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Inovecká 1991/1
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 24.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 24.03.2016 Skončenie funkcie: 18.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 05.08.2014)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Ing. Boris Katuščák - člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
Vznik funkcie: 13.06.2020
  (od: 23.06.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Boris Katuščák - člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
Vznik funkcie: 13.06.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Boris Katuščák - Člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 24.10.2022)
Ing. Boris Katuščák - Člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 07.10.2022
  (od: 25.10.2022 do: 24.10.2022)
Jozef Kiss - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 14.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 05.02.2019)
Jozef Kiss - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 14.07.2018 Skončenie funkcie: 19.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 05.02.2019)
Bc. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 08.10.2019)
Mgr. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 09.10.2019 do: 22.06.2020)
Mgr. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 23.06.2020 do: 22.06.2020)
Ing. Tomáš Klein - Predseda predstavenstva
Na Krčoch 26
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 14.12.2022
  (od: 29.12.2022 do: 31.07.2023)
Ing. Tomáš Klein - Predseda predstavenstva
Na Krčoch 26
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 14.12.2022 Skončenie funkcie: 13.07.2023
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
JUDr. Milan Kračún - člen predsatvenstva
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 19.10.2018)
JUDr. Milan Kračún - člen predsatvenstva
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2016 Skončenie funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 19.10.2018)
JUDr. Milan Kračún - člen predstavenstva
Komenského 5299/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.07.2016
  (od: 04.08.2016 do: 27.10.2016)
JUDr. Milan Kračún - člen predstavenstva
Komenského 5299/71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.07.2016 Skončenie funkcie: 18.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Mgr. Andrej Kramár - člen predstavenstva
Bujnákova 9
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 15.11.2011)
Ing. Mgr. Andrej Kramár - člen predstavenstva
Bujnákova 9
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.10.2010 Skončenie funkcie: 17.10.2011
  (od: 16.11.2011 do: 15.11.2011)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 05.02.2019)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 19.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 05.02.2019)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 22.06.2020)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 12.06.2020
  (od: 23.06.2020 do: 22.06.2020)
PhDr. Irena Kyrinovičová - Člen predstavenstva
Levárska 418/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 14.12.2022
  (od: 29.12.2022 do: 31.07.2023)
PhDr. Irena Kyrinovičová - Člen predstavenstva
Levárska 418/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
Vznik funkcie: 14.12.2022 Skončenie funkcie: 13.07.2023
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
PhDr. Irena Kyrinovičová - Člen predstavenstva
Levárska 418/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.08.2022
  (od: 01.09.2022 do: 28.12.2022)
PhDr. Irena Kyrinovičová - Člen predstavenstva
Levárska 418/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 10.08.2022 Skončenie funkcie: 13.12.2022
  (od: 29.12.2022 do: 28.12.2022)
Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 21.11.2012)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 20.10.2012
  (od: 22.11.2012 do: 05.08.2014)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 20.10.2012 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 05.08.2014)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Predseda predstavenstva
Družstevná 3
Banská Štiavnica 969 00
Vznik funkcie: 01.06.2020
  (od: 05.06.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Predseda predstavenstva
Družstevná 3
Banská Štiavnica 969 00
Vznik funkcie: 01.06.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Predseda predstavenstva
Družstevná 799/3
Banská Štiavnica 969 00
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 28.12.2022)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Predseda predstavenstva
Družstevná 799/3
Banská Štiavnica 969 00
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 13.12.2022
  (od: 29.12.2022 do: 28.12.2022)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.03.2016 Skončenie funkcie: 18.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 21.01.2017 do: 07.07.2017)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 08.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 09.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 19.10.2018)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 09.06.2017 Skončenie funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 19.10.2018)
Miroslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 20.01.2017)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 04.10.2005)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 04.10.2005)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 20.10.2006)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 20.10.2006)
JUDr. František Michvocík - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.07.2014
  (od: 06.08.2014 do: 19.07.2018)
JUDr. František Michvocík - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.07.2014 Skončenie funkcie: 13.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.04.2019
  (od: 14.05.2019 do: 15.06.2020)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.04.2019 Skončenie funkcie: 04.06.2020
  (od: 16.06.2020 do: 15.06.2020)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 13.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 13.05.2019)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 13.10.2018 Skončenie funkcie: 17.04.2019
  (od: 14.05.2019 do: 13.05.2019)
Ing. Ľubomír Mindek - Člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 01.08.2023 do: 15.08.2023)
Ing. Ľubomír Mindek - Člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.12.2020 Skončenie funkcie: 31.07.2023
  (od: 16.08.2023 do: 15.08.2023)
Ing. Ľubomír Mindek - člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 08.07.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Ľubomír Mindek - člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.07.2020 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 18.12.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Ľubomír Mindek - Člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 18.12.2020 do: 14.01.2021)
Ing. Ľubomír Mindek - Podpredseda predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 15.01.2021 do: 31.07.2023)
Ing. Gabriela Ondrušová - člen predstavenstva
Rosná 2227/13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Gabriela Ondrušová - člen predstavenstva
Rosná 2227/13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.10.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 24.03.2016 Skončenie funkcie: 18.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 19.07.2018)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.10.2016 Skončenie funkcie: 13.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 29.10.2010)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 29.10.2010)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 10.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 03.04.2007)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 10.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 14.07.2018
  (od: 20.07.2018 do: 05.02.2019)
Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 14.07.2018 Skončenie funkcie: 19.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 05.02.2019)
Bc. Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 06.02.2019 do: 08.10.2019)
Mgr. Norbert Polievka , MA - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 09.10.2019 do: 15.08.2023)
Mgr. Norbert Polievka , MA - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2023
  (od: 16.08.2023 do: 15.08.2023)
Mgr. Norbert Polievka , MA - Člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 02.08.2023
  (od: 16.08.2023 do: 21.11.2023)
Mgr. Norbert Polievka , MA - Člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 02.08.2023 Skončenie funkcie: 03.11.2023
  (od: 22.11.2023 do: 21.11.2023)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 17.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 03.04.2007)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 17.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 29.10.2010)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 29.10.2010)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 04.10.2005)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 04.10.2005)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 20.10.2006)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 20.10.2006)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 10.07.2015
  (od: 28.07.2015 do: 19.01.2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 10.07.2015 Skončenie funkcie: 17.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 19.01.2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 31.03.2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.12.2015 Skončenie funkcie: 23.03.2016
  (od: 01.04.2016 do: 31.03.2016)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 04.10.2005)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 22.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 04.10.2005)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 05.10.2005 do: 20.10.2006)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 09.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 20.10.2006)
Ing. Robert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.10.2006
  (od: 21.10.2006 do: 03.04.2007)
Ing. Robert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 17.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Ing. Róbert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 29.10.2010)
Ing. Róbert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.02.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 29.10.2010)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.11.2016
  (od: 19.11.2016 do: 07.07.2017)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.11.2016 Skončenie funkcie: 08.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 06.06.2022)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.06.2017 Skončenie funkcie: 09.06.2022
  (od: 07.06.2022 do: 06.06.2022)
Ing. Eva Šimková - Člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 10.06.2022
  (od: 07.06.2022 do: 15.08.2023)
Ing. Eva Šimková - Člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 10.06.2022 Skončenie funkcie: 31.07.2023
  (od: 16.08.2023 do: 15.08.2023)
Ing. Arch. Kamil Špendla - člen predstavenstva
Germánska 18
Šaľa - Veča 927 03
Vznik funkcie: 15.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Arch. Kamil Špendla - člen predstavenstva
Germánska 18
Šaľa - Veča 927 03
Vznik funkcie: 15.10.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda predstavenstva
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
Vznik funkcie: 15.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 05.04.2011)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda predstavenstva
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
Vznik funkcie: 15.10.2010 Skončenie funkcie: 29.03.2011
  (od: 06.04.2011 do: 05.04.2011)
Ing. Rita Tornyaiová - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 42
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.10.2010
  (od: 30.10.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Rita Tornyaiová - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 42
Senec 903 01
Vznik funkcie: 15.10.2010 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Milan Toth - člen predstavenstva
Jiráskova 71
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 12.12.2011
  (od: 06.01.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Milan Toth - člen predstavenstva
Jiráskova 71
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 12.12.2011 Skončenie funkcie: 24.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 25.08.2020)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 13.05.2011 do: 24.08.2020)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 03.12.2005 do: 12.05.2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.10.2004 do: 02.12.2005)
Základné imanie: 
214 300 464 EUR Rozsah splatenia: 214 300 464 EUR
  (od: 03.02.2009)
6 456 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 456 000 000 Sk
  (od: 01.10.2004 do: 02.02.2009)
Akcie: 
Počet: 6456
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 03.02.2009)
Počet: 6456
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.10.2004 do: 02.02.2009)
Akcionár: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (od: 07.04.2022)
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava 811 06
  (od: 20.09.2018 do: 06.04.2022)
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava 811 06
  (od: 01.10.2004 do: 19.09.2018)
Dozorná rada: 
JUDr. Miroslava Mužíková
Nábrežná 1936/9
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 27.12.2018
  (od: 19.01.2019)
Ing. Agáta Gajdošíková
Bernolákova 1515/18
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 04.12.2020)
Ing. Danka Trávniková - člen dozornej rady
Jaseňová 4
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 04.12.2020)
Ing. Michal Sura
Milosrdenstva 453/28
Košice - mestská časť Juh
Vznik funkcie: 21.09.2022
  (od: 30.09.2022)
Mgr. Filip Hlubocký
Pri vinohradoch 9799/269E
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 28.11.2022
  (od: 29.12.2022)
Ing. Ladislav Matejka
Pádivého 681/6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.03.2023
  (od: 26.04.2023)
Ing. Edita Angyalová - člen dozornej rady
Segnerova 5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 05.06.2012 do: 17.12.2013)
Ing. Edita Angyalová - člen dozornej rady
Segnerova 5
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 02.09.2013
  (od: 18.12.2013 do: 17.12.2013)
Ing. Viktor Anna
Lipovník 262
Lipovník 049 42
Vznik funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 08.02.2022)
Ing. Viktor Anna
Lipovník 262
Lipovník 049 42
Vznik funkcie: 12.10.2018 Skončenie funkcie: 13.01.2022
  (od: 09.02.2022 do: 08.02.2022)
Ing. Libuša Baranová
Tupého 23/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.03.2008
  (od: 26.03.2008 do: 02.12.2010)
Ing. Libuša Baranová
Tupého 23/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.03.2008 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Mgr.Ing. Peter Bobula - predseda dozornej rady
Urmince 59
Urmince 956 02
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 14.04.2011)
Mgr.Ing. Peter Bobula - predseda dozornej rady
Urmince 59
Urmince 956 02
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 14.04.2011)
Ing. Martin Čatloš - predseda dozornej rady
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 05.06.2012 do: 03.10.2017)
Ing. Martin Čatloš - predseda dozornej rady
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 09.11.2006)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Agáta Gajdošíková
Fr. Kráľa 4
Šaľa 5 927 05
Vznik funkcie: 26.11.2015
  (od: 31.12.2015 do: 03.12.2020)
Ing. Agáta Gajdošíková
Fr. Kráľa 4
Šaľa 5 927 05
Vznik funkcie: 26.11.2015 Skončenie funkcie: 26.11.2020
  (od: 04.12.2020 do: 03.12.2020)
JUDr. Juraj Hatvany - predseda dozornej rady
Kráľová pri Senci 671
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 02.12.2010)
JUDr. Juraj Hatvany - predseda dozornej rady
Kráľová pri Senci 671
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Ing. Vladislav Hečko - člen dozornej rady
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.11.2010
  (od: 03.12.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Vladislav Hečko - člen dozornej rady
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.11.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
RNDr. Jozef Hodermarský
Hany Meličkovej 15A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 09.11.2006)
RNDr. Jozef Hodermarský
Hany Meličkovej 15A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Milena Hušťáková
Kpt. Nálepku 1199/3
Košice - Staré mesto 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 18.01.2019)
Ing. Milena Hušťáková
Kpt. Nálepku 1199/3
Košice - Staré mesto 040 01
Vznik funkcie: 12.10.2018 Skončenie funkcie: 23.11.2018
  (od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 09.11.2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
Ing. Branislav Kušík - člen dozornej rady
Riazanská 67
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.06.2012
  (od: 05.06.2012 do: 03.10.2017)
Ing. Branislav Kušík - člen dozornej rady
Riazanská 67
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 04.10.2017 do: 03.10.2017)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 2
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 02.02.2006)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 03.02.2006 do: 30.09.2009)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 01.10.2009 do: 30.09.2009)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 01.10.2009 do: 30.12.2015)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2015
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Zoltán Lajos - člen dozornej rady
Kultúrna 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 16.11.2010
  (od: 03.12.2010 do: 04.06.2012)
Zoltán Lajos - člen dozornej rady
Kultúrna 3
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 16.11.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Žofia Lehotská
Jesenského 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 30.09.2009)
Žofia Lehotská
Jesenského 2
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 30.03.2009
  (od: 01.10.2009 do: 30.09.2009)
Žofia Lehotská
Lichnerova 41
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 01.10.2009 do: 30.12.2015)
Žofia Lehotská
Lichnerova 41
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 25.11.2015
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Bc. Andrej Maas - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 01.02.2007 do: 02.12.2010)
Bc. Andrej Maas - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Bc. Andrej Maasa - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 31.01.2007)
doc. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 01.10.2004 do: 02.02.2006)
Prof. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.10.2004
  (od: 03.02.2006 do: 09.11.2006)
Prof. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.10.2004 Skončenie funkcie: 24.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 09.11.2006)
JUDr. Peter Pandy
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 20.09.2017
  (od: 04.10.2017 do: 29.09.2022)
JUDr. Peter Pandy
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
Vznik funkcie: 20.09.2017 Skončenie funkcie: 20.09.2022
  (od: 30.09.2022 do: 29.09.2022)
JUDr.Ing. Miloš Ronec - člen dozornej rady
C2 81/25
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 04.06.2012)
JUDr.Ing. Miloš Ronec - člen dozornej rady
C2 81/25
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Vladimír Sloboda - člen dozornej rady
Vietnamská 42
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 10.12.2010)
Ing. Vladimír Sloboda - člen dozornej rady
Vietnamská 42
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 18.10.2010
  (od: 11.12.2010 do: 10.12.2010)
Mgr. Kornélia Šrámková - člen dozornej rady
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
Vznik funkcie: 03.09.2013
  (od: 18.12.2013 do: 19.10.2018)
Mgr. Kornélia Šrámková - člen dozornej rady
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
Vznik funkcie: 03.09.2013 Skončenie funkcie: 03.09.2018
  (od: 20.10.2018 do: 19.10.2018)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda dozornej rady
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
  (od: 15.04.2011 do: 04.06.2012)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda dozornej rady
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Jozef Tomaník - člen dozornej rady
Bernolákova 6032/11
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 02.12.2010)
Ing. Jozef Tomaník - člen dozornej rady
Bernolákova 6032/11
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 10.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 02.12.2010)
Ing. Danka Trávniková
Jaseňová 4
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 26.11.2015
  (od: 31.12.2015 do: 03.12.2020)
Ing. Danka Trávniková
Jaseňová 4
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 26.11.2015 Skončenie funkcie: 26.11.2020
  (od: 04.12.2020 do: 03.12.2020)
Ing. Mgr. Radomír Vereš - člen dozornej rady
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 10.11.2006 do: 25.03.2008)
Ing. Mgr. Radomír Vereš - člen dozornej rady
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 10.03.2008
  (od: 26.03.2008 do: 25.03.2008)
JUDr. Andrea Vitkóová - člen dozornej rady
Hlavná 31/A
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 11.10.2010
  (od: 03.12.2010 do: 10.12.2010)
JUDr. Andrea Vitkóová - člen dozornej rady
Hlavná 31/A
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 11.10.2010 Skončenie funkcie: 15.11.2010
  (od: 11.12.2010 do: 10.12.2010)
Ing. Peter Valíček
Slamkova ulica 1859/17A
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 12.10.2018 Skončenie funkcie: 12.10.2023
  (od: 22.11.2023 do: 21.11.2023)
Ing. Peter Valíček
Slamkova ulica 1859/17A
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 12.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 21.11.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)