Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11159/B

Business name: 
RODUS, spol. s r.o
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
Registered seat: 
Astronomická 9
Bratislava 821 03
  (from: 03/08/1999 until: 11/26/2012)
Hlaváčikova 14
Bratislava 841 05
  (from: 06/10/1996 until: 03/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 692 154
  (from: 06/10/1996)
Date of entry: 
06/10/1996
  (from: 06/10/1996)
Person dissolved from: 
20. 8. 2012
  (from: 11/27/2012)
Date of deletion: 
11/27/2012
  (from: 11/27/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/27/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/10/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
Partners: 
Dušan Bukový
Hlaváčikova 14
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Dušan Bukový
Hlaváčikova 14
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Jozef Duranzia
94
Súlovce 956 14
Slovak Republic
  (from: 02/16/1998 until: 01/18/1999)
Milan Jagnešák
M. Marečka 12
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 07/18/1997 until: 01/18/1999)
Ing. Peter Očovský
Beniakova 5
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Robert Strakoš
Pribišova 43
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/19/1999 until: 03/07/1999)
Robert Strakoš
Pribišova 43
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Robert Strakoš
Pribišova 43
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Mgr. Miroslav Štefanica
L. Fullu 46
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/18/1997 until: 01/18/1999)
Fridrich Tanglmayer
Pribišova 27
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Stanislav Rakovský
Astronomická 9
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 11/26/2012)
Contribution of each member: 
Dušan Bukový
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Robert Strakoš
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Fridrich Tanglmayer
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Dušan Bukový
Amount of investment: 88 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 88 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Robert Strakoš
Amount of investment: 88 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 88 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Milan Jagnešák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 01/18/1999)
Mgr. Miroslav Štefanica
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 01/18/1999)
Ing. Peter Očovský
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 02/15/1998)
Jozef Duranzia
Amount of investment: 211 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 211 000 Sk
  (from: 02/16/1998 until: 01/18/1999)
Robert Strakoš
Amount of investment: 251 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 251 000 Sk
  (from: 01/19/1999 until: 03/07/1999)
Stanislav Rakovský
Amount of investment: 251 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 251 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 11/26/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
Dušan Bukový
Hlaváčikova 14
Bratislava 841 05
  (from: 06/10/1996 until: 02/15/1998)
Jozef Duranzia
94
Súlovce 956 14
  (from: 02/16/1998 until: 01/18/1999)
Stanislav Rakovský
Astronomická 9
Bratislava 821 03
  (from: 03/08/1999 until: 09/02/2003)
Robert Strakoš
Pribišova 43
Bratislava 841 05
  (from: 06/10/1996 until: 03/07/1999)
Fridrich Tanglmayer
Pribišova 27
Bratislava 841 05
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
Capital: 
251 000 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 11/26/2012)
100 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 07/17/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.06.2012 č.k. 32CbR/22/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2012 súd zrušuje obchodnú spoločnosť RODUS, spol s r.o., so sídlom Astronomická 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35 692 154 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 11159/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť RODUS, spol s r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 27.11.2012.
  (from: 11/27/2012)
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1996 a dodatkom č. 1 zo dňa 30.5.1996 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18096
  (from: 06/10/1996 until: 11/26/2012)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 10.1.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.1997. Stary spis: S.r.o. 18096
  (from: 07/18/1997 until: 11/26/2012)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 2.2.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.2.1998. Stary spis: S.r.o. 18096
  (from: 02/16/1998 until: 11/26/2012)
Notárska zápisnica N 677/98, Nz 676/98 zo dňa 15.12.1998, Uznesenie Valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1998
  (from: 01/19/1999 until: 11/26/2012)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 3.2.1999. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 84/99, Nz 83/99 zo dňa 4.2.1999 spísaná notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 03/08/1999 until: 11/26/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2001, na ktorom bolo prerokované odstúpenie Stanislava Rakovského z funkcie konateľa podľa ust. § 66 ods. 1, 2 zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/03/2003 until: 11/26/2012)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person