Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1144/V

Business name: 
VAMEX, a.s., Košice
  (from: 09/04/2000)
Registered seat: 
Lubina 1
Košice 040 12
  (from: 09/20/2007)
Identification number (IČO): 
36 200 514
  (from: 09/04/2000)
Date of entry: 
09/04/2000
  (from: 09/04/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/04/2000)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v sortimente: mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, mrazené výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, šalátové výrobky, zákusky, tabakové výrobky, čistiace a pracie prostriedky, kozmetické výrobky, domáce potreby, hračky, športové potreby, papier, textil, obuv, železiarsky tovar, drevo, stavebný materiál, elektrický tovar, kvety, potraviny pre zvieratá
  (from: 09/04/2000)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/04/2000)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 09/04/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/04/2000)
sprostredkovateľská, reklamná a agentúrna činnosť
  (from: 09/04/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/04/2000)
leasingová činnosť
  (from: 09/04/2000)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 09/04/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/04/2000)
prenájom dopravných zariadení a strojov
  (from: 09/04/2000)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (from: 09/04/2000)
maloobchod a veľkoobchod: potraviny, mlieko, mliečne výrobky, mrazená a chladená hydina, káva, čaj, pochutiny, výrobky studenej kuchyne a polotovary, ryby, živé zvieratá, odevy, koža, kožušiny, sklo, porcelán, bižutéria, farby, laky, drogériový tovar, papierenský tovar, školské potreby, písacie a kancelárske potreby, knihy, elektronika, výpočtová technika, poľnohospodárske výrobky a produkty, elektrické a plynové spotrebiče, drevo, nábytok, výrobky z kovov, plastov, skla, kože, kožušin, dreva
  (from: 03/14/2001)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 03/14/2001)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 03/14/2001)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 03/14/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/04/2000)
Eva Őtvősová - člen
Severná 1104/23
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/03/2007
  (from: 06/29/2017)
Zuzana Gumánová - predseda predstavenstva
Cyklistická 857/11
Košice 040 01
From: 03/20/2008
  (from: 11/12/2008)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 06/12/2008)
Capital: 
1 137 840 EUR Paid up: 1 137 840 EUR
  (from: 09/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 329
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/29/2010)
Number of shares: 34
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/29/2010)
Number of shares: 1008
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 09/29/2010)
Supervisory board: 
Peter Ferčák
Miškovecká 1025/19
Košice 040 01
From: 03/28/2007
  (from: 05/01/2007)
Ing. Roman Huppert
Komenského 38
Košice 040 01
From: 04/28/2008
  (from: 06/12/2008)
Ing. Zuzana Kopaničáková
Cyklistická 857/11
Košice 040 01
From: 12/20/2012
  (from: 01/24/2013)
Mgr. Viktor Gumán
Tŕňova 9
Košice 040 01
From: 12/23/2013
  (from: 02/28/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 20.7.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 127/1999 Z.z. vo forme notárskej zápisnice číslo N 304/2000, Nz 312/2000 zo dňa 20.7.2000.
  (from: 09/04/2000)
Zmena stanov zo dňa 21.9.2000.
  (from: 03/14/2001)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 6.2.2001.
  (from: 04/11/2001)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 3. 9. 2001 vo forme notárskej zápisnice N 301/2001, Nz 301/2001 v spojení s Doložkou vo forme notárskej zápisnice N 338/2001, Nz 338/2001. Ku dňu 15. 10. 2001 na spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti: MAVEX, spol. s r.o., Košice, IČO: 31 697 658, so sídlom v Košiciach, Benádova 2, v dôsledku jej zrušenia bez likvidácie zlúčením s akciovou spoločnosťou podľa § 69 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 10/15/2001)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 29.11.2001 Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločností GRT a.s. Košice, Cottbuská 36, Košice a KOVEX, spol. s r.o. Cottbuská 36, Košice, zrušených bez likvidácie zlúčením podľa § 68 ods. 3 písm. e Obchodného zákonníka ku dňu 29.11.2001.
  (from: 12/18/2001)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person