Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11184/B

Obchodné meno: 
HPL spol. s r.o.
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
Sídlo: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 23.03.2006 do: 30.04.2017)
Zdravotné stredisko, Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 26.11.1996 do: 22.03.2006)
Vazovova 7
Bratislava 811 07
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
IČO: 
35 692 448
  (od: 10.06.1996)
Deň zápisu: 
10.06.1996
  (od: 10.06.1996)
Spoločnosť zrušená od: 
1. 5. 2017
  (od: 01.05.2017)
Deň výmazu: 
01.05.2017
  (od: 01.05.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.05.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.06.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore - lekárska mikrobiológia
  (od: 21.05.1997 do: 23.03.2009)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia
  (od: 09.09.2010 do: 23.06.2015)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfúziológia
  (od: 09.09.2010 do: 23.06.2015)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia
  (od: 25.02.2011 do: 23.06.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (od: 27.10.2005 do: 30.04.2017)
konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní sytémov riadenia kvality
  (od: 27.10.2005 do: 30.04.2017)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných, vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
dopravná zdravotná služba
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 16.06.2010 do: 30.04.2017)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  (od: 25.03.2015 do: 30.04.2017)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie
  (od: 24.06.2015 do: 30.04.2017)
Spoločníci: 
M - Index s. r. o.
Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 13.01.2016 do: 12.04.2017)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Ivana Bukovčana 4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  (od: 21.11.2015 do: 12.01.2016)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Ivana Bukovčana 4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
  (od: 23.10.2015 do: 20.11.2015)
SPV71, s. r. o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (od: 08.12.2010 do: 05.04.2013)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1. poschodie, byt/kancelária 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 05.12.2009 do: 07.12.2010)
Svet zdravia, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 02.02.2007 do: 04.12.2009)
Svet zdravia, a.s.
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
  (od: 18.03.2006 do: 01.02.2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
  (od: 24.03.2009 do: 22.10.2015)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
  (od: 23.03.2006 do: 23.03.2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
  (od: 26.11.1996 do: 17.03.2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Štefana Králika 8
Bratislava 841 07
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
  (od: 26.11.1996 do: 17.03.2006)
RNDr. Ján Predný
Vazovova 7
Bratislava 811 07
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
Medirex, a.s.
Holubyho 35
Pezinok 902 01
  (od: 06.04.2013 do: 30.04.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
RNDr. Ján Predný
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
RNDr. Ján Predný
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 26.11.1996 do: 17.03.2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 26.11.1996 do: 17.03.2006)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 700 000 Sk Splatené: 700 000 Sk
  (od: 18.03.2006 do: 22.03.2006)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 23.03.2006 do: 10.04.2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 23.03.2006 do: 01.02.2007)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk
  (od: 11.04.2006 do: 01.02.2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 4 805 000 Sk Splatené: 4 805 000 Sk
  (od: 02.02.2007 do: 27.04.2007)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 4 805 000 Sk Splatené: 4 805 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prespech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006.
  (od: 02.02.2007 do: 07.03.2007)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 4 805 000 Sk Splatené: 4 805 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prespech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (od: 08.03.2007 do: 20.03.2007)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 4 805 000 Sk Splatené: 4 805 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (od: 21.03.2007 do: 27.04.2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 5 420 000 Sk Splatené: 5 420 000 Sk
  (od: 28.04.2007 do: 23.03.2009)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 5 420 000 Sk Splatené: 5 420 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (od: 28.04.2007 do: 15.05.2007)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 5 420 000 Sk Splatené: 5 420 000 Sk
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Vyššie uvedená Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel bola menená Dodatkom č. 1 zo dňa 28.2.2007 a Dodatkom č. 2 zo dňa 10.5.2007, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (od: 16.05.2007 do: 23.03.2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 179 912 EUR Splatené: 179 912 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 07.12.2010)
Svet zdravia, a.s.
Vklad: 179 912 EUR Splatené: 179 912 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 04.12.2009)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Vklad: 179 912 EUR Splatené: 179 912 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 5.10.2009 medzi záložcom - MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 Savvides Center, 1. poschodie, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, zapísaná na Ministerstve obchodu, priemyslu a turistického ruchu oddelenie zápisov spoločnsotí a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, pod číslom HE 182905 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s. Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. EUR 27/OAO-SR/2009 uatvorenej dňa 30.9.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (od: 05.12.2009 do: 24.11.2010)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Vklad: 179 912 EUR Splatené: 179 912 EUR
  (od: 25.11.2010 do: 07.12.2010)
MUDr. Juraj Hanzen
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
  (od: 08.12.2010 do: 22.10.2015)
SPV71, s. r. o.
  (od: 08.12.2010 do: 05.04.2013)
Medirex, a.s.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov.
  (od: 06.04.2013 do: 27.10.2015)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
  (od: 23.10.2015 do: 20.11.2015)
Medirex, a.s.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B
  (od: 28.10.2015 do: 10.12.2015)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
  (od: 21.11.2015 do: 12.01.2016)
M - Index s. r. o.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
  (od: 13.01.2016 do: 12.04.2017)
Medirex, a.s.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HH/CORP/2015 zo dňa 10.11.2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 000586/CORP/2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00631/CORP/2015 a na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00632/CORP/2015.
  (od: 11.12.2015 do: 07.11.2016)
Medirex, a.s.
Vklad: 455 000 EUR Splatené: 455 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HH/CORP/2015 zo dňa 10.11.2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 000586/CORP/2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00631/CORP/2015 a na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00632/CORP/2015. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HHH/CORP/2015 zo dňa 20.09.2016.
  (od: 08.11.2016 do: 12.04.2017)
Medirex, a.s.
Vklad: 910 000 EUR Splatené: 910 000 EUR
  (od: 13.04.2017 do: 30.04.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
MUDr. Juraj Hanzen
Štefana Králika 8
Bratislava 841 07
  (od: 10.06.1996 do: 04.08.2003)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 10.06.1996
  (od: 05.08.2003 do: 22.03.2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 10.06.1996 Skončenie funkcie: 20.03.2006
  (od: 23.03.2006 do: 22.03.2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 20.03.2006
  (od: 23.03.2006 do: 23.03.2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 20.03.2006
  (od: 24.03.2009 do: 10.11.2015)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 20.03.2006 Skončenie funkcie: 04.11.2015
  (od: 11.11.2015 do: 10.11.2015)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 25.11.2010
  (od: 08.12.2010 do: 18.01.2013)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 25.11.2010 Skončenie funkcie: 03.01.2013
  (od: 19.01.2013 do: 18.01.2013)
RNDr. Ján Predný
Vazovova 7
Bratislava 811 07
  (od: 10.06.1996 do: 04.08.2003)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 10.06.1996
  (od: 05.08.2003 do: 22.03.2006)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 10.06.1996 Skončenie funkcie: 20.03.2006
  (od: 23.03.2006 do: 22.03.2006)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 20.03.2006
  (od: 23.03.2006 do: 07.12.2010)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 20.03.2006 Skončenie funkcie: 25.11.2010
  (od: 08.12.2010 do: 07.12.2010)
MUDr. Radoslav Bardún
Muškátová 3803/27
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 03.01.2013
  (od: 19.01.2013 do: 30.04.2017)
Ing. Kamil Pasternák
Kpt. Jána Rašu 1875/11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 04.11.2015
  (od: 11.11.2015 do: 30.04.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 19.01.2013 do: 30.04.2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 08.12.2010 do: 18.01.2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 10.06.1996 do: 07.12.2010)
Výška základného imania: 
910 000 EUR Rozsah splatenia: 910 000 EUR
  (od: 08.12.2010 do: 30.04.2017)
359 824 EUR Rozsah splatenia: 359 824 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 07.12.2010)
10 840 000 Sk Rozsah splatenia: 10 840 000 Sk
  (od: 28.04.2007 do: 23.03.2009)
9 610 000 Sk Rozsah splatenia: 9 610 000 Sk
  (od: 02.02.2007 do: 27.04.2007)
700 000 Sk Rozsah splatenia: 700 000 Sk
  (od: 05.08.2003 do: 01.02.2007)
700 000 Sk
  (od: 26.11.1996 do: 04.08.2003)
100 000 Sk
  (od: 10.06.1996 do: 25.11.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 973/2017, Nz 13590/2017, NCRls 13865/2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.04.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, Nz 13632/2017, NCRls 13893/2017. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť HPL spol. sr.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 692 448, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 11184/B.
  (od: 01.05.2017)
Spoločenská zmluva zo dňa 13.5.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18121
  (od: 10.06.1996 do: 30.04.2017)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.9.1996. Stary spis: S.r.o. 18121
  (od: 26.11.1996 do: 30.04.2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1996. Stary spis: S.r.o. 18121
  (od: 21.05.1997 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 07.01.2005
  (od: 18.01.2005 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.3.2006.
  (od: 18.03.2006 do: 30.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.3.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2006. RNDr. Ján Predný, funkcia konateľa od 10.6.1996 do 20.3.2006. MUDr. Juraj Hanzen, funkcia konateľa od 10.6.1996 do 20.3.2006.
  (od: 23.03.2006 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2006.
  (od: 11.04.2006 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2006.
  (od: 02.02.2007 do: 30.04.2017)
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka Svet zdravia, a.s.
  (od: 08.03.2007 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2009.
  (od: 24.03.2009 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.
  (od: 05.12.2009 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2010.
  (od: 16.06.2010 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2010.
  (od: 25.11.2010 do: 30.04.2017)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010 o zlúčení so spoločnosťami MIKRO - K, s.r.o., so sídlom Mederčská 39, Komárno 945 75, IČO: 34 153 080, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2746/N, HPL TN spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 36 346 063, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 66672/B, HPL BB spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 36 641 723, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 676532/B, HPL NR spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 950 749, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 66664/B,ktoré boli zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť HPL spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 35 692 448, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 11184/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 86/2010, Nz 46848/2010 dňa 25.11.2010 stáva právnym nástupcom spoločností MIKRO - K, s.r.o., HPL TN spol. s.r.o., HPL BB spol. s.r.o., HPL NR spol. s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 31.12.2010 do: 30.04.2017)
Rozhodnutie "PER ROLAM" spoločníkov spoločnosti zo dňa 16.02.2011.
  (od: 25.02.2011 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2013.
  (od: 19.01.2013 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2013.
  (od: 06.04.2013 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
  (od: 01.03.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2015.
  (od: 25.03.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.06.2015.
  (od: 24.06.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.10.2015 a 12.10.2015.
  (od: 23.10.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z MVZ z 09.10.2015.
  (od: 28.10.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2015.
  (od: 11.11.2015 do: 30.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.11.2015.
  (od: 21.11.2015 do: 30.04.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2017)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL BB spol. s.r.o. IČO: 36 641 723
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 31.12.2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL NR spol. s.r.o. IČO: 35 950 749
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 31.12.2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL TN spol. s.r.o. IČO: 36 346 063
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 31.12.2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MIKRO - K, s.r.o. IČO: 34 153 080
Mederčká 39
Komárno 945 75
  (od: 31.12.2010)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Medirex, a.s. IČO: 35 766 450
Holubyho 35
Pezinok 902 01
  (od: 01.05.2017)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o vklade časti podniku spoločnosti HPL spol. s r.o. do základného imania spoločnosti HPL Biochemia s. r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 46 818 481, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84667/B, podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti HPL spol. s r.o. zo dňa 21.01.2015 uzatvorená dňa 23.01.2015.
  (od: 01.03.2015)
Predaj časti podniku
Zmluva o vklade časti podniku spoločnosti HPL spol. s r.o. do základného imania spoločnosti HPL Dubnica s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 46 817 981, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84826/B, podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti HPL spol. s r.o. zo dňa 21.01.2015 uzatvorená dňa 23.01.2015.
  (od: 01.03.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024
Dátum výpisu:  25.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR