Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  339/N

Business name: 
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Leviciach
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Registered seat: 
Levice
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Identification number (IČO): 
00 000 326
  (from: 03/20/1957)
Date of entry: 
07/30/1953
  (from: 03/20/1957)
Date of deletion: 
05/04/2017
  (from: 05/04/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2017)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 03/20/1957)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Ján Kluka - člen
  (from: 03/20/1957 until: 07/07/1957)
Štefan Ľachký - predseda
  (from: 03/20/1957 until: 07/07/1957)
Ján Pomothy - člen
  (from: 03/20/1957 until: 07/07/1957)
Štefan Uhnák - člen
  (from: 03/20/1957 until: 07/07/1957)
Ján Holubík - podpredseda
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Ján Valkovič - člen
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Pavel Fabián - člen
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Ladislav Kristek - člen
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Ľudevít Demeter - člen
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Daniel Herka - člen
  (from: 07/08/1957 until: 05/03/2017)
Judita Liptáková - člen
  (from: 07/08/1957 until: 05/03/2017)
Ján Strelka - člen
  (from: 07/08/1957 until: 05/03/2017)
Juraj Jančať - člen
  (from: 07/08/1957 until: 05/03/2017)
Representation: 
Každý člen ručí za záväzky družstva okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou, rovnajúcou sa najvyššie členskému podielu. Predstavenstvo sa skladá z predsedu, jeho zástupcu a ďalších 5-6 členov. Družstvo zastupuje jeho manom koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo jeho zástupca-podpredseda s jedným členom predstavenstva. Ďalšie osoby môžu konať menom družstva len na základe zmocnenia predstavenstva. Všetky peňažité poukazy ako aj listiny, zaväzujúce Jednotu, spolupodpisuje tiež vedúci účtovník Jednoty.
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Pšn 339/N v y m a z u j e s a družstvo Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Leviciach so sídlom Levice, IČO: 00 000 326.
  (from: 05/04/2017)
Výška členského podielu 40,-Kčs. Staré číslo Do 66.
  (from: 03/20/1957 until: 05/03/2017)
Valným zhromaždením konaným dňa 07.04.1957 prijaté boli nové stanovy družstva.
  (from: 07/08/1957 until: 05/03/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person