Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11304/B

Business name: 
ISTROCHEM PRÍSADY, s.r.o.
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Identification number (IČO): 
35 693 827
  (from: 06/27/1996)
Date of entry: 
06/27/1996
  (from: 06/27/1996)
Date of deletion: 
05/14/2004
  (from: 05/14/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/27/1996)
Objects of the company: 
výroba chemických výrobkov, s výnimkou chemikálií obsahujúcich jedy, zvlášť nebezpečné jedy, žieraviny
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
veľkoobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Partners: 
Istrochem, a.s. IČO: 31 403 450
Nobelova 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Contribution of each member: 
Istrochem, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Ing. Milan Falťan
Kuklovského 5
Bratislava
  (from: 06/27/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Ján Franko
Mierová 1435/35
Galanta
  (from: 10/05/1998 until: 05/13/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Bocko
Pražská 4
Bratislava
  (from: 10/05/1998 until: 04/04/2000)
Ing. Ivan Bošela , CSc.
A. Matušku 11
Prešov
  (from: 06/27/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc.
Chemická 8
Bratislava
  (from: 06/27/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Karel Ružička
Kadnárova 106
Bratislava
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Ing. Ivan Janík
Sabinovská 9
Bratislava
  (from: 10/05/1998 until: 05/13/2004)
Ing. Jozef Mihalik
Tupolevova 18
Bratislava 851 01
  (from: 04/05/2000 until: 05/13/2004)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť ISTROCHEM PRÍSADY, s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 693 827, zapísaná v odd.: Sro, vo vložke č. 11304/B sa dňom 14.5.2004 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. k 6K 54/00 - 40 zo dňa 22.1.2003, právoplatné dňa 19.2.2003 s poukazom na § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d) , 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/14/2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 276/96, Nz 263/96 zo dňa 13.6.1996 spísanej na Notárskom úrade v Bratislave notárom JUDr. Romanom Blahom v súlade s ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18249
  (from: 06/27/1996 until: 05/13/2004)
Rozhodnutie jediného zakladateľa osvedčené do notárskej zápisnice č. N 208/98, Nz 206/98 zo dňa 29.5.1998.
  (from: 10/05/1998 until: 05/13/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.1999.
  (from: 04/05/2000 until: 05/13/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 54/00-40 zo dňa 22.1.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.2.2002, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ISTROCHEM PRÍSADY, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 693 827 pre nedostatok majetku.
  (from: 04/02/2003 until: 05/13/2004)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person