Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  33/N

Business name: 
BRANKO, a.s. v likvidácii
  (from: 12/06/2023)
Registered seat: 
Novozámocká 184
Nitra 949 05
  (from: 08/03/1999)
Identification number (IČO): 
31 438 181
  (from: 06/15/1993)
Date of entry: 
06/15/1993
  (from: 06/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/1993)
Objects of the company: 
živočíšna výroba a súvisiace služby
  (from: 06/15/1993)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod so surovými kožami a kožkami
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod s krmivom
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami
  (from: 06/15/1993)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 06/15/1993)
maloobchod-hydina a hydinové výrobky
  (from: 06/15/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/10/1994)
výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo)
  (from: 07/04/1995)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 07/04/1995)
výroba usní a úprava koží
  (from: 07/04/1995)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 07/04/1995)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 07/04/1995)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/04/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/04/1995)
nákladná cestná doprava
  (from: 11/12/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/12/2001)
poľnohospodárka a lesná výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba a živočíšna výroba, lesná výroba)
  (from: 11/06/2015)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 11/06/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/06/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/04/1995)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/29/2019
  (from: 05/10/2019)
Marek Horváth - Member of the Board of Directors
95
Štefanovičová 951 15
From: 01/12/2021
  (from: 03/09/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 11/06/2015)
Capital: 
1 255 150 EUR Paid up: 1 255 150 EUR
  (from: 03/09/2021)
Shares: 
Number of shares: 1931
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 650 EUR
  (from: 03/09/2021)
Supervisory board: 
Ing. Alena Piterková
Petzwalova 545/13
Nitra 949 12
From: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014)
Anna Svoradová
Novozámocká 182/406
Ivanka pri Nitre 951 12
From: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015)
Ing. Ľudovít Zubčák
Športová 346/36
Nitra 949 05
From: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/06/2023
zápisom likvidátora do obchodného registra
  (from: 12/06/2023)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/06/2023
  (from: 12/06/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/06/2023)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva a stanovy novej akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 16.12.1992. Stary spis: Sa 97
  (from: 06/15/1993)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 20.4.1995. Stary spis: Sa 97
  (from: 07/04/1995)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.2.1998.
  (from: 03/31/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1998. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999 (zmena sídla z: Štefánikova 88, Nitra na: Novozámocká 184, Nitra).
  (from: 08/03/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.06.2001.
  (from: 11/12/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/22/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V zmysle zmluvy o predaji časti podniku medzi predávajúcim BRANKO, a.s. a kupujúcim BRANKO SLOVAKIA, a.s. zo dňa 09.11.2012
  (from: 12/07/2012)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 10.08.2023, uzatvorená medzi spoločnosťou BRANKO, a.s., IČO: 31 438 181, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane predávajúceho a spoločnosťou BRANKO NITRA, a.s., IČO: 48 328 723, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane kupujúceho, podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/14/2023)
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 13.11.2023, uzatvorená medzi spoločnosťou BRANKO, a.s., IČO: 31 438 181, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane predávajúceho a spoločnosťou BRANKO NITRA, a. s., IČO: 48 328 723, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane kupujúceho, podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/10/2024)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person