Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  33/N

Business name: 
BRANKO, a.s. v likvidácii
  (from: 12/06/2023)
BRANKO, a.s.
  (from: 04/22/2004 until: 12/05/2023)
BRANKO, akciová spoločnosť Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 04/21/2004)
Registered seat: 
Novozámocká 184
Nitra 949 05
  (from: 08/03/1999)
Štefánikova 88
Nitra 949 01
  (from: 06/15/1993 until: 08/02/1999)
Identification number (IČO): 
31 438 181
  (from: 06/15/1993)
Date of entry: 
06/15/1993
  (from: 06/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/1993)
Objects of the company: 
živočíšna výroba a súvisiace služby
  (from: 06/15/1993)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod so surovými kožami a kožkami
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod s krmivom
  (from: 06/15/1993)
veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami
  (from: 06/15/1993)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 06/15/1993)
maloobchod-hydina a hydinové výrobky
  (from: 06/15/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/10/1994)
výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo)
  (from: 07/04/1995)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 07/04/1995)
výroba usní a úprava koží
  (from: 07/04/1995)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 07/04/1995)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 07/04/1995)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/04/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/04/1995)
nákladná cestná doprava
  (from: 11/12/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/12/2001)
poľnohospodárka a lesná výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba a živočíšna výroba, lesná výroba)
  (from: 11/06/2015)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 11/06/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/06/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/04/1995)
Managing board
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/29/2019
  (from: 05/10/2019)
Marek Horváth - Member of the Board of Directors
95
Štefanovičová 951 15
From: 01/12/2021
  (from: 03/09/2021)
Ľubomíra Belicová
Sedmikráskova 2336
Topoľčany
  (from: 08/10/1994 until: 07/03/1995)
Ing. Jozef Bezák
P.O. Hviezdoslava č. 2328
Topoľčany
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
MVDr. Ivan Bučko
J. Matušku 2220
Topoľčany
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2004)
MVDr. Ivan Bučko - predseda
Andreja Hlinku 4303/68
Topoľčany
From: 02/20/1998
  (from: 04/22/2004 until: 05/10/2006)
MVDr. Ivan Bučko - predseda
Andreja Hlinku 4303/68
Topoľčany
From: 02/20/1998 Until: 04/03/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Ing. Štefan Csákay - člen predstavenstva
Hollého č.6/11
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 09/22/1996)
Ing. Peter Červený
Hollého 2
Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 08/09/1994)
MVDr. Ján Eliáš - člen predstavenstva
Panská dolina č.59
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 03/30/1998)
Ing. Vladimír Filo - člen predstavenstva
Bizetova č.461/12
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 09/21/1997)
Ing. Ľubomír Harmat - člen predstavenstva
Novomeského 71
Nitra
  (from: 09/25/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Miroslav Horák - člen predstavenstva
Špitálska č.560/7
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2004)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
From: 02/20/1998
  (from: 04/22/2004 until: 03/08/2021)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
From: 02/20/1998 Until: 08/12/2020
  (from: 03/09/2021 until: 03/08/2021)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/30/2017
  (from: 07/07/2017 until: 05/09/2019)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/30/2017 Until: 04/29/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 04/03/2006
  (from: 05/11/2006 until: 11/05/2015)
Ing. Vladimír Horváth - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 04/03/2006 Until: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015 until: 11/05/2015)
Martina Horváthová - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 09/22/2015
  (from: 09/12/2017 until: 05/09/2019)
Martina Horváthová - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 09/22/2015 Until: 04/29/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
Ing. Ľubomír Hulek
Fabrická č.5
Nitra
  (from: 09/22/1997 until: 03/30/1998)
Ing. Mária Húsková
Párovská 18
Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Andrej Kabát - člen
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014 until: 10/26/2016)
Ing. Andrej Kabát - člen
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 08/20/2014 Until: 08/04/2016
  (from: 10/27/2016 until: 10/26/2016)
Martina Kabátová - predseda
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015 until: 09/11/2017)
Ing. Juraj Mirda
Varínska 5
Bratislava
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2004)
Ing. Juraj Mirda - člen
Varínska 5
Bratislava
From: 02/20/1998
  (from: 04/22/2004 until: 09/03/2014)
Ing. Juraj Mirda - člen
Varínska 5
Bratislava
From: 02/20/1998 Until: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014 until: 09/03/2014)
Ing. Miroslav Moravčík
Bazovského 417/16
Nitra
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc.
Budovateľská č. 11
Senec
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Ivan Pozdech - člen predstavenstva
Biovetská 54
Nitra
  (from: 09/23/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Peter Schultz
905
Mojmírovce
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Jaroslav Šinák
Segnerová 6
Bratislava
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Vladimír Uličný
Kemi ul. 629/6
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Kamil Vaško , CSc. - predseda predstavenstva
Jazerná č.675/26
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 03/30/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 11/06/2015)
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis. Predstavenstvo môže písomným poverením splnomocniť zamestanancov spoločnosti resp. iné osoby podpisovať určité písomnosti zaväzujúce spoločnosť s jednoznačným vymedzením ich kompetencie. Toto splnomocnenie nezbavuje predstavenstvo zodpovednosti voči tretím akcionárom.
  (from: 07/04/1995 until: 11/05/2015)
Spoločnosť koná prostredníctvom členov predstavenstva alebo prostredníctvom svojich zástupcov. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva spoločnosti.
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Capital: 
1 255 150 EUR Paid up: 1 255 150 EUR
  (from: 03/09/2021)
6 409 742,09 EUR Paid up: 6 409 742,09 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 03/08/2021)
193 100 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 12/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 1931
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 650 EUR
  (from: 03/09/2021)
Number of shares: 1931
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 03/08/2021)
Number of shares: 1931
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/01/2004 until: 12/02/2009)
Number of shares: 1931
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 04/30/2004)
Supervisory board: 
Ing. Alena Piterková
Petzwalova 545/13
Nitra 949 12
From: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014)
Anna Svoradová
Novozámocká 182/406
Ivanka pri Nitre 951 12
From: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015)
Ing. Ľudovít Zubčák
Športová 346/36
Nitra 949 05
From: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015)
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2004)
Ing. Iveta Bartošovičová - člen
Budyšínska 20
Bratislava
From: 02/20/1998
  (from: 04/22/2004 until: 05/10/2006)
Ing. Iveta Bartošovičová - predseda
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
From: 02/20/1998
  (from: 05/11/2006 until: 09/03/2014)
Ing. Iveta Bartošovičová - predseda
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
From: 02/20/1998 Until: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014 until: 09/03/2014)
Doc.Ing. Milan Belica , CSc.
Panská dolina 61
Nitra
  (from: 05/28/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Jozef Bezák
P.O.Hviezdoslava 2328
Topoľčany
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Jozef Bezák
P.O.Hviezdoslava č.2328
Topoľčany
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Jozef Čalkovský
Tatarková 10
Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Ľubomír Hulek
Fabrická 5
Nitra
  (from: 03/31/1998 until: 08/02/1999)
Ing. Mária Húsková
Párovská 18
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Mária Húsková
Párovská 18
Nitra
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Anna Kováčová
Hlboká 51
Nitra
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Anna Kováčová
Hlboká 51
Nitra
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Anna Kováčová
Južná 24
Nitra
  (from: 08/03/1999 until: 04/21/2004)
Ing. Anna Kováčová - člen
Južná 24
Nitra
From: 05/04/1999
  (from: 04/22/2004 until: 09/03/2014)
Ing. Anna Kováčová - člen
Južná 24
Nitra
From: 05/04/1999 Until: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014 until: 09/03/2014)
Ing. Juraj Kurek
Beňadikova 43
Nitra - Ivánka
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Ladislav Kysler
76
Nitra
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Jaroslav Lehocký
M.Marečka 12
Bratislava
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Ing. Alena Lehotayová - člen
Sedmokrásková 1845/6
Bratislava 821 01
From: 04/03/2006
  (from: 05/11/2006 until: 12/06/2012)
Ing. Alena Lehotayová - člen
Sedmokrásková 1845/6
Bratislava 821 01
From: 04/03/2006 Until: 06/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
Judita Mandáková
Mierová 613
Selice
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Judita Mandáková
Mierová 613
Selice
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Mária Palcátová
Sedmikrásková 2396/20
Topoľčany
  (from: 06/15/1993 until: 07/03/1995)
Mária Palcátová
Sedmikrásková 2396/20
Topoľčany
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Mária Palcátová
Sedmikrásková 2396/20
Topoľčany
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Mária Palcátová
Sedmikrásková 2396/26
Topoľčany
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2004)
Mária Palcátová - predseda
Sedmikrásková 2396/26
Topoľčany
From: 02/20/1998
  (from: 04/22/2004 until: 05/10/2006)
Mária Palcátová - predseda
Sedmikrásková 2396/26
Topoľčany
From: 02/20/1998 Until: 04/03/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Ing. Ľudovít Pósa , ,CSc.
Budovateľská 11
Senec
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Ľudovít Pósa , ,CSc.
Budovateľská 11
Senec
  (from: 04/22/1996 until: 05/27/1996)
Ing. Jaroslav Šinák
Segnerova 6
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Jaroslav Šinák
Segnerová 6
Bratislava
  (from: 07/04/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Juraj Vlasák
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 06/01/2012 Until: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015 until: 11/05/2015)
Ing. Juraj Vlasák
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 06/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 11/05/2015)
Martina Kabátová
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
From: 08/20/2014 Until: 09/22/2015
  (from: 11/06/2015 until: 11/05/2015)
Martina Kabátová
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
From: 08/20/2014
  (from: 09/04/2014 until: 11/05/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/06/2023
zápisom likvidátora do obchodného registra
  (from: 12/06/2023)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 383/29
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/06/2023
  (from: 12/06/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/06/2023)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva a stanovy novej akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 16.12.1992. Stary spis: Sa 97
  (from: 06/15/1993)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 20.4.1995. Stary spis: Sa 97
  (from: 07/04/1995)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.2.1998.
  (from: 03/31/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1998. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999 (zmena sídla z: Štefánikova 88, Nitra na: Novozámocká 184, Nitra).
  (from: 08/03/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.06.2001.
  (from: 11/12/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/22/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V zmysle zmluvy o predaji časti podniku medzi predávajúcim BRANKO, a.s. a kupujúcim BRANKO SLOVAKIA, a.s. zo dňa 09.11.2012
  (from: 12/07/2012)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 10.08.2023, uzatvorená medzi spoločnosťou BRANKO, a.s., IČO: 31 438 181, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane predávajúceho a spoločnosťou BRANKO NITRA, a.s., IČO: 48 328 723, so sídlom Novozámocká 184, Nitra, PSČ: 949 05, Slovenská republika na strane kupujúceho, podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/14/2023)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person