Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  39/N

Business name: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
  (from: 12/04/2001)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 07/19/1999)
Identification number (IČO): 
31 411 690
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
výroba a montáž priemyselného potrubia
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž zariadení pre technickú úpravu vody
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž palivových a priemyselných pecí a sušiarní
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení oceliarní
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre chemickú, potravinársku a petrochemickú výrobu
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre výrobu a spracovanie celulózy
  (from: 09/06/1993)
povrchová úprava kovov
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž transportných zariadení
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž vzduchotechnických zariadení
  (from: 09/06/1993)
výroba drevených obalov
  (from: 09/06/1993)
projektová činnosť v strojárstve
  (from: 07/20/2018)
rekonštrukcia a servis parných kotolní
  (from: 09/06/1993)
rekonštrukcia a servis tlakových zariadení a zariadení ekológie
  (from: 09/06/1993)
výskum a vývoj priemyselných kotlov s príslušenstvom, zariadení pre kondenzácie a regenerácie, vzduchotechnických zariadení, priemyselných a palivových pecí, priemyselných potrubí, oceľových konštrukcií a nádrží, zariadení pre petrochémiu a pre chémiu
  (from: 09/06/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1993)
organizovanie kurzov a prednášok
  (from: 09/06/1993)
vydávanie periodickej tlače
  (from: 09/06/1993)
správa registratúry
  (from: 11/13/2003)
montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotlov všetkých výkonov
  (from: 07/20/2018)
montáž, rekonštrukcie a servis tlakových a netlakových zariadení ekológie vo všetkých odvetviach priemyslu
  (from: 04/01/2004)
služby v oblasti informačných technológií
  (from: 08/10/2006)
výroba vodných a parných turbín
  (from: 01/01/2007)
výroba strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt
  (from: 01/01/2007)
konštrukčná činnosť pre výrobu strojov a zariadení
  (from: 01/01/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/17/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/28/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/28/2009)
prevádzkovanie práčovne
  (from: 05/28/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/22/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/22/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/25/2015)
demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (from: 07/25/2015)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti parných kotlov a ich príslušenstva, strojárstva, stavebníctva, vzduchotechnickej a klimatizačnej techniky, meracej a regulačnej techniky a ekologických zariadení
  (from: 07/20/2018)
inžinierska činnosť
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž priemyselných kotlov s príslušenstvom
  (from: 07/20/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/2002)
Mgr. Ing. Mária Vrábelová - Member of the Board of Directors
Ul. F. Hečku 6752/128
Levice 934 01
From: 11/01/2021
  (from: 11/19/2021)
Ing. Mirek Topolánek - Member of the Board of Directors
Eliášova 922/21
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 11/20/2020
  (from: 12/15/2020)
Ing. Lukáš Křítek - Chairman of the Board of Directors
Formanská 146
Praha - Újezd u Průhonic 149 00
Česká republika
From: 10/01/2021
  (from: 08/02/2022)
Ing. Štěpán Feist - Member of the Board of Directors
Severní XI 456/6
Praha 4 – Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 09/01/2022
  (from: 02/08/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/17/2008)
Capital: 
27 026 779 EUR Paid up: 27 026 779 EUR
  (from: 11/22/2016)
Shares: 
Number of shares: 1565345
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/31/2016)
Number of shares: 1452344
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/31/2016)
Number of shares: 24009090
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 10/29/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Otília Švecová - Člen dozornej rady
54
Čajkov 935 24
From: 02/21/2023
  (from: 03/10/2023)
Ing. Robert Bundil
Martinická 990/9
Praha, Kbely 197 00
Česká republika
From: 06/30/2022
  (from: 08/02/2022)
Mgr. Hana Krejčí , PhD.
Starosuchdolská 61/11
Praha 6 - Suchdol 165 00
Česká republika
From: 08/01/2023
  (from: 08/01/2023)
Other legal facts: 
Dňa 7.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/06/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/30/1993)
Dňa 03.11.1994 sa s akciovou spoločnosťou zlúčili obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava- vidiek: 1, v odd. S.r.o. 7987/P- SES VEEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 427 804 2, v odd. S.r.o. 161/K-SES KEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 810 3, v odd. S.r.o. 490/K - SES OK s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 424 457 4, v odd. S.r.o. 166/K-SES TRADE s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 429 807 5, v odd. S.r.o. 390/K-SES EEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 950 Na akciovú spoločnosť prešli dňom 03.11.1994 všetky práva a záväzky, aj neznáme, spoločností zaniknutých, podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zlúčením. Stary spis: Sa 109
  (from: 11/03/1994)
Dňom 21.02.1995 sa s akciovou spoločnosťou zlúčila obchodná spoločnosť SES EKO s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače, IČO: 31430953, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek odd. S.r.o. 522/K. Dňom 21.02.1995 prešli na akciovú spoločnosť všetky práva a záväzky, aj neznáme, zaniknutej spoločnosti SES EKO s.r.o. Stary spis: Sa 109
  (from: 02/21/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 04.04.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 60/95, NZ 62/95, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 109
  (from: 07/18/1995)
Dňa 22.12.1995 MVZ prijalo zmenu stanov a schválilo zmenené a doplnené stanovy. Stary spis: Sa 109
  (from: 02/29/1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 10. 05. 1996. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/03/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.09.1997.
  (from: 01/22/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, not. záp. č. N 111/98, NZ 106/98.
  (from: 01/05/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.1999, not. záp. č. N 136/99, Nz 132/99).
  (from: 07/19/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000.
  (from: 12/04/2001)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 28.02.2002 obchodná spoločnosť SES KOTLY s.r.o. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 431 933, ktorá bola dňom 28.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 2272/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 28.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti SES KOTLY s.r.o..
  (from: 02/21/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 (not. záp. č. N 196/2002, NZ 192/2002). Na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 bolo schválené zníženie základného imania z: 1 565 345 000,- Sk na: 313 069 000,- Sk.
  (from: 12/16/2002)
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.9.2003.
  (from: 11/13/2003)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 01. 04. 2004 obchodná spoločnosť SES MONT s.r.o. so sídlom v Tlmačoch, Továrenská 210, IČO: 31 428 398, ktorá bola dňom 01. 04. 2004 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka číslo 444/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 01. 04. 2004 všetky práva aj záväzky ( aj neznáme) zanikajúcej spoločnosti SES MONT s.r.o.
  (from: 04/01/2004)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 318/2006, Nz 58 165/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES FKM, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES FKM, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO : 34 145 702 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (from: 01/01/2007)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 317/2006, Nz 58 164/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES- CFB, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES-CFB, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 21 Tlmače, IČO : 31 439 012 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (from: 01/01/2007)
Zníženie základného imania spoločnosti z 22 010 739,340480 EUR na 3 017 689 EUR bolo do obchodného registra zapísané s účinkami k 31.07.2016.
  (from: 08/02/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SES FKM, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 01/01/2007)
SES-CFB, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 21
  (from: 01/01/2007)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Výrobný úsek" na základe zmluvy z 15. júna 2021 o predaji časti podniku, v znení dodatku č. 1 z 30. júla 2021 k zmluve o predaji časti podniku, uzatvorenej medzi spoločnosťou SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom: Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N, ako predávajúcim a spoločnosťou TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. (pôvodne pod obchodným menom: PL - PROFY spol. s r.o.), so sídlom: 344, 065 43 Orlov, IČO: 36 482 153, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 13760/P, ako kupujúcim.
  (from: 08/05/2021)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person