Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  39/N

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
  (od: 04.12.2001)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
  (od: 06.09.1993 do: 03.12.2001)
SLOVENSKÉ ENERGETICKLÉ STROJÁRNE, a.s. TLMAČE
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
Sídlo: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (od: 19.07.1999)
Továrenská 210
Tlmače 935 21
  (od: 23.04.1992 do: 18.07.1999)
IČO: 
31 411 690
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba a montáž priemyselného potrubia
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž zariadení pre technickú úpravu vody
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom
  (od: 20.07.2018)
výroba a montáž palivových a priemyselných pecí a sušiarní
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž strojov a zariadení oceliarní
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre chemickú, potravinársku a petrochemickú výrobu
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre výrobu a spracovanie celulózy
  (od: 06.09.1993)
povrchová úprava kovov
  (od: 20.07.2018)
výroba a montáž transportných zariadení
  (od: 06.09.1993)
výroba a montáž vzduchotechnických zariadení
  (od: 06.09.1993)
výroba drevených obalov
  (od: 06.09.1993)
projektová činnosť v strojárstve
  (od: 20.07.2018)
rekonštrukcia a servis parných kotolní
  (od: 06.09.1993)
rekonštrukcia a servis tlakových zariadení a zariadení ekológie
  (od: 06.09.1993)
výskum a vývoj priemyselných kotlov s príslušenstvom, zariadení pre kondenzácie a regenerácie, vzduchotechnických zariadení, priemyselných a palivových pecí, priemyselných potrubí, oceľových konštrukcií a nádrží, zariadení pre petrochémiu a pre chémiu
  (od: 06.09.1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 06.09.1993)
organizovanie kurzov a prednášok
  (od: 06.09.1993)
vydávanie periodickej tlače
  (od: 06.09.1993)
správa registratúry
  (od: 13.11.2003)
montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotlov všetkých výkonov
  (od: 20.07.2018)
montáž, rekonštrukcie a servis tlakových a netlakových zariadení ekológie vo všetkých odvetviach priemyslu
  (od: 01.04.2004)
služby v oblasti informačných technológií
  (od: 10.08.2006)
výroba vodných a parných turbín
  (od: 01.01.2007)
výroba strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt
  (od: 01.01.2007)
konštrukčná činnosť pre výrobu strojov a zariadení
  (od: 01.01.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 17.06.2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 28.05.2009)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 28.05.2009)
prevádzkovanie práčovne
  (od: 28.05.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 22.06.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.06.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.06.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 25.07.2015)
demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (od: 25.07.2015)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti parných kotlov a ich príslušenstva, strojárstva, stavebníctva, vzduchotechnickej a klimatizačnej techniky, meracej a regulačnej techniky a ekologických zariadení
  (od: 20.07.2018)
inžinierska činnosť
  (od: 20.07.2018)
výroba a montáž priemyselných kotlov s príslušenstvom
  (od: 20.07.2018)
prevádzkovanie a poskytovanie ubytovacích služieb v kempingoch
  (od: 10.08.2006 do: 19.07.2018)
montáž, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 20.07.2018 do: 01.08.2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 20.07.2018 do: 01.08.2022)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (od: 22.06.2011 do: 01.08.2022)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 01.04.2004 do: 19.07.2018)
výkon gamadefektoskopických prác na prechodných pracoviskách
  (od: 01.04.2004 do: 19.07.2018)
oprava a servis motorových vozidiel
  (od: 01.04.2004 do: 01.08.2022)
výroba tepla a rozvod tepla
  (od: 10.08.2006 do: 19.07.2018)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (od: 10.08.2006 do: 19.07.2018)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 10.08.2006 do: 01.08.2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky elekrických zariadení
  (od: 10.08.2006 do: 19.07.2018)
výkon činnosti bezpečnostného technika
  (od: 10.08.2006 do: 23.10.2019)
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
  (od: 10.08.2006 do: 01.08.2022)
montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotolní všetkých výkonov
  (od: 01.04.2004 do: 19.07.2018)
čistiarne odpadových vôd
  (od: 06.09.1993 do: 01.08.2022)
projektovanie stavieb
  (od: 19.07.1999 do: 19.07.2018)
technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete-výroba, distribúcia elektrickej energie a tepla
  (od: 19.07.1999 do: 19.07.2018)
výroba, montáž, revízie a servis vyhradených plynových zariadení
  (od: 06.09.1993 do: 01.08.2022)
projektová činnosť v strojárenstve
  (od: 06.09.1993 do: 19.07.2018)
výroba stolárska a tesárska
  (od: 06.09.1993 do: 01.08.2022)
výroba a montáž zariadení pre jadrové elektrárne
  (od: 06.09.1993 do: 19.07.2018)
povrchná úprava kovov
  (od: 06.09.1993 do: 19.07.2018)
výroba a montáž zariadenia pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom
  (od: 06.09.1993 do: 19.07.2018)
I.Výrobná činnosť v oblasti výrobných odborov :
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
423-priemyselné potrubie
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
424-oceľové konštrukcie a nádrže
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
436-technická úprava vody
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
480-práce priemyselnej povahy
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
483-priemyselné kotly s príslušenstvom
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
485-kondenzácia a regenerácia s príslušenstvom
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
488-zariadenia pre jadrové elektrárne
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
613-drevené obaly
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
116-tepelná energia
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
429-vzduchotechnické zariadenia
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
434-pece palivové, priemyslové
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
472-transportéry
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
501-stroje a zariadenia oceliarní
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
506-zariadenia spoločné pre chem. výrobu a petrochémiu
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
507-stroje a zariadenia pre výrobu a spracovanie celulózy
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
508-stroje a zariadenia pre výrobu a spracovanie celulózy
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
II. Dodávateľsko-inžiniersko-servisná činnosť :
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
906-projektovanie
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
911-opravy a údržba strojov pre energetiku a ťažbu
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
913-opravy a údržba zariadení a strojov pre chemický priemysel
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
927-montáže opravárenského charakteru
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
923-demontáže
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
III.Výskumno-vývojová činnosť :
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
483-priemyselné kotly a príslušenstvom, so zameraním najmä na fluidné kotly, odsírovanie, denitrifikáciu, spaľovanie odpadov
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
485-kondenzácie a regenerácie
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
429-vzduchotechnické zariadenia
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
434-pece palivové, priemyslové
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
423-priemyslové potrubia
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
424-oceľové konštrukcie a nádrže
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
506,507-zariadenia pre chémiu so zameraním na čistiarne odpadových vôd a zariadenia pre petrochémiu
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
IV. Odbytová činnosť výsledkov výskumnej, výrobnej, dodávateľsko-inžiniersko-montážnej činnosti v rozsahu predchádzajúcich bodov I., II., a III. vrátane zahranično-obchodnej činnosti.
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
V. Zásobovacia činnosť
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
VI. Školské výkony a služby
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 28.02.1996)
Mgr. Ing. Mária Vrábelová - Člen predstavenstva
Ul. F. Hečku 6752/128
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.11.2021
  (od: 19.11.2021)
Ing. Vladimír Adamec - člen predstavenstva
Ku Bratke 20
Levice 934 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (od: 03.09.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Otto Baranec , CSc. - člen
Záhradný rad 11
Starý Tekov
  (od: 09.11.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Otto Baranec , CSc. - predseda
Záhradný rad ll
Starý Tekov
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Pavol Bobok - člen predstavenstva
Dlhá 46
Tlmače
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Pavol Bobok - člen predstavenstva spoločnosti
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Pavol Bobok - predseda predstavenstva
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 05.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 23.04.2008)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 06.06.2013)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 06.06.2013)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 07.07.2017)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.09.2010
  (od: 29.10.2010 do: 21.06.2011)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.09.2010 Skončenie funkcie: 18.05.2011
  (od: 22.06.2011 do: 21.06.2011)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 18.05.2011
  (od: 22.06.2011 do: 24.07.2015)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 18.05.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2015
  (od: 25.07.2015 do: 24.07.2015)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 30.06.2015
  (od: 25.07.2015 do: 17.09.2020)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 30.06.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 18.09.2020 do: 17.09.2020)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 30.06.2020
  (od: 18.09.2020 do: 18.11.2021)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
Vznik funkcie: 30.06.2020 Skončenie funkcie: 31.10.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Ing. Miloš Ďurovič - člen predstavenstva
č. 375
Kozárovce 935 22
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen predstavenstva
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - podpredseda
Lipová 13
Tlmače
  (od: 09.11.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva spoločnosti
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Vladimír Haško , Csc. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 28.10.2010)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 29.10.2010 do: 28.10.2010)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Štefan Ižold - člen predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda
Okružná 7/14
Levice
  (od: 23.04.1992 do: 08.11.1992)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda predstavenstva a generálnyriaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Štefan Ižold - predseda
Okružná 7/14
Levice
  (od: 09.11.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Štefan Ižold - predseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 21.06.2011)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 18.05.2011
  (od: 22.06.2011 do: 21.06.2011)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2011
  (od: 22.06.2011 do: 25.01.2012)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.05.2011 Skončenie funkcie: 10.01.2012
  (od: 26.01.2012 do: 25.01.2012)
Ing. Štefan Janček - člen predstavenstva
č.311
Tekovské Nemce
  (od: 29.02.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Štefan Janček - člen predstavenstva spoločnosti
č.311
Tekovské Nemce
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
JUDr. Daniel Křetínský - člen
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 16.06.2008)
JUDr. Daniel Křetínský - člen
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 16.06.2008)
Ing. František Kubica - člen
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda
F.Engelsa 42
Levice
  (od: 22.01.1998 do: 18.07.1999)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda predstavenstva
Komenského 35
Levice 934 01
  (od: 29.02.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Mgr. Marian Mečiar - člen
805
Podolie
  (od: 22.01.1998 do: 04.01.1999)
Ing. Vladimír Melas - člen
Plicková 11
Bratislava
  (od: 22.01.1998 do: 18.07.1999)
Ing. Viliam Ondrašík - člen
Arkadacká 10
Levice
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Viliam Ondrašík - podpredseda predstavenstva
Ku Bratke 10
Levice 934 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerálska 19
Bratislava
  (od: 22.01.1998 do: 16.03.1998)
Ing. Vladimír Ondriš - člen
Panská 2
Bratislava
  (od: 22.01.1998 do: 16.03.1998)
Ing. Martin Paštiga , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 29.06.2017 do: 07.07.2017)
Ing. Martin Paštiga , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 08.07.2017 do: 07.07.2017)
Ing. Martin Paštika , MBA - člen
Karolíny Světlé 581
Vimperk II 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 16.06.2008)
Ing. Martin Paštika , MBA - člen
Karolíny Světlé 581
Vimperk II 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 06.06.2013)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 06.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 06.06.2013)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2013
  (od: 07.06.2013 do: 28.06.2017)
Ing. Mário Polák - predseda predstavenstva
Robotnícka 55
Senica
  (od: 07.03.1995 do: 17.07.1995)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
  (od: 22.01.1998 do: 16.03.1998)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
  (od: 05.01.1999 do: 18.07.1999)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 05.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 23.04.2008)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Ing. Ján Szebellai - člen predstavenstva
Mládežnícka 9
Tlmače - Lipník 935 21
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Roland Tóth - člen predstavenstva
Kostlivého č. 4
Bratislava
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Štefan Tuturis
Marxova 26
Levice
  (od: 03.09.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Ivan Ušiak - predseda predstavenstva
Ĺ. Zúbka 15/84
Bratislava
  (od: 30.09.1993 do: 06.03.1995)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava - Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 28.06.2018
  (od: 20.07.2018 do: 18.11.2021)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava - Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 28.06.2018 Skončenie funkcie: 31.10.2021
  (od: 19.11.2021 do: 18.11.2021)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 16.06.2010 do: 18.07.2014)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2014
  (od: 19.07.2014 do: 18.07.2014)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 24.06.2014
  (od: 19.07.2014 do: 19.07.2018)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
Vznik funkcie: 24.06.2014 Skončenie funkcie: 28.06.2018
  (od: 20.07.2018 do: 19.07.2018)
RNDr. Peter Vesel - člen
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica - Skubín
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 04.03.2004
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
RNDr. Peter Vesel - člen predstavenstva
Kuzmányho 16
Banská Bystrica
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
RNDr. Peter Vesel - člen predstavenstva
Kuzmányho 16
Banská Bystrica 974 01
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Ivan Vršan - člen predstavenstva
Bajzova 12
Žilina
  (od: 29.02.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Róbert Žiak - člen predstavenstva spoločnosti
Zd.Nejedlého 17
Levice 934 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Mirek Topolánek - Člen predstavenstva
Eliášova 922/21
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 15.12.2020)
Ing. Lukáš Křítek - Predseda predstavenstva
Formanská 146
Praha - Újezd u Průhonic 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 02.08.2022)
Ing. Štěpán Feist - Člen predstavenstva
Severní XI 456/6
Praha 4 – Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2022
  (od: 08.02.2023)
Ing. Robert Bundil - člen
Martinická 990/9
Praha, Kbely 197 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 29.06.2022
  (od: 02.08.2022 do: 01.08.2022)
Ing. Robert Bundil - člen
Martinická 990/9
Praha, Kbely 197 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 08.07.2017 do: 01.08.2022)
Ing. Lukáš Křítek - Predseda predstavenstva
Formanská 148
Praha - Újezd u Průhonic 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 22.10.2021 do: 01.08.2022)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 08.07.2017 do: 21.10.2021)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
  (od: 22.10.2021 do: 21.10.2021)
JUDr. Jaromír Trunda - člen predstavenstva
Přemyslovo nám. 6
Brno 627 00
Česká republika
  (od: 29.02.1996 do: 21.01.1998)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
Přemyslovo nám. 6
Brno 627 00
ČR
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
71
Těšany 664 54
ČR
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
71
Těšany 664 54
ČR
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 07.08.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Štěpán Feist - Člen predstavenstva
Severní XI 456/6
Praha 4 – Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2022
  (od: 27.09.2022 do: 07.02.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 17.06.2008)
V mene spoločnosti je oprávnený konať podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 25.10.2006 do: 16.06.2008)
Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 16.12.2002 do: 24.10.2006)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich vždy musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Generálny riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť v bežných obchodných záležitostiach v rozsahu predmetu podnikania.
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle členovia predstavenstva vždy dvaja a to spôsobom tak, že vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať: - predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva. Generálny riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť v bežných obchodných záležitostiach v rozsahu predmetu podnikania.
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 28.02.1996)
Základné imanie: 
27 026 779 EUR Rozsah splatenia: 27 026 779 EUR
  (od: 22.11.2016)
27 026 779 EUR Rozsah splatenia: 27 026 799 EUR
  (od: 29.10.2016 do: 21.11.2016)
3 017 689 EUR Rozsah splatenia: 3 017 689 EUR
  (od: 02.08.2016 do: 28.10.2016)
22 010 739,34048 EUR Rozsah splatenia: 22 010 739,34048 EUR
  (od: 29.01.2010 do: 01.08.2016)
10 391 987,34048 EUR Rozsah splatenia: 10 391 987,34048 EUR
  (od: 28.05.2009 do: 28.01.2010)
313 069 000 Sk Rozsah splatenia: 313 069 000 Sk
  (od: 16.12.2002 do: 27.05.2009)
1 565 345 000 Sk
  (od: 06.09.1993 do: 15.12.2002)
1 506 126 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
Akcie: 
Počet: 1565345
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 31.07.2016)
Počet: 1452344
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 31.07.2016)
Počet: 24009090
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 29.10.2016)
Počet: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 6,638784 EUR
  (od: 28.05.2009 do: 30.07.2016)
Počet: 1452344
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 8 EUR
  (od: 29.01.2010 do: 30.07.2016)
Počet: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 16.12.2002 do: 27.05.2009)
Počet: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.12.2001 do: 15.12.2002)
Počet: 1565345
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.02.1996 do: 03.12.2001)
Počet: 1565345
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.09.1993 do: 28.02.1996)
Počet: 1460942
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
Počet: 45184
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 05.09.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Otília Švecová - Člen dozornej rady
54
Čajkov 935 24
Vznik funkcie: 21.02.2023
  (od: 10.03.2023)
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Michal Bajan - člen
424
Nová Dedina
  (od: 22.01.1998 do: 18.07.1999)
Ing. Michal Bajan - člen dozornej rady spoločnosti
424
Nová Dedina 935 25
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Michal Bajan - podpredseda
424
Nová Dedina
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
Vznik funkcie: 15.01.2002
  (od: 01.04.2004 do: 12.12.2007)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
Vznik funkcie: 15.01.2002 Skončenie funkcie: 10.10.2007
  (od: 13.12.2007 do: 12.12.2007)
Ing. Karol Česal - člen
Ku Bratke 36
Levice
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 23.04.2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Ing. Antonín Cholasta - člen
Majerníkova 15
Handlová
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Dagmar Kazíková - člen
M.Urbana 6
Zlaté Moravce
  (od: 22.01.1998 do: 15.12.2002)
Ing. Vladimír Klein - člen
Tekovská 8
Levice
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 31.07.2016 do: 10.08.2018)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 01.08.2018
  (od: 11.08.2018 do: 10.08.2018)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 2717/12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.02.2012
  (od: 05.04.2012 do: 30.07.2016)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 2717/12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 29.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 31.07.2016 do: 30.07.2016)
Ing. Martin Kožányi - člen
Svätovojtešská 24
Bratislava
  (od: 22.01.1998 do: 04.01.1999)
Ing. Ondrej Krajči - člen dozornej rady spoločnosti
Nábrežná 17
Nová Baňa 968 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 08.02.2012)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 17.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 08.02.2012)
Ing. František Kubica - člen
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. František Kubica - člen dozornej rady spoločnosti
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda
F. Engelsa 42
Levice 934 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Oldřich Kulhánek - podpredseda
Dlhá 30/9
Tlmače
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
Ing. Peter Mikuláš
Štúrova 791/23
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 05.03.2013
  (od: 19.04.2013 do: 03.04.2018)
Ing. Peter Mikuláš
Štúrova 791/23
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 05.03.2013 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 04.04.2018 do: 03.04.2018)
Ing. Peter Mravčák - člen
Hanulová 1830/7
Bratislava
  (od: 22.01.1998 do: 04.01.1999)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda dozornej rady
Ku Bratke 10
Levice
  (od: 29.02.1996 do: 18.07.1999)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Ján Páleník - člen dozornej rady
Palárikov rad 20
Starý Tekov
  (od: 29.02.1996 do: 15.12.2002)
Ján Páleník - člen dozornej rady spoločnosti
Palárikov rad 20
Starý Tekov 935 26
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ján Paulíny - člen dozornej rady
Zárečie 81
Kostolná
  (od: 29.02.1996 do: 21.01.1998)
Ing. Mário Polák - predseda dozornej rady spoločnosti
Robotnícka 55
Senica 905 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Juraj Rečka - podpredseda
Vajanského 71/2
Poprad 058 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2016
  (od: 31.07.2016 do: 10.08.2018)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2016 Skončenie funkcie: 01.08.2018
  (od: 11.08.2018 do: 10.08.2018)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 04.04.2012)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.01.2012 Skončenie funkcie: 29.02.2012
  (od: 05.04.2012 do: 04.04.2012)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.02.2012
  (od: 05.04.2012 do: 30.07.2016)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.02.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 31.07.2016 do: 30.07.2016)
Mgr. Marek Spurný - podpredseda
Květnové Náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 08.02.2012)
Mgr. Marek Spurný - podpredseda
Květnové Náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 07.05.2008 Skončenie funkcie: 18.01.2012
  (od: 09.02.2012 do: 08.02.2012)
Mgr. Marek Spurný - predseda
Květnové náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 16.06.2008)
Mgr. Marek Spurný - predseda
Květnové náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 06.10.2006 Skončenie funkcie: 07.05.2008
  (od: 17.06.2008 do: 16.06.2008)
Ing. Marián Studený - člen
M.R.Štefánika 63
Levice
  (od: 30.09.1993 do: 01.09.1994)
Ing. Ladislav Šabík - člen
Dlhá 46
Tlmače
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
RNDr. Marián Šíp - člen dozornej rady spoločnosti
Východná 32
Levice 934 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Magda Štullerová - člen dozornej rady spoločnosti
Lipová 12
Tlmače 935 21
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Jozef Šumeraj
Kováčova 24
Starý Tekov 935 26
Vznik funkcie: 10.10.2007
  (od: 13.12.2007 do: 18.04.2013)
Ing. Jozef Šumeraj
Kováčova 24
Starý Tekov 935 26
Vznik funkcie: 10.10.2007 Skončenie funkcie: 09.10.2012
  (od: 19.04.2013 do: 18.04.2013)
Mgr. Otília Švecová
54
Čajkov 935 24
Vznik funkcie: 28.02.2018
  (od: 04.04.2018 do: 09.03.2023)
Mgr. Otília Švecová
54
Čajkov 935 24
Vznik funkcie: 28.02.2018 Skončenie funkcie: 21.02.2023
  (od: 10.03.2023 do: 09.03.2023)
Ing. Štefan Tuturis - člen
Marxova 26
Levice
  (od: 22.01.1998 do: 18.07.1999)
JUDr. Mária Valachyová
254
Čajkov
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače
  (od: 05.01.1999 do: 15.12.2002)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 16.12.2002 do: 31.03.2004)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002
  (od: 01.04.2004 do: 24.10.2006)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 12.08.2002 Skončenie funkcie: 06.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.10.2006)
Ing. Jozef Velebný
Exnárova 26
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
RNDr. Peter Vesel - člen
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
  (od: 19.07.1999 do: 15.12.2002)
RNDr. Peter Vesel - podpredseda dozornej rady spoločnosti
Kuzmányho 16
Banská Bystrica 974 01
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Ernest Víglaš - člen
103
Čaka
  (od: 30.09.1993 do: 17.07.1995)
Ing. Ivan Vršan - člen
Bajzova 12
Žilina
  (od: 02.09.1994 do: 17.07.1995)
Ing. Jaroslav Závodský - člen dozornej rady spoločnosti
108
Motešice
  (od: 18.07.1995 do: 28.02.1996)
Ing. Robert Bundil
Martinická 990/9
Praha, Kbely 197 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.06.2022
  (od: 02.08.2022)
Mgr. Hana Krejčí , PhD.
Starosuchdolská 61/11
Praha 6 - Suchdol 165 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2023
  (od: 01.08.2023)
Michael Peter Benda - predseda
Praž. povst. 632
Praha
Česká republika
  (od: 23.04.1992 do: 29.09.1993)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 11.08.2018 do: 01.08.2022)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 29.06.2022
  (od: 02.08.2022 do: 01.08.2022)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
Přemyslovo nám. 6
Brno
Česká republika
  (od: 22.01.1998 do: 15.12.2002)
Mgr. Hana Krejčí , PhD.
Starosuchdolská 61/11
Praha 6 - Suchdol 165 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2018 Skončenie funkcie: 01.08.2023
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
Mgr. Hana Krejčí , PhD.
Starosuchdolská 61/11
Praha 6 - Suchdol 165 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.08.2018
  (od: 11.08.2018 do: 31.07.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 7.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 109
  (od: 06.09.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 109
  (od: 30.09.1993)
Dňa 03.11.1994 sa s akciovou spoločnosťou zlúčili obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava- vidiek: 1, v odd. S.r.o. 7987/P- SES VEEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 427 804 2, v odd. S.r.o. 161/K-SES KEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 810 3, v odd. S.r.o. 490/K - SES OK s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 424 457 4, v odd. S.r.o. 166/K-SES TRADE s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 429 807 5, v odd. S.r.o. 390/K-SES EEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 950 Na akciovú spoločnosť prešli dňom 03.11.1994 všetky práva a záväzky, aj neznáme, spoločností zaniknutých, podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zlúčením. Stary spis: Sa 109
  (od: 03.11.1994)
Dňom 21.02.1995 sa s akciovou spoločnosťou zlúčila obchodná spoločnosť SES EKO s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače, IČO: 31430953, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek odd. S.r.o. 522/K. Dňom 21.02.1995 prešli na akciovú spoločnosť všetky práva a záväzky, aj neznáme, zaniknutej spoločnosti SES EKO s.r.o. Stary spis: Sa 109
  (od: 21.02.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 04.04.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 60/95, NZ 62/95, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 109
  (od: 18.07.1995)
Dňa 22.12.1995 MVZ prijalo zmenu stanov a schválilo zmenené a doplnené stanovy. Stary spis: Sa 109
  (od: 29.02.1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 10. 05. 1996. Stary spis: Sa 109
  (od: 03.09.1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.09.1997.
  (od: 22.01.1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, not. záp. č. N 111/98, NZ 106/98.
  (od: 05.01.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.1999, not. záp. č. N 136/99, Nz 132/99).
  (od: 19.07.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000.
  (od: 04.12.2001)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 28.02.2002 obchodná spoločnosť SES KOTLY s.r.o. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 431 933, ktorá bola dňom 28.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 2272/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 28.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti SES KOTLY s.r.o..
  (od: 21.02.2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 (not. záp. č. N 196/2002, NZ 192/2002). Na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 bolo schválené zníženie základného imania z: 1 565 345 000,- Sk na: 313 069 000,- Sk.
  (od: 16.12.2002)
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.9.2003.
  (od: 13.11.2003)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 01. 04. 2004 obchodná spoločnosť SES MONT s.r.o. so sídlom v Tlmačoch, Továrenská 210, IČO: 31 428 398, ktorá bola dňom 01. 04. 2004 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka číslo 444/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 01. 04. 2004 všetky práva aj záväzky ( aj neznáme) zanikajúcej spoločnosti SES MONT s.r.o.
  (od: 01.04.2004)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 318/2006, Nz 58 165/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES FKM, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES FKM, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO : 34 145 702 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (od: 01.01.2007)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 317/2006, Nz 58 164/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES- CFB, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES-CFB, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 21 Tlmače, IČO : 31 439 012 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (od: 01.01.2007)
Zníženie základného imania spoločnosti z 22 010 739,340480 EUR na 3 017 689 EUR bolo do obchodného registra zapísané s účinkami k 31.07.2016.
  (od: 02.08.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
SES FKM, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (od: 01.01.2007)
SES-CFB, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 21
  (od: 01.01.2007)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Výrobný úsek" na základe zmluvy z 15. júna 2021 o predaji časti podniku, v znení dodatku č. 1 z 30. júla 2021 k zmluve o predaji časti podniku, uzatvorenej medzi spoločnosťou SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom: Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N, ako predávajúcim a spoločnosťou TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. (pôvodne pod obchodným menom: PL - PROFY spol. s r.o.), so sídlom: 344, 065 43 Orlov, IČO: 36 482 153, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 13760/P, ako kupujúcim.
  (od: 05.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)