Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4552/B

Business name: 
I & J Development a.s. v likvidácii
  (from: 01/27/2015)
I & J Development a.s.
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Registered seat: 
Škultétyho 1
Bratislava 831 03
  (from: 08/13/2008)
Identification number (IČO): 
44 304 323
  (from: 08/13/2008)
Date of entry: 
08/13/2008
  (from: 08/13/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/13/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/13/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/13/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (from: 08/13/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/13/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 08/13/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/13/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/13/2008)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 08/13/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 08/13/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 08/13/2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
  (from: 08/13/2008)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 08/13/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/13/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/13/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/13/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/13/2008)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 08/13/2008)
poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom siete Internet
  (from: 08/13/2008)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 08/13/2008)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 08/13/2008)
kancelárske a sekretárske práce, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 08/13/2008)
technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 08/13/2008)
technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/13/2008)
leasingová činnosť
  (from: 08/13/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/13/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/13/2008)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015)
Ing. Ivan Ostrihoň - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Ing. Ivan Ostrihoň - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda predstavenstva
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda predstavenstva
Pečnianska 25
Bratislava 851 01
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V mene spoločnosti vo všetkých veciach konajú a podpisujú obaja členovia predstavenstva (predseda a podpredseda) spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 08/13/2008 until: 01/02/2019)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 01/27/2015)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2015)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Stockholder: 
TATRA REAL, a.s.
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 01/27/2015)
Supervisory board: 
Paulína Ďuriačová
411
Obyce 951 95
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015)
Ing. arch. Zdenek Švec
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 07/22/2020)
Ing. Rudolf Czeller
Burgundská 1059/4
Nitra 949 01
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Ing. Rudolf Czeller
Burgundská 1059/4
Nitra 949 01
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Ing. Roman Doupovec
Nobelovo nám. 1137/7
Bratislava 851 01
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Ing. Roman Doupovec
Nobelovo nám. 1137/7
Bratislava 851 01
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/02/2019)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 12/29/2014 Until: 12/17/2018
  (from: 01/03/2019 until: 01/02/2019)
Roman Ružanský
Púchovská 6
Bratislava 831 03
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Roman Ružanský
Púchovská 6
Bratislava 831 03
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Monika Staroňová
M. Benku 6
Bratislava 811 07
From: 08/13/2008
  (from: 08/13/2008 until: 01/26/2015)
Monika Staroňová
M. Benku 6
Bratislava 811 07
From: 08/13/2008 Until: 12/28/2014
  (from: 01/27/2015 until: 01/26/2015)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava 841 05
From: 12/29/2014 Until: 06/30/2020
  (from: 07/22/2020 until: 07/21/2020)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava 841 05
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015 until: 07/21/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/29/2014
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014.
  (from: 01/27/2015)
 Liquidators:
Ing. Jaroslav Šuveg
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 12/29/2014
  (from: 01/27/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, pričom pri výkone tejto pôsobnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť likvidátor uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis.
  (from: 01/27/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 218/2008, Nz 29821/2008 dňa 11.07.2008 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 22.07.2008 vo forme notárskej zápisnice N 785/2008, Nz 31095/2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/13/2008)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person