Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1422/R

Business name: 
H.V.F. spol. s r.o.
  (from: 04/29/1991)
Registered seat: 
Sládkovičova 721
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 03/11/2002)
Identification number (IČO): 
17 640 202
  (from: 04/29/1991)
Date of entry: 
04/29/1991
  (from: 04/29/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1991)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/04/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/04/1997)
zámočníctvo
  (from: 08/04/1997)
kovoobrábanie
  (from: 08/04/1997)
výroba strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/04/1997)
výroba nástrojov
  (from: 08/04/1997)
cestná motorová doprava
  (from: 08/04/1997)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/04/1997)
výroba doplnkov z dreva, papieru a lepenky
  (from: 08/04/1997)
kľúčová služba
  (from: 08/04/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/04/1997)
Partners: 
Viliam Hanke
Radlinského 1651/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 12/31/2005)
Ivan Hanke
Janka Jesenského 571/23
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 03/01/2008)
Contribution of each member: 
Viliam Hanke
Amount of investment: 5 842,129722 EUR Paid up: 5 842,129722 EUR
  (from: 07/04/2009)
Ivan Hanke
Amount of investment: 8 763,194583 EUR Paid up: 8 763,194583 EUR
  (from: 07/04/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/09/1998)
Viliam Hanke
Radlinského 1651/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 02/18/2002
  (from: 08/05/2005)
Ivan Hanke
Janka Jesenského 571/23
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 02/18/2002
  (from: 03/01/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 12/09/1998)
Capital: 
14 605,324305 EUR Paid up: 14 605,324305 EUR
  (from: 07/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.04.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1360
  (from: 04/29/1991)
Spoločenská zmluva bola zosúladená so zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1360
  (from: 05/05/1993)
Valné zhromaždenie dňa 30.12.1996 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
  (from: 08/04/1997)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/09/1998)
Valné zhromaždenie vymenovalo na svojom zasadnutí dňa 21.6.2000 ďalšieho konateľa spoločnosti.
  (from: 07/31/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.2.2002. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 18.2.2002.
  (from: 03/11/2002)
Valné zhromaždenie dňa 10.9.2003 schválilo zlúčenie s obchodnou spoločnosťou ROKOŠ BÁNOVCE, s.r.o., Sládkovičova 721, Bánovce nad Bebravou, IČO 36 323 349, Zmluvu o zlúčení, zmenu spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 7 obsahujúceho úplné nové znenie spoločenskej zmluvy. Obchodná spoločnosť je univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti ROKOŠ BÁNOVCE, s.r.o., Sládkovičova 721, Bánovce nad Bebravou, IČO 36 323 349.
  (from: 12/31/2003)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person