Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10076/L

Business name: 
STABIL, a.s.
  (from: 02/04/1998)
Registered seat: 
Námestie Hrdinov 5
Žilina 010 03
  (from: 02/04/1998)
Identification number (IČO): 
36 378 844
  (from: 02/04/1998)
Date of entry: 
02/04/1998
  (from: 02/04/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/04/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/04/1998)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných
  (from: 02/04/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/04/1998)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 02/04/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/04/1998)
realitná agentúra
  (from: 02/04/1998)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/04/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 02/04/1998)
demolácia a zemné stavby
  (from: 02/04/1998)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 02/04/1998)
prenájom stavebných strojov
  (from: 02/04/1998)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 02/04/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/04/1998)
skladovanie
  (from: 02/04/1998)
inžinierska činnosť
  (from: 02/04/1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/04/1998)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 02/04/1998)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových, občianskych, dopravných a vodných stavieb
  (from: 02/04/1998)
výroba nábytku a zariadení
  (from: 02/04/1998)
zámočníctvo
  (from: 02/04/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/04/1998)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 03/27/2001)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 03/27/2001)
zváračské práce
  (from: 03/27/2001)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 05/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/07/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/07/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/07/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/07/2004)
upratovacie práce a čistenie budov
  (from: 05/07/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/07/2004)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 05/07/2004)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 12/17/2004)
dodávka a montáž technologických zariadení
  (from: 06/10/2011)
čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
  (from: 06/10/2011)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná činnosť
  (from: 06/01/2016)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/27/2022)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2024)
Výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2024)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 05/01/2024)
Stolárstvo
  (from: 05/01/2024)
Nástrojárstvo
  (from: 05/01/2024)
Kovoobrábanie
  (from: 05/01/2024)
Murárstvo
  (from: 05/01/2024)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2024)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/01/2024)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
  (from: 05/01/2024)
Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
  (from: 05/01/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/04/1998)
Ing. Anna Chovancová - člen
Predmestská 1715/34
Žilina 010 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/10/2011)
Ing. Rastislav Šmalo - člen
Žižkova 7801/17
Bratislava - Staré mesto 811 02
From: 01/01/2013
  (from: 02/18/2020)
Jozef Čuraj - predseda
170
Svederník 013 32
From: 01/01/2013
  (from: 01/24/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo predsedom poverení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/04/1998)
Capital: 
40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 06/10/2011)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 EUR
  (from: 06/10/2011)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Čuraj
Kresánkova 3346/9
Bratislava - Karlova Ves 810 00
From: 05/19/2011
  (from: 06/10/2011)
Juraj Málik
Pacov U Nás 126/14
Řičany 251 01
Česká republika
From: 05/19/2011
  (from: 04/29/2023)
Ing. Marián Čuraj
70
Svederník - Marček 013 32
From: 01/01/2013
  (from: 01/24/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 19.1.1998 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 02/04/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/27/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2002 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 06/02/2003)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person