Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9838/S

Business name: 
MARK TRADE, spol. s r.o.
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
9.mája 2141/13
Brezno 977 03
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
Kľušovská Zábava 81
Kľušov 086 22
  (from: 09/14/1999 until: 09/21/2004)
81
Kľušovská Zábava
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Identification number (IČO): 
36 447 935
  (from: 07/07/1997)
Date of entry: 
07/07/1997
  (from: 07/07/1997)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/07/1997)
Objects of the company: 
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
nakladanie s odpadmi
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - potraviny, pochutiny, nápoje, tabakové výrobky, poľnohospodárske zvieratá, ovocie, zelenina, hnojivá, priemyselný tovar, elektronika, elektrospotrebiče, odevy, obuv, kožený tovar, kozmetika, stroje a zariadenia, papierenský tovar, kancelárska technika, suveníry, bižutéria, sklo, porcelán, stavebný materiál, drevo, drevárske výrobky, hutný materiál, motorové vozidlá, nerastné suroviny, tuhé palivo, ropa, ropné výrobky, diamanty, nábytok, svietidlá, zdravotnícke a ortopedické výrobky, ryby, rybacie výrobky
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
maľovanie, lakovanie
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
demolácia a zemné práce, lešenárske práce
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
piliarska výroba
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
výroba drevených obalov a polotovarov z dreva
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Miroslav Kravec
244
Hertník
Slovak Republic
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Marcel Margicin
Hlavná 2094/67
Bardejov - Dlhá Lúka
Slovak Republic
  (from: 09/14/1999 until: 09/21/2004)
Marcel Margicin
Hlavná 2094/67
Bardejov - Dlhá Lúka
Slovak Republic
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Michal Dubéci
9.mája 2141/13
Brezno 977 03
Slovak Republic
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
Ľubomír Bavlšík
Javornícka 43
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Kravec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Marcel Margicin
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Marcel Margicin
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/14/1999 until: 09/21/2004)
Michal Dubéci
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
Ľubomír Bavlšík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/14/1999 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Ing. Miroslav Kravec
244
Hertník
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Marcel Margicin
Hlavná 2094/67
Bardejov - Dlhá Lúka
  (from: 07/07/1997 until: 09/21/2004)
Marcel Margicin
Hlavná 2094/67
Bardejov - Dlhá Lúka
Until: 05/17/2004
  (from: 09/22/2004 until: 09/21/2004)
Michal Dubéci
9.mája 2141/13
Brezno 977 03
From: 05/18/2004
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Michal Dubéci
9.mája 2141/13
Brezno 977 03
From: 05/18/2004
  (from: 09/22/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/14/1999 until: 11/23/2021)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/22/2004 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 09/14/1999 until: 09/21/2004)
100 000 Sk
  (from: 07/07/1997 until: 09/13/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.5.1997 v znení dodatku zo dňa 27.6.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/07/1997 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 2 zo dňa 24.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Zmena zo dňa 9.11.1998 spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/14/1999 until: 11/23/2021)
Predaj imania spoločnosti kupujúcemu KISS AGENTUR spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Pavlovova 1045/11, IČO: 00 603 724 na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 31.3.2000.
  (from: 05/10/2000 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person