Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  54571/B

Business name: 
Arteffect, s. r. o. v likvidácii
  (from: 09/23/2011 until: 12/06/2012)
Registered seat: 
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
  (from: 01/06/2011 until: 12/06/2012)
Identification number (IČO): 
44 387 555
  (from: 09/25/2008)
Date of entry: 
09/25/2008
  (from: 09/25/2008)
Date of deletion: 
12/07/2012
  (from: 12/07/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/07/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/25/2008)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/06/2011 until: 12/06/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/09/2011
  (from: 12/07/2012)
 Liquidators:
Ing. Bc. Art. Ján Kameništiak
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
From: 09/09/2011 Until: 12/07/2012
  (from: 09/23/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie likvidátor. Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje likvidátor tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/23/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/30/2012
  (from: 12/07/2012)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.04.2012. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102304/5/2365171/2012 zo dňa 04.09.2012 s výmazom spoločnosti Arteffect, s.r.o. v likvidácii z obchodného registra.
  (from: 12/07/2012)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person