Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1444/R

Business name: 
JUSTUR, spol. s r. o.
  (from: 08/18/2010)
Registered seat: 
nám. Dr. A. Schweitzera 194
Stará Turá
  (from: 11/27/1991)
Identification number (IČO): 
31 102 450
  (from: 11/27/1991)
Date of entry: 
11/27/1991
  (from: 11/27/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1991)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a servis jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 09/06/1993)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/06/1993)
produkcia vybraných produktov do energetiky, potravinárstva, automobilového priemyslu a životného prostredia
  (from: 05/30/2000)
výroba kontrolných a meracích prístrojov a zariadení
  (from: 05/30/2000)
vývoj a zavádzanie nových technológií
  (from: 05/30/2000)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/18/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/18/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/18/2010)
nákladné cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/01/2021)
sťahovacie služby
  (from: 04/01/2021)
Partners: 
Ing. Jozef Bublavý
SNP 261/39
Stará Turá 916 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2021)
Ing. František Schweitzer
Pakanská 1137/14
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Bublavý
Amount of investment: 7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 04/01/2021)
Ing. František Schweitzer
Amount of investment: 5 500 EUR Paid up: 5 500 EUR
  (from: 04/01/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/1997)
Ing. Jozef Bublavý - riaditeľ
SNP 261/39
Stará Turá
From: 03/03/1997
  (from: 08/25/2006)
Mgr. Peter Čechvala
634
Podolie 916 22
From: 04/01/2020
  (from: 05/14/2020)
Mgr. Peter Červeňanský
Športová 2806/66
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/01/2020
  (from: 05/14/2020)
Ing. František Schweitzer
Pakanská 1137/14
Myjava 907 01
From: 03/17/2004
  (from: 11/23/2007)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/03/2022)
Capital: 
13 000 EUR Paid up: 13 000 EUR
  (from: 08/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3439
  (from: 11/27/1991)
Spoločenská zmluva bola zmenená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. dňa 30.3.1993 a dodatkom dňa 5.8.1993. Stary spis: S.r.o. 3439
  (from: 09/06/1993)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 27.01.1996 bolo dňa 20.02.1997 prijaté zmenenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/03/1997)
Na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 29.09.1997 bol prijatý dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 13.03.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/20/1998)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konanom dňa 23. 3. 2000, bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/30/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.11.2002 bolo prijaté nové a úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s novelou Obchodného zákonníka podľa zákona 500/2001 Z.z.
  (from: 04/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person