Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1292/V

Business name: 
DOZA, výrobné družstvo
  (from: 07/12/2005)
DOZA výrobné družstvo Pozdišovce
  (from: 02/06/2001 until: 07/11/2005)
Registered seat: 
Michalovská 73
Sobrance 073 01
  (from: 07/12/2005)
č.373
Pozdišovce 072 01
  (from: 02/06/2001 until: 07/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 204 099
  (from: 02/06/2001)
Date of entry: 
02/06/2001
  (from: 02/06/2001)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/06/2001)
Objects of the company: 
výchova a vzdelávanie žiakov a dospelých: usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav vrátane ich odborného zabezpečenia, školiaca a lektorská činnosť
  (from: 02/06/2001)
prevádzka strediska praktického vyučovania
  (from: 02/06/2001)
výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
  (from: 02/06/2001)
textilná výroba a krajčírstvo: výroba pánskych, dámskych a detských odevov, textilu, doplnkov, bytového textilu, stolných textilných výrobkov pre domácnosť, spodnej bielizne, posteľného prádla
  (from: 02/06/2001)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/06/2001)
výroba čalúnených výrobkov
  (from: 02/06/2001)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-Stolárstvo: výroba nábytku, výroba drevených obalov, výrobkov a doplnkov z dreva
  (from: 02/06/2001)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
  (from: 02/06/2001)
výroba cukrárenských a pekárenských výrobkov
  (from: 02/06/2001)
aranžovanie
  (from: 02/06/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/06/2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými okrem jedov a žieravín, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (from: 02/06/2001)
predaj na trhových miestach, ambulantný predaj
  (from: 02/06/2001)
poradenská činnosť v registrovanom predmete podnikania
  (from: 02/06/2001)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 02/06/2001)
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (mimo právny rámec sociálnych služieb) -zaisťovanie chodu domácnosti -starostlivosť o deti -starostlivosť o osoby vyžadujúce zvýšenú starostlivosť -obstarávateľská činnosť v domácnosti -upratovacie práce v okolí domu
  (from: 06/15/2004)
výchova a mimoškolské vzdelávanie: -starostlivosť o deti v súkromných školách
  (from: 06/15/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 06/15/2004)
Management body: 
predseda
  (from: 11/14/2019)
Managing board
  (from: 02/06/2001 until: 11/13/2019)
Bc. Eva Dobiašová - predseda družstva
Gagarinova 16
Sobrance 073 01
From: 10/22/2019
  (from: 11/14/2019)
Mária Červeňáková - člen
Fučíkova 781/24
Sobrance
  (from: 02/06/2001 until: 06/14/2004)
Mária Červeňáková - člen
Prof. Hlaváča 24/781
Sobrance 073 01
From: 02/06/2001
  (from: 06/15/2004 until: 03/25/2010)
Mária Červeňáková - člen
Prof. Hlaváča 24/781
Sobrance 073 01
From: 02/06/2001
  (from: 03/26/2010 until: 11/22/2019)
Mária Červeňáková - člen
Prof. Hlaváča 24/781
Sobrance 073 01
From: 02/06/2001 Until: 10/22/2019
  (from: 11/23/2019 until: 11/22/2019)
Bc. Eva Dobiašová - predseda družstva
Gagarinova 898/16
Sobrance 073 01
From: 11/12/2009
  (from: 03/26/2010 until: 11/13/2019)
Bc. Eva Dobiašová - predseda družstva
Gagarinova 898/16
Sobrance 073 01
From: 11/12/2009 Until: 10/22/2019
  (from: 11/14/2019 until: 11/13/2019)
Eva Dobiášová - predseda družstva
Gagarinova 898/16
Sobrance
  (from: 02/06/2001 until: 06/14/2004)
Bc. Eva Dobiášová - predseda
Gagarinova 898/16
Sobrance 073 01
From: 02/06/2001
  (from: 06/15/2004 until: 03/25/2010)
Bc. Eva Dobiášová - predseda
Gagarinova 898/16
Sobrance 073 01
From: 02/06/2001 Until: 11/12/2009
  (from: 03/26/2010 until: 03/25/2010)
Helena Drančáková - člen
SNP 2508/12
Humenné
  (from: 02/06/2001 until: 06/14/2004)
Helena Drančáková - člen
SNP 2508/12
Humenné
Until: 04/19/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
Peter Novák - člen
214
Dargov
  (from: 02/06/2001 until: 06/14/2004)
Bc. Peter Novák - člen
214
Dargov 076 61
From: 11/12/2009
  (from: 03/26/2010 until: 04/01/2014)
Bc. Peter Novák - člen
214
Dargov 076 61
From: 11/12/2009 Until: 02/28/2014
  (from: 04/02/2014 until: 04/01/2014)
Bc. Peter Novák - podpredseda
214
Dargov 076 61
From: 02/06/2001
  (from: 06/15/2004 until: 03/25/2010)
Bc. Peter Novák - podpredseda
214
Dargov 076 61
From: 02/06/2001 Until: 11/12/2009
  (from: 03/26/2010 until: 03/25/2010)
Iveta Zapatická - člen
Jána A. Komenského 1331/6
Michalovce
  (from: 02/06/2001 until: 06/14/2004)
Iveta Zapatická - člen
Jána A. Komenského 1331/6
Michalovce
Until: 04/19/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
Acting: 
Za družstvo koná samostatne predseda družstva. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva.
  (from: 11/14/2019)
Za družstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti iný poverený člen predstavenstva. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti iný poverený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/26/2010 until: 11/13/2019)
Za družstvo koná a podpisuje predseda družstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, podpisuje vždy predseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 02/06/2001 until: 03/25/2010)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 02/19/2010)
50 000 Sk
  (from: 02/06/2001 until: 02/18/2010)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 02/19/2010)
10 000 Sk
  (from: 02/06/2001 until: 02/18/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 20.12.2000 osvedčenou notárskou zápisnicou číslo N 321/00, Nz 315/00 zo dňa 20.12.2000 a dodatku č.1 číslo N 7/01, Nz 7/01 zo dňa 25.1.2001 podľa § 225 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/06/2001)
registrovaný sociálny podnik
  (from: 03/17/2023)
Štatút registrovaného sociálneho podniku priznaný Osvedčením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 074/2020_RSP zo dňa 23.1.2020, podľa ust. § 7 ods. 4 zák.č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/26/2021 until: 03/16/2023)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person