Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  164/B

Obchodné meno: 
CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava, v likvidácii
  (od: 27.07.2019 do: 17.08.2020)
CORINEX - družstvo pre rozvoj vedecko-technických činností Bratislava
  (od: 01.12.1989 do: 26.07.2019)
Sídlo: 
Ferienčíkova 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Trnavská cesta 44
Bratislava
  (od: 04.07.1991 do: 21.11.2017)
Trnavská cesta 44
Bratislava 821 02
  (od: 01.12.1989 do: 03.07.1991)
IČO: 
00 598 259
  (od: 01.12.1989)
Deň zápisu: 
01.12.1989
  (od: 01.12.1989)
Deň výmazu: 
18.08.2020
  (od: 18.08.2020)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 18.08.2020)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.12.1989)
Predmet podnikania (činnosti): 
Konzultačné, poradenské, metodické a inžinierske služby v oblasti obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, ako aj zabezpečovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre:
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
bytovú a občiansku výstavbu do RN 25 miliónov Kčs
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
stavby, rekonštrukcie a modernizácie vrátane interiérov
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
stavby energetického a ekologického charakteru
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
tvorba a predaj programového vybavenia pre malú výpočtovú techniku
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
riešenie a realizácia úloh VTR s hlavným zameraním na oblasť obchodu a služieb
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
informačné, konzultačné, marketingové a sprostredkovateľské služby
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
montážne a špeciálne stavebné práce
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
obchodno-technické a technicko-poradenské služby
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
propagácia, písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, videotvorba a fotokopírovanie
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
aplikácia výpočtovej techniky, projektovanie systémov riadenia, tvorba programového vybavenia, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizácia a zabezpečovanie servisných a poradenských služieb v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
projektová činnosť, predprojektová a projektová príprava a poskytovanie súvisiacich služieb v rozsahu oprávnenie k projektovej činnosti udeleného MVaST SR
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby vrátane organizácie a realizácie odborných poradenských revíznych a sprostredkovateľských služieb, školení a kurzov
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu, použitých výrobkov a druhotných surovín
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
montáž, rekonštrukcia a údržba odberných elektrických zariadení ako aj blezkozvodov, vrátane revíznej činnosti
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
osobná a nákladná autodoprava
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba vrátane chovu drobných zvierat a vtákov a pestovanie kvetov a okrasných drevín
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
spracovanie poľnohospodárskych produktov
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
prevádzka kutlúrnych, vzdelávacích, stravovacích, ubytovacích, bufetových, rekreačných a zábavných zariadení
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
oprava, údržba a obchod s nehnuteľnosťami
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
nákup a predaj strojov a zariadení
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
nákup a predaj elektroniky vrátane komunikačnej techniky a príslušenstva
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
nákup, výroba a predaj kozmetiky
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
vydavateľská a tlačiarenská činnosť
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
kultúrna agentúra činnosť
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
maloobchodná činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
leasingová činnosť v rámci rozsahu predmetu činnosti
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
Zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou:
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
tvorby programov a programových projektov pre výpočtovú techniku, JKV 971
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
konzultačné a technicko-poradenské činnosti v oblasti obchodu, služieb, drobných prevádzok, obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, JKV 902, 972
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
strojné spracovanie informácií, JKV 971
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
výkonov v oblasti vedy a techniky, JKV 986 kapacitami organizácie
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
prijímanie služieb od zahraničných osôb za devízové prostriedky v súvislosti s činnosťou podľa bodu 1 rozsahu povolenia
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
vývoz a dovoz za devízové prostriedky nosičov programov a programových projektov pre výpočtovú techniku v nadväznosti na činnosť bodu 1 a 2
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
propagáciu vlastnej zahraničnoobchodnej činnosti v zahraničí
  (od: 23.07.1990 do: 20.09.1994)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
školiaca činnosť
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
reklamná činnosť
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
servis a oprava elektrických zariadení
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.1994 do: 17.08.2020)
predstavenstvo
  (od: 01.12.1989 do: 17.06.1994)
Ing. Jozef Bielik - podpredseda
P. Horova 22
Bratislava
  (od: 01.12.1989 do: 20.09.1994)
Ing. Jozef Bielik
Puškinova 23
Ivanka pri Dunaji
  (od: 21.09.1994 do: 31.07.2017)
Ing. Jozef Bielik
Puškinova 23
Ivanka pri Dunaji
  (od: 01.08.2017 do: 21.11.2017)
Ing. Jozef Bielik
Puškinova 23
Ivanka pri Dunaji
Skončenie funkcie: 22.09.2017
  (od: 22.11.2017 do: 21.11.2017)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
  (od: 18.06.1994 do: 31.07.2017)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
  (od: 01.08.2017 do: 21.11.2017)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.09.2017
  (od: 22.11.2017 do: 21.11.2017)
Ing. Jozef Maholányi - predseda
gen. Svobodu 852/19
Partizánske
  (od: 01.12.1989 do: 31.07.1991)
Ing. Ivan Mauer - člen predstavenstva
Púpavova 14
Bratislava
  (od: 01.08.1991 do: 17.06.1994)
Peter Sobotka , CSc. - predseda
K. Zetkinovej 83
Bratislava
  (od: 01.08.1991 do: 20.09.1994)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - člen predstavenstva
K. Zetkinovej 83
Bratislava
  (od: 04.07.1991 do: 31.07.1991)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda
Hanulova 7
Bratislava
  (od: 21.09.1994 do: 31.07.2017)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda
Hanulova 7
Bratislava
  (od: 01.08.2017 do: 21.11.2017)
Ing. Ivan Znášik
Podlužany 124
Bratislava
  (od: 01.12.1989 do: 03.07.1991)
Peter Sobotka , CSc. - predseda predstavenstva
Krčméryho 3480/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 22.09.2017
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Jozef Tési - podpredseda predstavenstva
Hraničná 77
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 22.09.2017
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Konanie: 
V mene družstva konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Družstvo zastupujú členovia predstavenstva, samostatne.
  (od: 18.06.1994 do: 21.11.2017)
Za družstvo podpisujú členovia predstavenstva.
  (od: 01.12.1989 do: 17.06.1994)
Zapisované základné imanie: 
1 792,5 EUR
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
54 000 Sk
  (od: 21.09.1994 do: 21.11.2017)
Základný členský vklad: 
9 000 Sk
  (od: 21.09.1994 do: 21.11.2017)
298,75 EUR
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 7. 2019
  (od: 18.08.2020)
Dátum vstupu do likvidácie: 1. 7. 2019
  (od: 27.07.2019 do: 17.08.2020)
 Likvidátor:
Mgr. Jozef Glasnák
Kempelenova 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 18.08.2020
  (od: 27.07.2019)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene Družstva úkony smerujúce k likvidácii Družstva podľa § 72 a nasl. ObchZ samostatne. Likvidátor podpisuje za Družstvo tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Družstva pripojí svoj podpis.
  (od: 27.07.2019)
Dátum ukončenia konania: 31. 10. 2019
  (od: 18.08.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Člen je povinný prispievať na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou, uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členstva člena. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej člen- skej schôdzi dňa 19.5.1989 podľa zákona číslo 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve, boli schválené stanovy druž- stva. Stary spis: Dr 1978
  (od: 01.12.1989 do: 17.08.2020)
Družstvo v súlade s ust. § 765 Obchodného zákonníka sa v zmysle Zák.č. 42/1992 Zb. transformovalo na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 21.9.1992 bol prijatý dodatok č. 1 ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy družstva v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka.
  (od: 21.09.1994 do: 17.08.2020)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 22.09.2017.
  (od: 22.11.2017 do: 17.08.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR