Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  854/V

Business name: 
Poľnohospodárske podielnícke družstvo Tašuľa, v dodatočnej likvidácii
  (from: 06/11/2024)
Registered seat: 
Tašuľa 072 52
  (from: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
31 670 148
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
04/14/1993
  (from: 04/14/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, najmä zrniny, mäso
  (from: 04/14/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov PPD Tašuľa
  (from: 04/14/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/1993)
Ing. Julius Širochman - predseda
41
Tašuľa
  (from: 06/15/2017)
Milan Molnár - podpredseda
76
Tašuľa
  (from: 06/15/2017)
Anna Simová - člen
85
Tašuľa
  (from: 06/15/2017)
Ján Hrešo - člen
87
Tašuľa
  (from: 06/15/2017)
Ján Hisem - člen
70
Tašuľa
  (from: 06/15/2017)
Acting: 
Družstvo navonok zastupuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/14/1993)
Registered capital: 
1 180 000 Sk
  (from: 04/14/1993)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 04/14/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/14/2024
  (from: 06/11/2024)
 Liquidators:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Značka správcu: S1240
Južná trieda 48
Košice 040 01
From: 02/14/2024
  (from: 06/11/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 06/11/2024)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze 21.1.1993, podľa § 224 zák.č.513/91 Zb., ktorá schválila stanovy družstva, na základe rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva v Bežovciach v súlade s transformačným projektom schváleným dňa 17.12.1992 podľa zák.č.42/92 Zb.
  (from: 04/14/1993)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 10.06.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 26/Exre/14/2024.
  (from: 06/11/2024)
Mestský súd Košice uznesením sp. zn. 88CbR/27/2023-63 zo dňa 29.01.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2024 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske podielnícke družstvo Tašuľa, 072 52 Tašuľa, IČO: 31 670 148 a za likvidátora menoval správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., IČO: 44 088 833, so sídlom kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice.
  (from: 06/11/2024)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person