Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  142/L

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
AGRIA, a. s.
  (od: 09.07.2004)
Poľnohospodárske družstvo 1. máj so sídlom v LIPT.ONDREJI
  (od: 16.02.1993 do: 08.07.2004)
Poľnohospodárske družstvo 1.mája so sídlom v LIPT. ONDREJI
  (od: 03.12.1992 do: 15.02.1993)
Poľnohospodárske družstvo 1.máj so sídlom v LIPT. ONDREJI
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
Sídlo: 
126
Liptovský Ondrej 032 04
  (od: 09.07.2004)
Liptovský Ondrej 032 04
  (od: 10.02.1958 do: 08.07.2004)
IČO: 
00 195 669
  (od: 10.02.1958)
Deň zápisu: 
10.02.1958
  (od: 10.02.1958)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Družstvo
  (od: 10.02.1958 do: 08.07.2004)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska činnosť
  (od: 03.12.1992)
výroba a predaj rastlinných a živočíšnych produktov
  (od: 03.12.1992)
hromadná osobná nepravidelná doprava vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (od: 03.12.1992)
verejná cestná medzinárodná nákladná doprava
  (od: 03.12.1992)
pílenie dreva gátrom a ťažba dreva na zákazku
  (od: 16.02.1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 16.02.1993)
obchod s chem. prostried. pre poľnohosp. /okr.zvl.nebez.jedov/
  (od: 16.02.1993)
obchod s priemyselnými hnojivami
  (od: 16.02.1993)
stolárske práce
  (od: 16.02.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 16.02.1993)
výroba betonárskych výrobkov
  (od: 16.02.1993)
stavebné zámočníctvo
  (od: 16.02.1993)
výroba a predaj stavebných materiálov
  (od: 16.02.1993)
obchod s potravinami, priem., železiar. a papier. tovarom
  (od: 16.02.1993)
obchod so strojným zariadením, ovocím a zeleninou
  (od: 16.02.1993)
propagačná a reklam. činn. s využitím výtvarnej techniky
  (od: 16.02.1993)
ubytovacie služby
  (od: 16.02.1993)
požič. hnuteľného majetku s výnimkou konces. a viazan. živností
  (od: 16.02.1993)
konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (od: 16.02.1993)
konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 16.02.1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 17.06.1993)
výroba kŕmných zmesí pre hospodárske zvieratá
  (od: 17.06.1993)
inseminácia
  (od: 16.01.1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.07.2004)
1. Poľnohospodárska výroba
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
2. Okrem poľnohospodárskej výroby družstvo : - vykonáva činnosti a vyrába výrobky pre zabezpečenie poľnohospodárskej a potravinárskej výroby - spracúva poľnohospodárske a lesné produkty - vyrába úsušky zo zemiakov, krmovín a mlieka - spracúva drevnú hmotu na rezivo - vyrába výrobky z mlieka a zemiakov - vyrába biopreparáty a skladuje poľnohospodárske produkty pre PNZ - doprava svojich členov a pracovníkov vrámci potrieb družstva - poskytuje služby členom pri poľnohospodárskych prácach, prípadne iným občanom, - realizačné výstupy vlastného vývoja
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
3. Iná hospodárska činnosť : - drevárske práce - zámočnícke práce - výroba stavebných hmôt - stavebné a údržbárske práce - autodoprava - projektová činnosť - prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie v Podtúrni - maloobchodný predaj - reštauračné a ubytovacie služby
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
4. Zahranično obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 30.05.1995 do: 08.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 03.12.1992 do: 29.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
Ing. PhD. Ján Paciga - predseda
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Jozef Zajac - podpredseda
30
Jakubovany 032 04
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Marian Biskupič - člen
Na Jankovskom 314
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Augustín Dudek - člen
630
Bobrovec 032 21
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Milan Lehotský - člen
Nová 168
Kráľova Lehota 032 33
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 28.06.2017)
Ing. Marián Biskupič - člen
Na Jankovskom 314
Liptovský Ján
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. Marián Biskupič - člen
Podbreziny, Žiarska 601/1
Liptovský Mikuláš
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Dušan Búda - člen
438
Liptovská Porúbka
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ing. Augustín Dudek - člen
630
Bobrovec
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Pavel Ďuriš - člen
140
Jamník
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ing. Ján Janoška - člen
Gazdovská 537
Okoličné
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Milan Lehotský - člen
74
Kráľova Lehota
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Milan Lehotský - člen
Nová 168
Kráľova Lehota
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Jozef Matloň - člen
130
Smrečany
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. Ján Paciga - predseda
93
Liptovský Ján
  (od: 10.02.1958 do: 30.09.1998)
Ing. Ján Paciga - predseda predstavenstva a predseda družstva
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Jana Paukovčeková - člen
135
Jamník
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. Milan Polievka - člen
106
Podtureň
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ing. Milan Polievka - podpredseda
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
František Račko - člen
53
Beňadiková
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Jozef Repčík - člen
Prekážka 722
Liptovský Hrádok
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ing. Jozef Rusek - náhradný člen
Prekážka 726/21
Liptovský Hrádok
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Mária Slabejová - člen
209
Liptovský Peter
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Michal Šroll - člen
283
Konská
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Michal Šroll - člen
283
Konská
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ľubomír Tomčík - člen
102
Jamník
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ľubomír Tomčík - člen
102
Jamník
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. Václav Trtek - náhradný člen
123
Liptovský Ondrej
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Igor Uličný - člen
89
Liptovský Ondrej
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Igor Uličný - člen
89
Liptovský Ondrej
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. Jozef Zajac - podpredseda
30
Jakubovany
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Ing. Jozef Zajac - podpredseda predstavenstva a podpredseda družstva
30
Jakubovany
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Dušan Žiaran - člen
105
Jakubovany
  (od: 03.12.1992 do: 30.09.1998)
Dušan Žiaran - člen
105
Jakubovany
Skončenie funkcie: 09.07.2004
  (od: 01.10.1998 do: 08.07.2004)
Ing. PhD. Ján Paciga - predseda
Na Jankovskom 93
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Jozef Zajac - podpredseda
30
Jakubovany 032 04
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Marián Biskupič - člen
Na Jankovskom 314
Liptovský Ján 032 03
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Ing. Augustín Dudek - člen
630
Bobrovec 032 21
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Milan Lehotský - člen
Nová 168
Kráľova Lehota 032 33
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004 do: 27.06.2017)
Konanie: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva a počas jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konajúca osoba k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 09.07.2004)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Počas neprítomnosti predsedu a podpredsedu predstavenstva družstvo zastupuje a podpisuje poverený člen Ing. Marián Biskupič.
  (od: 30.05.1995 do: 08.07.2004)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (od: 03.12.1992 do: 29.05.1995)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo prokurista s vyznačením dodatku "prokúra".
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
Kontrolná komisia: 
Marta Jančušová
215
Liptovský Mikuláš - Demänová 031 01
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004)
Dušan Žiaran
105
Jakubovany 032 04
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004)
Ing. Ivica Michalidesová
66
Kráľova Lehota 032 33
Vznik funkcie: 09.07.2004
  (od: 09.07.2004)
Prokúra: 
Ing. Ján Blcháč, , CSc.
Žiarska 604/6
Liptovský Mikuláš
  (od: 10.02.1958 do: 02.12.1992)
Zapisované základné imanie: 
219 634 000 Sk
  (od: 09.07.2004)
15 929 000 Sk
  (od: 04.08.1997 do: 08.07.2004)
49 000 000 Sk
  (od: 03.12.1992 do: 03.08.1997)
Základný členský vklad: 
17 000 Sk
  (od: 10.02.1958)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 8.2. 1958. Členská schôdza konaná dňa 22.3. 1991 schválila nové stanovy v zmysle Zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr. 796
  (od: 10.02.1958 do: 08.07.2004)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 18.11. 1992 schválilo zmenu stanov v zmysle Zák.č. 42/92 Zb. a Zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 03.12.1992 do: 08.07.2004)
Na členskej schôdzi konanej dňa 10. 12. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1997 do: 08.07.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  19.01.2022
Dátum výpisu:  20.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)