Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  153/S

Obchodné meno: 
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"
  (od: 28.01.2005)
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov
  (od: 27.05.1997 do: 27.01.2005)
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov
  (od: 30.08.1993 do: 26.05.1997)
R I M A V A N , chemnické výrobné družstvo invalidov
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Sídlo: 
Čerenčianska cesta 27
Rimavská Sobota 979 80
  (od: 07.08.1957)
IČO: 
00 168 084
  (od: 07.08.1957)
Deň zápisu: 
07.08.1957
  (od: 07.08.1957)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 07.08.1957)
Predmet činnosti: 
výroba výrobkov z plastov
  (od: 30.08.1993)
výroba konzervačných, chladiarenských výrobkov a autokozmetiky
  (od: 30.08.1993)
výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov
  (od: 30.08.1993)
výroba pochutín
  (od: 30.08.1993)
obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (od: 30.08.1993)
čistenie šperkov a optiky
  (od: 30.08.1993)
výroba kľúčov FAB
  (od: 30.08.1993)
výroba drobných úžitkových predmetov z rôznych druhov materiálu /kov, drevo, textil, papier, umelá hmota/
  (od: 27.05.1997)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 20.08.2002)
chemicko-plastikárska výroba
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
opravárenské a údržbárske práce v odbore kov, najmä v týchto odboroch: * výroba saponátových, čistiacich, dezodoračných a ostaných kozmetických prípravkov /pre osobnú hygienu/, konzervač- ných, chladiacich a autokozmetických prípravkov v klasickom aerosolovom balení a výroba lepidiel, * výroba výrobkov vákuovým tvarovaním, vstrekovaním a vyfukovaním a ostatných plastikárskych výrobkov, * výroba potravinárskych pochutín z kukurič nej krupice, * poskytovanie prác a služieb : oprava hodín, kočíkov, bicyzklov, prevádzanie tesnenia okien, výroba kľúčov FAB, vytváranie dier a nasadzovanie hmoždiniek do panelov, montáž a oprava mechanických hračiek, nasadzovanie násad na poľnohospodárske náradie, zemné a stavebné práce, čistenie šperkov a optiky, klam- piarske a pokrývačské práce, rozmnožovanie písomností fotokopírovacou technikou, * predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov. rozmnožovanie
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.08.2002)
predstavenstvo
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1993 do: 26.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Ing. Ján Slovinský - predseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
RSDr. Anton Badač - podpredseda
Malohontská A 3/6
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Hilda Hanyusová - člen
174
Hajnáčka
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Jozef Krkoška - člen
419
Ožďany
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Juraj Lacík - člen
Športová 1563/10
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Jozef Priatka - člen
103
Kružno
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 20.08.2002)
Elena Babicová - člen
87
Bakta
  (od: 30.08.1993 do: 26.05.1997)
RSDr. Anton Badač - člen
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
  (od: 30.08.1993 do: 26.05.1997)
RSDr. Anton Badač - člen
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2002)
RSDr. Anton Badač - podpredseda
Tr. Družby A 3/6
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2002 do: 19.08.2002)
Priška Balyová - člen
Pionierov F 2
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Rastislav Bolha - člen
164
Hrnčiarske Zalužany
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Vladimír Gembický - člen
Tr. Družby 24/26
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Hilda Hanyusová - člen
174
Hajnáčka
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Ing. Štefan Kovalčík - predseda
Jesenského 7
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Ing. Štefan Kovalčík - predseda
Jesenského 7
Rimavská Sobota
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2002)
Tibor Kún - člen
Malohontská A-4
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Jaroslav Mlynár - člen
Športová 4
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Jaroslav Mlynár - člen
Športová 4
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Štefan Rada - člen
Ľ. Svobodu 16/56
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Ing. Ján Slovinský - podpredseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Ing. Ján Slovinský - podpredseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2002)
Ing. Ján Slovinský - predseda
Jarná 1
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2002 do: 19.08.2002)
Ing. Vincent Štugel - člen
Cukrovarská 22/53
Rimavská Sobota
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Alžbeta Tóthová - člen
83
Stará Bašta
  (od: 07.08.1957 do: 26.05.1997)
Ing. Júllius Zerola - člen
Ľ. Svobodu 26/93
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Konanie: 
Družstvo navonok zastupujú a zaň podpisujú štatutárni zástupcovia družstva a to predseda a podpredseda, každý samostatne. V prípadoch, keď právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (od: 20.08.2002)
Družstvo navonok zastupujú a zaň podpisujú štatutárni zástupcovia družstva a to predseda podpredsedaa prokurista, každý samostatne. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádzapri prevádzke družtstva, včetne oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Družstvo navonok zastupujú štatutárni zástupcovia družstva, a to predseda družstva, podpredseda družstvaa ekonóm družstva. V neprítomnosti predsedu, podpredsedu a ekonóma, iný člen predstavenstva, poverenýuznesením predstavenstva (čl. 29 stanov). Za družstvo podpisuje predseda, podpredseda a ekonóm družstva,alebo iný člen predstavenstva poverený predstavenstvom. V prípadoch, keď je rozhodovanie vyhradené predstavenstvua právne predpisy stanovia pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členoviapredstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva (čôánok28, bod 7 stanov).
  (od: 30.08.1993 do: 26.05.1997)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstvapoverený predstavenstvom.
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Kontrolná komisia: 
Katarína Sekerešová - predseda
53
Rimavské Janovce
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2003)
Štefan Ádám - člen
Kirejevská 11
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2003)
Tibor Biro - člen
sídlisko Rimava 12/100
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2003)
Jozef Pálkovács - člen
Hlavná 78
Rimavské Janovce
Vznik funkcie: 12.04.2002
  (od: 04.02.2003)
Prokúra: 
Ing. Vincent Štugel
Cukrovarská 22/53
Rimavská Sobota
  (od: 27.05.1997 do: 19.08.2002)
Zapisované základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 20.08.2002)
800 000 Sk
  (od: 25.06.1998 do: 19.08.2002)
1 100 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 24.06.1998)
Základný členský vklad: 
1 000 Sk
  (od: 04.02.2003)
1 500 Sk majster
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
2 500 Sk námestník
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
3 000 Sk predseda
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
1 000 Sk THP a ostatní
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
2 000 Sk vedúci HS
  (od: 07.08.1957 do: 29.08.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 31.12.2004
  (od: 28.01.2005)
 Likvidátor:
KLEO, s.r.o.
Rudlovská cesta 47
Banská Bystrica 974 01
  (od: 28.01.2005 do: 29.10.2007)
 Likvidátor:
KLEO, s.r.o.
Rudlovská cesta 47
Banská Bystrica 974 01
  (od: 30.10.2007 do: 29.10.2007)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (od: 28.01.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Predstavenstvo KSUD uzn. č. 133 z 13.6.1957 schválilo založenie družstva invalidov v Rimavskej Sobote a SSVD príp.z 20.7.1957 č.1168/Bka-37 a uzn.ustanovujúceho valným zhrom.družstva zo 7.8.1957.
  (od: 07.08.1957)
Výška nedeliteľného fondu je 25.630.000,- Sk . Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 9.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 456
  (od: 30.08.1993)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.06.1998)
. Na členskej schodzi konanej dňa 17. 12. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.02.2000)
. Členská schôdza dňa 12.4.2002 schválila zmenu stanov - úplné znenie.
  (od: 20.08.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 22.9.2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K 45/2005-106 zo dňa 22.09.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", so sídlom Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta 27, IČO: 00 168 084 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Balážová.
  (od: 31.10.2007)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 22.9.2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39K 45/2005-106 zo dňa 22.09.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", so sídlom Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta 27, IČO: 00 168 084 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Balážová.
  (od: 17.02.2007 do: 30.10.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Alena Balážová
Pernikárska 8
Žilina
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 31.10.2007)
JUDr. Alena Balážová
Mikovíniho 1152/43
Žilina
Vznik funkcie: 22.09.2006
  (od: 17.02.2007 do: 30.10.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022
Dátum výpisu:  22.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)