Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3/P

Business name: 
AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Registered seat: 
J. Kráľa 4
Stará Ľubovňa
  (from: 06/12/1990 until: 05/09/2002)
Identification number (IČO): 
00 594 032
  (from: 06/12/1990)
Date of entry: 
06/12/1990
  (from: 06/12/1990)
Date of deletion: 
05/10/2002
  (from: 05/10/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/12/1990)
Capital: 
2 884 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 05/09/2002)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa Sídlo: J. Kráľa 4 Stará Ľubovňa IČO: 00 594 032 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1.6.2000 č. 1K 23/00-6, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROPIENINY, akciová spoločnosť, Stará Ľubovňa pre nedostatok majetku. Deň výmazu: 10.5.2002.
  (from: 05/10/2002)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person