Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1131/S

Business name: 
NICHOLTRACKT, s.r.o.
  (from: 04/01/1993)
Registered seat: 
Fiľakovská 24
Lučenec 984 01
  (from: 07/31/1997)
Identification number (IČO): 
31 583 466
  (from: 04/01/1993)
Date of entry: 
04/01/1993
  (from: 04/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, stavebným, drogistickým tovarom, drevom, potravinami
  (from: 04/01/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/01/1993)
prenájom nebytových priestorov a poskytovanie základných a iných služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov
  (from: 05/11/1998)
vulkanizácia
  (from: 01/09/1995)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (from: 01/09/1995)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 01/09/1995)
výroba drevených obalov (paliet)
  (from: 01/09/1995)
nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 08/26/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2004)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 03/13/2008)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
  (from: 11/23/2016)
Partners: 
Milan Kulich
Ulica Dukelských hrdinov 1288/13
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2021)
Mgr. Radoslav Kulich
Boženy Nemcovej 5362/49
Lučenec 984 03
Slovak Republic
  (from: 07/21/2021)
Contribution of each member: 
Milan Kulich
Amount of investment: 38 838 EUR Paid up: 38 838 EUR
  (from: 07/21/2021)
Mgr. Radoslav Kulich
Amount of investment: 4 315 EUR Paid up: 4 315 EUR
  (from: 07/21/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/01/1993)
Milan Kulich
Ulica Dukelských hrdinov 1288/13
Lučenec 984 01
From: 04/01/1993
  (from: 03/13/2008)
Mgr. Radoslav Kulich
Boženy Nemcovej 5362/49
Lučenec 984 03
From: 07/15/2021
  (from: 07/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 04/01/1993)
Capital: 
43 153 EUR Paid up: 43 153 EUR
  (from: 05/27/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/01/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/09/1995)
. Zapisuje sa Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 10.2.1997.
  (from: 02/18/1997)
. Na zasadnutí mimoriadneho Valného zhromaždenia dňa 22.7.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/31/1997)
. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/11/1998)
. Valné zhromaždenie dňa 31.7.1998 schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/12/1999)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.1999 bol schválený Dodatok č. 5 v zmysle ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 03/10/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 08/26/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 14.01.2004 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person