Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6/P

Obchodné meno: 
Hotel Kúpeľný dom, a.s.
  (od: 07.10.1993)
Hotel Kúpeľný dom, akciová spoločnosť Tatranská Lomnica
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Sídlo: 
52
Tatranská Lomnica 059 60
  (od: 07.10.1993)
52
Tatranská Lomnica
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
IČO: 
00 594 806
  (od: 14.08.1990)
Deň zápisu: 
14.08.1990
  (od: 14.08.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.08.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
hotel s možnosťou stravovania
  (od: 07.10.1993)
sprostredkovanie obchodu (poľnohosp. zákl. suroviny, živé zvieratá, text. sur. a po- lot. palivo, rudy, kovy, technické chemi- kálie, drevo a staveb. mat. stroje, priem. zariad., lode a let., nábytok, zariad. a predm. pre domácnosť, železiarsky tovar, textil, odevy, obuv a kožený tovar,potrav., tovar, tabak, výrobky, papieren. tovar, kozmet. tovar, drogéria)
  (od: 07.10.1993)
maloobchod ( potrav. a pochutiny, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, ryby, kôrovce, mäkkýše, chlieb, cukrár. výrobky a cukrovinky, nápoje, tabak. výrobky, kozmet. tovar, drogéria, zdravotnícke a ortop. vý- robky, textil, odevy, obuv a kožený tovar, nábytok a svietidlá, prístr. pre domácnosť, rozhl. a telev. prijímače, želez. tovar, farby, skl. tovar, potreby pre kutilov, no- viny, knihy, časopisy, písacie a kancelárske potreby, exot. vtáctvo a zvieratstvo, akvarijné rybky)
  (od: 07.10.1993)
veľkoobchod (obilie, osivo a krmivo, kvety a rastliny, živé zvieratá, sur. kožky a kože, surový tabak, potraviny, nápoje, tabak. výrobky, zelenina, ovocie a zemiaky, mäso a mäsové výrobky, mliek. výrob., vajcia, oleje a tuky, ryby, mäkkýše, kôrovce, textil, odevy, obuv, elekt. prístr. pre domácnosť vrátane rozhlasových a tel. príj., porcelán a skl. výrobky, tapety, laky, náter. a čistiac. pros., kozmet. výrobky, farmaceu- tické výrobky, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, kovy a kovové rudy, drevo a staveb. materiál, železiarsky tovar, inšt. a vykur. zariadenia, obráb. stroje pre opracovanie dreva a kovu, sta- vebné stroje, stroje pre textilný priemy- sel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, stroje pre priem. obchod a lodnú plavbu, poľnohosp. stroje vrátane príslušenstva, náradie, poľn. trakt., papierenský tovar)
  (od: 07.10.1993)
zásielkový predaj
  (od: 07.10.1993)
rekonštrukcia objektov vhodných na využitie v cestovnom ruchu za účelom ich prevádzkovania a poskytovania služieb
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.10.1993)
predstavenstvo
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Peter Šinály - predseda predstavenstva
Karpatské námestie 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010)
Ing. Václav Foglár - člen
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Ing. Peter Šinaly - predseda
Stolárska 35
Bratislava
  (od: 14.08.1990 do: 02.07.2010)
Ing. Peter Šinaly - predseda
Stolárska 35
Bratislava
Skončenie funkcie: 01.06.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Jozef Šoltýs - člen
Baštová 20
Kežmarok
  (od: 07.10.1993 do: 02.07.2010)
Jozef Šoltýs - člen
Baštová 20
Kežmarok
Skončenie funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Ing. Alexander Števček - riaditeľ
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Ing. Alexander Števček - člen - riaditeľ
262/B
Tatranská Lomnica
  (od: 07.10.1993 do: 02.07.2010)
Ing. Alexander Števček - člen - riaditeľ
262/B
Tatranská Lomnica
Skončenie funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Ing. Peter Zemančík - člen
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo a podpisuje predseda alebo riaditeľ.
  (od: 07.10.1993)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda a to tak, že k odtlačenému alebo napísanému názvu a.s pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Tibor Šinály
Hlinícka 2B
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010)
Milena Šinályová
Karpatské námestie 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010)
Filip Šinály
Karpatské námestie 13
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 26.10.2021
  (od: 05.11.2021)
Mária Konczová - člen
Nešporova 2532
Poprad
  (od: 07.10.1993 do: 02.07.2010)
Mária Konczová - člen
Nešporova 2532
Poprad
Skončenie funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Ing. Michal Lörincz - člen
Vazovova 20
Bratislava
  (od: 07.10.1993 do: 02.07.2010)
Ing. Michal Lörincz - člen
Vazovova 20
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Mária Sprochová - člen
Moyzesova 2810/17
Poprad
  (od: 07.10.1993 do: 02.07.2010)
Mária Sprochová - člen
Moyzesova 2810/17
Poprad
Skončenie funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 02.07.2010)
Ing. Peter Mikuš
Noveckého 6
Bratislava 814 05
Vznik funkcie: 29.09.2009 Skončenie funkcie: 26.10.2021
  (od: 05.11.2021 do: 04.11.2021)
Ing. Peter Mikuš
Noveckého 6
Bratislava 814 05
Vznik funkcie: 29.09.2009
  (od: 03.07.2010 do: 04.11.2021)
Výška základného imania: 
83 000 EUR Rozsah splatenia: 83 000 EUR
  (od: 27.02.2010)
2 500 000 Sk
  (od: 07.10.1993 do: 26.02.2010)
Akcie: 
Počet: 50
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
  (od: 27.02.2010)
Počet: 50
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 07.10.1993 do: 26.02.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.6.1990 v súlade so zák. č. 104/90 Zb. Zmeny stanov a.s. schválené Valným zhromaždením dňa 8.1. a 2.4. 1993, v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 30
  (od: 07.10.1993)
Akciová spoločnosť vznikla jednorázovým založením zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.6. 1990. Podpisy spoločníkov overené Štátnym notárstvom Bratislava pod číslom 02012-2013/90. Akcionári zložili základný kapitál 800.000,-Kčs t.j. 16 akcií na meno v nominálnej hodnote 50.000 za akciu. Celý základný kapitál zložený ku dňu vzniku a.s. v hotovosti. Akciová spoločnosť vznikla v súlade so zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Spoločníci: 1. SLOVART a.s. pre zahraničný obchod Nám. slobody č. 6 Bratislava, 8 akcií ............................ spolu 400.000,-Kčs 2. Podtatranské reštaurácie, štátny podnik, so sídlom v Poprade 8 akcií ................................ spolu 400.000,-Kčs Stary spis: Sa 30
  (od: 14.08.1990 do: 06.10.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR