Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  14/P

Obchodné meno: 
AGROKOMBINÁT, akciová spoločnosť, Sabinov
  (od: 21.12.1990)
Sídlo: 
Jilemnického 5
Sabinov 083 01
  (od: 18.04.2002)
Jilemnického 5
Sabinov
  (od: 21.12.1990 do: 17.04.2002)
IČO: 
00 689 254
  (od: 21.12.1990)
Deň zápisu: 
21.12.1990
  (od: 21.12.1990)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.12.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba mäsa a mäsových výrobkov obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (od: 11.02.1994)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 10.01.2007)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 10.01.2007)
nákup jatočných jahniat
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
porážanie jatočných zvierat
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
výroba výsekového mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
predaj mäsa a mäsových výrobkov dodávateľsky
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
úprava, spracovanie a predaj koží a výrobkov z kože
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
úprava, spracovanie a predaj vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe mäsa
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
veľkoobchodná činnosť
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
obchodná činnosť v obore, zelenina, ovocie, mliečne vyrobky, konfekcia, textil, textilná a kožená galantéria, obuvnícke potreby, dezinfekčné a čistiace potreby, výrobky z dreva
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb.
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb.
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.04.2002)
predstavenstvo
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
predstavenstvo
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Juraj Karniš - podpredseda
Mieru 19
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 21.07.2005)
Ing Jozef Balun
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Emil Blizman
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
JUDr. Oľga Chovanová
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Karol Imrich
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Juraj Karniš - podpredseda
Mieru 19
Sabinov
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Anton Kocúrko - člen
250
Torysa
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Anton Kocúrko - člen
250
Torysa
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 21.07.2005 do: 20.07.2005)
Ing. Ján Koteleš - člen
Turnianská Nová Ves 100
Nová Bodva
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Ing. Ján Köteleš
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Milan Krakovský
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Jozef Kundrát
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Pavol Leško
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Pavol Leško - člen
41
Drienovská Nová Ves
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Ing. Vincent Ličák
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Štefan Matija
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Peter Novotný
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Ing. Vladimír Palša - podpredseda
Potočná 42
Prešov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Ing. Ján Podhájecký - člen
A. Prídavku 28
Prešov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Carlo Siciliani - predseda
24. magio 52
Bitritto (BA) 700 20
Taliansko
Vznik funkcie: 07.09.1993
  (od: 21.07.2005)
Carlo Siciliani - predseda
ul. 24. mája
Bitrotto
Talianska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Jilemnického 5
Sabinov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Carlo Siciliani - predseda
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. V prípade jeho neprítomnosti koná za spoločnosť člen predstavenstva samostatne vo všetkých veciach.
  (od: 21.07.2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne, v jeho neprítomnosti podpredseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Dozorná rada: 
Jarmila Malíková - člen
20
Šarišské Sokolovce 082 66
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 21.07.2005)
Anton Babjak - člen
17. novembra 382/29
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 30.06.2005
  (od: 21.07.2005)
Giuseppe Quatela - predseda
Via Tiziano 5
Brindisi 721 00
Taliansko
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 21.07.2005)
František Mihalik
99
Bajerov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Ing. Štefan Planý
17.novembra 54
Sabinov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
Ing. Mária Špernogová
Oravská 4
Prešov
  (od: 11.02.1994 do: 17.04.2002)
JUDr. Jozef Bujňák - člen
Hlavná 94
Prešov
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 21.07.2005 do: 20.07.2005)
JUDr. Jozef Bujňák - člen
Hlavná 94
Prešov
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Jarmila Malíková - člen
20
Šarišské Sokolovce
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Francesco Siciliani - predseda
Vznik funkcie: 25.02.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2004
  (od: 21.07.2005 do: 20.07.2005)
Francesco Siciliani - predseda
Vznik funkcie: 25.02.2002
  (od: 18.04.2002 do: 20.07.2005)
Výška základného imania: 
790 015,269344 EUR Rozsah splatenia: 790 015,269344 EUR
  (od: 28.01.2009)
23 800 000 Sk Rozsah splatenia: 23 800 000 Sk
  (od: 21.07.2005 do: 27.01.2009)
238 000 000 Sk
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Akcie: 
Počet: 238
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 238
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.11.2006 do: 27.01.2009)
Počet: 238
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 21.07.2005 do: 23.11.2006)
Počet: 238
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 21.12.1990 do: 20.07.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.ll.l99O v súlade so zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Podpisy na zakladateľskej zmluve overené ŠN v Prešove dňa 7.11.1990 pod číslom O 46-62/90. Zmenou zakladateľskej zmluvy sa akciová spoločnosť zmenila na akciovú spoločnosť, podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou. Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 6.3.1991 valným zhromaždením . Zmeny v zápise urobené na základe zmien sta- nov a.s., schválených valným zhromaždením dňa 18.12.1992 a dňa 7.9.1993 v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 61
  (od: 11.02.1994)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 25.2.2002.
  (od: 18.04.2002)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.ll.l99O v súlade so zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Podpisy na zakladateľskej zmluve overené ŠN v Prešove dňa 7.11.1990 pod číslom O 46-62/90. Zmenou zakladateľskej zmluvy sa akciová spoločnosť zmenila na akciovú spoločnosť, podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou. Akcionári: l. Agrokombinát Lipov 60 akcií á l00.000.- ...... 6.000.000,-Kčs 2. JRD Jarovnice 10 akcií á 100.000,- ...... 1.000.000,-Kčs 3. JRD Kapušany pri Prešove 15 akcií á 100.000,- ...... 1.500.000,-Kčs 4. JRD Lemešany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 5. JRD Ľubovec 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 6. JRD Pušovce 10 akcií á 100.000,- ...... 1.000.000,-Kčs 7. JRD Rokycany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 8. JRD Sedlice 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 9. JRD Šarišské Bohdanovce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 10. JRD Šarišské Dravce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 11. JRD Šarišské Michaľany 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 12. JRD Šarišské Sokolovce 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 13. JRD Široké 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 14. JRD Terňa 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 15. JRD Tulčík 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 16. JRD Nová Bodva 5 akcií á 100.000,- ......... 500.000,-Kčs 17. MsNV Sabinov 1 akcia á 100.000,- ......... 100.000,-Kčs 18. SICILIANI S.p.A Palo del COLLE ITALIA 82 akcií á 100.000,- ....... 8.200.000,-Kčs Stary spis: Sa 61
  (od: 21.12.1990 do: 10.02.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024
Dátum výpisu:  04.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR