Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10119/L

Obchodné meno: 
VÝVOJ Martin, a.s.
  (od: 01.08.1998)
Sídlo: 
Komenského 19
Martin 036 01
  (od: 01.08.1998)
IČO: 
36 381 829
  (od: 01.08.1998)
Deň zápisu: 
01.08.1998
  (od: 01.08.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.08.1998)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj koľajových vozidiel
  (od: 09.02.2005)
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane
  (od: 09.02.2005)
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.02.2005)
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení
  (od: 09.02.2005)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 09.02.2005)
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov
  (od: 09.02.2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. povolenia PO6/2021-1050 zo dňa 24.02.2021
  (od: 20.04.2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 09.02.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.02.2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 09.02.2005)
poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie
  (od: 09.02.2005)
organizovanie kurzov, školení, prednášok
  (od: 09.02.2005)
Skladovanie
  (od: 29.11.2022)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 30.11.2012)
počítačové služby
  (od: 30.11.2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 30.11.2012)
úschova zbraní a streliva
  (od: 30.11.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 30.11.2012)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov (nebankovým spôsobom)
  (od: 30.11.2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 30.11.2012)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a súvisiacich procesov
  (od: 30.11.2012)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (od: 30.11.2012)
montáž, údržba a rekonštrukcia nevyhradených elektrických zariadení
  (od: 30.11.2012)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.11.2012)
výroba nevyhradených elektrických zariadení, komunikačných zariadení, spotrebnej elektorniky, počítačov a kancelárskej techniky
  (od: 30.11.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 21.05.2014)
Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.08.2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 25.08.2016)
Výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 25.08.2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 03.05.2019)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (od: 03.05.2019)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 03.05.2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 03.05.2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 03.05.2019)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (od: 29.11.2022)
Faktoring a forfaiting
  (od: 29.11.2022)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 29.11.2022)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 29.11.2022)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 29.11.2022)
Opravy pracovných strojov
  (od: 29.11.2022)
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 29.11.2022)
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 29.11.2022)
Opravy karosérií
  (od: 29.11.2022)
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 29.11.2022)
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 29.11.2022)
Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 29.11.2022)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 29.11.2022)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 29.11.2022)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 29.11.2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 29.11.2022)
Administratívne služby
  (od: 29.11.2022)
Finančný leasing
  (od: 29.11.2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 29.11.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.07.2003)
Ing. Pavol Čahoj - Predseda predstavenstva
Trenčianska Turná 457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 25.08.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2022)
Ing. Juraj Neudeker - Člen predstavenstva
Bukovina 269
Bzenica 966 01
Vznik funkcie: 04.11.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 29.11.2022)
Prokúra: 
Ing. Radomír Klein
Veselí 85
Veselí 74 235
Česká republika
Vznik funkcie: 13.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2022)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (od: 21.07.2021)
Základné imanie: 
2 652 000 EUR Rozsah splatenia: 2 652 000 EUR
  (od: 01.01.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26 520 EUR
  (od: 15.01.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Marek Koreň
Na skale 413/3
Kláštor pod Znievom 038 43
Vznik funkcie: 15.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2020)
Ing. Mikuláš Fekiač
Gerlachovská 4025/5
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 17.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2022)
Irwan Bin Omar
TELOK KURAU ROAD 399
Singapur 423903
Singapurská republika
Vznik funkcie: 17.03.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.7. 1998 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. a schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej spoločnosti DMD Vývoj, s.r.o. so sídlom Martin, Komenského 19.
  (od: 01.08.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 28.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.04.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.02.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.09.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 12.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.07.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.08.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003 zo dňa 19.08.2003 súd povolil vyrovnanie dlžníka VÝVOJ Martin, a.s. Komenského 19, Martin , IČO: 36381829. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr.Milana Chovanca, J.Kráľa 81, Kysucké Nové Mesto.
  (od: 11.09.2004)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 02.12.2021)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
MSM Banská Bystrica, a. s.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 02.12.2021)
Povolenie vyrovnávacieho konania: 
Povolenie konania: 19.8.2003
  (od: 29.04.2005)
Ukončenie vyrovnávacieho konania: 
Dátum ukončenia konania: 4.5.2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36V/1/2003-347 zo dňa 26.4.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2004 bolo vyrovnanie dlžníka skončené.
  (od: 29.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)